Home

Achtergrond 293 x bekeken

Nieuwe bedrijfswoning valt niet onder landbouwvrijstelling

De (onder)grond van de agrarische bedrijfswoning blijft nieuwe jurisprudentie opleveren. De rechtbank Arnhem beslist dat het verschil tussen de WEV en de Wevab van een bedrijfswoning van een bloemenkweker belast is.

Kort samengevat is de uitspraak van de rechtbank Arnhem de volgende:

De heer X en zijn zonen drijven in VOF-verband een bloemenkwekerij. In 1993 hebben zij er in de buurt een bedrijf bijgekocht. De VOF is zich gaan specialiseren in de kasteelt. Elders is later nog meer grond gekocht en daarop zijn ook kassen gebouwd. Per 1 januari 1999 is de VOF ontbonden en is een CV opgericht. De zoons zijn hierin de beherende vennoten en X is de commanditaire vennoot.

De gemeente geeft in 1999 toestemming om bij het eerste bedrijf een nieuwe bedrijfswoning te bouwen. In 2001 krijgt X de woning toebedeeld. In geschil is of ter zake van deze toedeling winst is te belasten en in het bijzonder de hoogte van de waarde in het economische verkeer (wev) en de waarde in het economische verkeer bij agrarische bestemming (wevab) van de onroerende zaak exclusief de opstallen.

Rechtbank Arnhem oordeelt dat de inspecteur in het bewijs is geslaagd dat er in 2001 sprake is van prijsopdrijvende factoren buiten de agrarische sfeer. X heeft onvoldoende onderbouwd dat hij aanvankelijk op de bewuste locatie voor eigen rekening is doorgegaan met het bedrijfsmatig kweken, doch dat hij wegens ziekte is gestopt. De wev op de peildatum wordt in goede justitie vastgesteld op €250.000. Rekening houdend met de wevab van €72.205 is de belaste winst €177.795, waarvan éénderde aan X wordt toegerekend. Het beroep van X is deels gegrond.

Meer informatie: Rechtbank Arnhem, MK, 16 februari 2010, nr. AWB 08/2506

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.