Home

Achtergrond 376 x bekeken 1 reactie

Ondersteuning verduurzaming energie blijft noodzakelijk

De glastuinbouw werkt flink aan verduurzaming van energie. Hierbij is goed beleid van de overheid onmisbaar, zegt Nico van Ruiten. Subsidiebudgetten moeten beschikbaar blijven en het innovatieproces tot aan marktintroductie moet worden gesteund.

De laatste tijd is er rond het klimaatbeleid nogal het nodige te doen. De cijfers van wetenschappers over het opwarmende klimaat worden ter discussie gesteld. De minister van Economische Zaken wil energiesubsidies afschaffen en onlangs kwam het bericht naar buiten dat de ijskap van de Noordpool het afgelopen jaar fors is aangegroeid.

Ondertussen gaat de glastuinbouw samen met het ministerie van LNV en het Productschap Tuinbouw onverminderd door met het traject van energieverduurzaming in het programma Kas als Energiebron. Uit de jaarlijkse energiemonitoring blijkt dat de glastuinbouw wat betreft CO2-reductie voorloopt op schema. Dit komt vooral door warmtekrachtkoppelingen (WKK’s). Maar ook zijn 110 hectare semi-gesloten kassen gebouwd en wordt het derde doublet voor aardwarmtewinning geboord. De laatste tijd wordt Het Nieuwe Telen sterk onder de aandacht gebracht, hetgeen inhoudt dat in de kas een beter klimaat tot stand gebracht wordt met minder energie.

Door de economische crisis is de energieverduurzaming van de glastuinbouw fors gestagneerd, maar wordt daarmee niet minder belangrijk. Weliswaar is de gasprijs relatief laag, maar die gaat op enig moment weer stijgen. De toename van de olieprijs in de afgelopen weken is daar mogelijk al een voorbode van. Daarnaast worden we in de nabije toekomst steeds meer afhankelijk van het aardgas uit politiek instabiele regio’s. Daarom zal nu en in de komende jaren gewerkt moeten worden aan het minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen.

Hierbij kan een goed beleid van de overheid niet worden gemist. De Investeringsregeling Energiebesparing (IRE) loopt dit jaar af en de Marktintroductie Energie-Innovatie (MEI) volgend jaar. Een groot deel van het budget dreigt te blijven liggen omdat investeringen waarvoor subsidie is aangevraagd door de economische situatie niet worden uitgevoerd. Het is absoluut noodzakelijk dat deze budgetten beschikbaar blijven. Om stilstand van WKK’s te voorkomen zal ook elektriciteit hieruit in aanmerking moeten komen voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE), wanneer het rendement van deze vorm van elektriciteitsopwekking negatief wordt. Voor het boren naar aardwarmte zal een verbeterde garantieregeling beschikbaar moeten komen.

In het kader van de aanstaande bezuinigingen wordt het afschaffen van het lage energiebelastingtarief genoemd. Met een dergelijke maatregel worden vooral de bedrijven gedupeerd die minder dan 1 miljoen kubieke meter aardgas per jaar verbruiken. Dit zou voor deze bedrijven neerkomen op een lastenverzwaring van circa 35.000 euro per jaar. Het afschaffen van het lage tarief heeft geen zin, omdat vooral de energiezuinige en kleinschalige bedrijven getroffen zullen worden. Bedrijven waar verdere energiebesparing nauwelijks haalbaar is.

Het afschaffen van het speciale energiebelastingtarief brengt verdere verduurzaming niet dichterbij. Ondanks het lage tarief is immers het huidige energieverbruik per eenheid geteeld product nog maar 30 procent van het niveau van 1980. Geen enkele andere bedrijfstak heeft zo’n prestatie geleverd. Dit resultaat is te danken aan een vasthoudende inzet op onderzoek, demonstratie, communicatie en grootscheepse investeringen door ondernemers.

Voor mijn pleidooi voor continuering van een adequaat beleid, ook na 2011, krijg ik steun van de commissie Duurzame Ontwikkeling van de Sociaal Economische Raad (SER). Die stelt in een concept-advies dat verschillende verduurzamingstechnologieën door de overheid niet eenduidig worden gesteund in het innovatieproces en bij de marktintroductie. De SER heeft eerder aanbevolen om de fragmentatie in het financiële instrumentarium te doorbreken en over te gaan op 'trajectfinanciering', waarbij de opvolgende stappen in het innovatieproces tot en met marktintroductie ondersteund worden, een aanpak die de glastuinbouw al jaren volgt en wil voortzetten. Op lastenverzwaring en een terugtrekkende overheid bij het ondersteunen van energieverduurzaming zit de glastuinbouw niet te wachten.

Nico van Ruiten is voorzitter van LTO Glaskracht Nederland

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Han

    Nico de Ruiten. Laten we eerlijk zijn de fosiele brandstof raakt op. Maar het dreigement dat we het klimaat veranderen is even dubieus als het feit dat nu ingrijpen het milieu weer als van ouds kan maken. ANGST is de slechtste raadgever, laten we elkaar niets wijs maken en eerlijk zeggen dat we de Club van Rome 40 jaar lang voor gek hebben laten staan. Zo u zich sterk maakt om alternatieve energie te maken, zou u zich ook sterk kunnen / moeten maken over het opraken van de delfstoffen (ijzer, fosfaat etc.) Dit zijn de grondstoffen die het mogelijk moeten maken om alternatieve energie te winnen en om onze economie te laten draaien / groeien. Glaskracht probeert 2 problemen op te lossen; energie verduurzamen en de glastuinbouw rendabel maken. Zonder grondstoffen zal dit niet lukken.

Of registreer je om te kunnen reageren.