Home

Achtergrond

Nieuw besluit afschrijving bedrijfsmiddelen

De Minister van Financiën heeft een nieuw besluit gepubliceerd over de afschrijving op bedrijfsmiddelen.

Dit nieuwe besluit is een samenvoeging en actualisering van enige oude besluiten. Er is geen inhoudelijke wijziging beoogd met die oude besluiten. Wel zijn in het besluit nieuwe standpunten opgenomen over de afschrijving op verhuurde personeelswoningen, immateriële activa, gebouwen en onderhanden werk.

Bijvoorbeeld over onderhanden werk wordt het volgende vermeld.

Onderhanden werk wordt sinds 2007 gewaardeerd op het gedeelte van de overeengekomen vergoeding dat aan dat onderhanden werk is toe te rekenen (art. 3.29b Wet IB 2001). Deze activeringsplicht heeft betrekking op de vergoeding voor het aangenomen werk en niet op de voor het aangenomen werk gemaakte kosten. Vanwege de activering van de vergoeding komen de kosten van het aangenomen werk via de winst- en verliesrekening in beginsel in aftrek in het jaar waarop zij drukken. Deze aftrek lijdt uitzondering als een aftrekbeperking van toepassing is. Zo komt rente die betrekking heeft op onderhanden werk, en die op grond van artikel 10a of 10d Wet Vpb van aftrek is uitgesloten, dan ook niet in aftrek. De fiscale regeling van artikel 3.29b Wet IB 2001 brengt mee dat het activeren van de (rente)kosten en het erop afschrijven niet aan de orde is. Voor onderhanden opdrachten geldt het voorgaande dienovereenkomstig.

Meer informatie: Minister van Financiën, 8 maart 2010, nr. DGB2010/1188M, Stcrt. 2010, 3992

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.