Home

Achtergrond 2 reacties

Ook zonder megastal kan veestapel groeien

Het na 2015 weer toestaan van de groei van de Nederlandse veestapel betekent vanuit milieuoogpunt de kraan openzetten tijdens het dweilen, schrijft Leo Lamers, adviseur landelijk gebied bij advies- en ingenieursorganisatie Arcadis.

Wie denkt dat het verbieden van megastallen leidt tot minder vee komt bedrogen uit. De totale Nederlandse veestapel kan, ook zonder de komst van megastallen, zelfs nog flink groeien doordat de wettelijke nationale plafonds in de omvang van de varkens-, kippen en melkkoeienstapel vervallen.

De totale Nederlandse varkens- en kippenstapel is, om het mestoverschot beheersbaar te houden, gemaximeerd met varkens- en pluimveerechten op grond van de Meststoffenwet. Varkens- en kippenbedrijven kunnen slechts groeien als ze varkens- of pluimveerechten kopen van bedrijven die stoppen. Op veel veehouderijbedrijven is nog groeiruimte tot een bouwblok van 1,5 hectare. Dat is een vaak genoemde maximale omvang die nog niet als megastal aangeduid wordt.

Bovendien hebben veel varkens- en kippenbedrijven nu al stallen op meerdere locaties; het gevolg van de overname van veehouderijlocaties van stoppende bedrijven. Daarmee gaat de schaalvergroting naar minder maar grotere bedrijven gewoon door, ook zonder megastallen.

In de Meststoffenwet is opgenomen dat de varkens- en pluimveerechten in 2015 vervallen. Dan kan het aantal varkens en kippen in Nederland flink toenemen. Ook het aantal melkkoeien in Nederland kan toenemen als de melkquotering vervalt in 2015.

Vanuit milieuoogpunt is groei van de veestapel niet toe te juichen. Het leidt tot nog meer mestoverschot en de huidige afname van de emissies van ammoniak, stank en fijn stof door technische maatregelen aan stallen wordt voor een deel weer teniet gedaan. Om de (inter)nationale milieudoelen te halen is eerder krimp van de veestapel nodig.

Nog maar tien jaar geleden werden kortingen en een opkoopregeling van varkens- en pluimveerechten uitgevoerd, ze kosten een half miljard euro om het mestoverschot te verkleinen.

Kortom, het na 2015 weer toestaan van groei van Nederlandse veestapel is vanuit milieuoogpunt niets minder dan de kraan openzetten tijdens het dweilen.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  tinus

  kan wel wezen maar we produceren voor europese markt, in duitsland hebben ze geen kippenrechten en kunnen ze groeien zonder rem. Als de mest verbrand wordt en stroom levert ben je duurzaam bezig, in ieder geval duurzamer dan natuurgebieden aanleggen waar beesten uithongeren en vergisters waar goed voer ingaat, schande wat ook nog gesubsidieert wordt.

 • no-profile-image

  Hans

  Nou, daar moet je toch echt wel voor bij Arcadis werken, wordt er gelonkt naar een onderzoekje voor VROM of LNV? Er wordt tenminste aardig geleund op het gedachtegoed wat daar heerst, staarten tellen en vervolgens willen koppensnellen...
  Het is heel simpel, we krijgen misschien wel een groter mestoverschot bij de groei van de veestapel, echter die mest kan niet op de Nederlandse grond; daarvoor hebben we mestbeleid. Meer ammoniakemissie, leuk, maar het NEC-plafond zorgt dat de veehouderij emissiearmer wordt. Idem voor broeikasgassen. Zelfs al zou ieder dier wat in Nederland gehouden wordt een 100% recycleraar zijn van afvalstromen van de menselijke voedselproductie en wordt mest verwerkt tot potgrond, kunstmest en schoon water, dan nog blijven we staartentellen (alleen slaan we de honden en katten over...)

Of registreer je om te kunnen reageren.