Home

Achtergrond 687 x bekeken

Opnieuw compartimentering

Minister Gerda Verburg voert de compartimentering voor varkens en pluimvee opnieuw in. Zij doet dit nadat zowel de provincies als de Tweede Kamer daarom hadden gevraagd.

Hoewel een wetsvoorstel nog moet worden ingediend, wordt de handel in rechten nu al flink beperkt. Het parlement nam al een motie van de PvdA’er Harm Evert Waalkens aan, waarin wordt verzocht de eerder afgeschafte compartimenteringsregeling voor pluimvee- en varkensrechten opnieuw te introduceren. Verburg had al eerder aangegeven hier wel voor te voelen en besloot zo snel mogelijk een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te sturen.

Volgens de minister is compartimentering noodzakelijk om de milieudruk als gevolg van de concentratie van intensieve veehouderijen te voorkomen. Ook hoopt zij hiermee iets te kunnen doen aan fraude met betrekking tot de mestgebruiksnormen, waardoor het stelsel zou kunnen worden ondergraven. De nieuwe regeling is dezelfde als die twee jaar geleden werd afgeschaft en geldt daarmee voor de concentratiegebieden Zuid (Limburg en Noord-Brabant) en Oost (Gelderland, Overijssel en een deel van Utrecht).

Verburg wil voorkomen dat in de periode voorafgaand aan de inwerkingtreding van de nieuwe wet bedrijven in deze gebieden massaal productierechten verwerven uit andere landsdelen met een grote concentratie tot gevolg.

Daarom mogen rechten die nu zijn geregistreerd buiten de concentratiegebieden straks niet worden benut op bedrijven geheel of gedeeltelijk binnen deze gebieden. Dit betekent dat de handel in varkens- en pluimveerechten nu al aan banden wordt gelegd.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.