Home

Achtergrond 29 reacties

Monsanto wil patent op vlees

De Amerikaanse multinational Monsanto probeert een patent te krijgen op vlees van varkens die voer met transgene soja van het bedrijf hebben gekregen.

Dat zou leiden tot een hogere concentratie van onverzadigde vetzuren en daarmee tot vleesproducten die als unieke vinding van Monsanto te bestempelen zijn.

Naar nu pas blijkt heeft Monsanto de patentaanvraag vorig jaar al bij de internationale patentorganisatie Wipo in Genève ingediend. Een soortgelijk verzoek is gedaan voor producten van vis die dankzij voer met Monsanto-gewassen meer Omega-3-vetzuren bevatten.

Het Europese patentkantoor EPO heeft een patent van het Amerikaanse bedrijf Newsham Choice Genetics juist herroepen. Newsham maakte aanspraak op de exclusieve fokkerij van varkensrassen. De oorspronkelijke indiener van deze aanvraag was Monsanto, dat de claim na hevige protesten in 2007 aan Newsham Choice Genetics verkocht.

Het patent gold in de eerste plaats voor een test die een gen in erfelijk materiaal van varkens opspoort. Op basis daarvan was de fokkerij van varkensrassen met extra veel vlees mogelijk. Het patent gaf Newsham ook de exclusieve rechten op varkensrassen met dat gen. Het patent is nu ingetrokken omdat Newsham er geen interesse meer in zou hebben, aldus de EPO.

Het EPO-besluit uit 2008 om het patent aan Newsham te verlenen was zeer omstreden en werd aangevochten door landbouw-, milieu- en natuurorganisaties en overheden, met name in Duitsland.

Lees ook de weblog over patentaanvraag van Monsanto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Hendrik Rietman

  @Patrick, ook al lijkt Mosanto af te stevenen op een verwerkelijking van het Beest uit het Bijbelboek Openbaringen, dan nog zou een beetje respect op zijn plaats zijn. Noem Monsanto van mijn part Monsatan, maar een toon als de jouwe stigmatiseert bevolkingsgroepen en leidt van het topic af. Ben benieuwt of Sonja Bakker straks ook de mensen gaat claimen die haar aanwijzingen volgen.

 • no-profile-image

  Han

  Hier kan de vleesbranch maar één antwoord op geven. Geen soya meer toepassen van Gen materiaal, dus lokaal, lees Europees, eiwit houdende gewassen voeren en lijf genvrij eisen. Jammer voor de de handelaren die het niet uitmaakt wat ze verkopen als het maar geld in het laatje brengt. Ik heb op deze actie van Monsnato al eens gezinspeeld in een reactie op een GEN artikel, over Monsanto die zijn licentie niet compleet vergoed kreeg via de boeren. o.a. Argentinie weigert te betalen erkent geen licentierechten. De sya handelaren en verwerkers in o.a. Antwerpen weigerden ook te betalen. Dus blijft de varkensboer over en die wil soya voeren. Ik zie hier mar één antwoord op, Voer Europees voer en dan GENVRIJ. De industrie zal de boeren anders financieel uitkleden via hun gepatenteerde genen in het voer.

 • no-profile-image

  Han

  Hans ik denk net als jij dat de markt de GMO moet uitbannen, helemaal nu we zien dat er addertjes onder de soya zitten. Laten we dit vlees verhaal ongemoeid, dan komt morgen de tarwe en het gras aan de beurt. Ik ben tegen iedere vorm van patent op GENEN en op de lokatie in de DNA streng. Het is nu aan de boeren om in te grijpen en niet weer eens af te wachten of >de< politiek iets doet. GMO gewassen uitbannen en eventuele andere middelen van deze industrieën ook uit je bedrijf weren! Dit moeten de internationale boeren organisaties in goed overleg doen, ik heb geen behoefte aan soya boeren die hun opbrengst niet kunnen verkopen vanwege een actie tegen de industrie.

 • no-profile-image

  koetje

  .....en macht

 • no-profile-image

  Patrick

  Wel ik ben benieuwd wat die gristenhonden van de CDA hier nu van vinden.

 • no-profile-image

  Hans

  Gek toch, toen er nog geen GMO soja bestond, kocht iedereen de normale conventionele soja, niks aan de hand. Nu is er GMO soja waar iedereen moeilijk over doet, en die is 10 tot 15% goedkoper dan de normale conventionele soja. Han, waarom willen de Nederlandse voercoops, via CEFETRA, nu opeens voor normale conventionele soja niet meer betalen dan voor GMO soja??? vroeger betaalden ze toch ook de prijs voor non GMO, waarom dan nu ineens niet meer? Hoeveel ton gecertificeerde NON GMO soja wil je afnemen? altijd nog goedkoper dan Europees lokaal eiwit

 • no-profile-image

  benoni

  @Hans, Brasil: De vraag is, hoeveel is de GMO versie nu echt goedkoper om te telen, wordt het verschil in prijs kunstmatig vergroot door de markt?

  In Mato Grosso is het bijvoorbeeld om het even hoe goed de GMO gewassen het doen; omdat onkruid daar (nog) geen groot probleem is valt het specifieke voordeel van Bt-Soja weg. In de loop van de tijd zal het 'evenwicht' zich waarschijnlijk weer herstellen (tenzij ze telkens nieuwe stukken Amazone-woud cultiveren).

 • no-profile-image

  M

  " Amerikanen willen naar mars"'(Obama!)

 • no-profile-image

  Han

  Koetje Boe. Je hebt gelijk boeren en lijfeigenen waren synoniem. Voor de Russische revolutie waren de boeren in Rusland nog lijfeigene en dat is nog te merken aan het werk motivatie. Alles uit de kast als het over je eigen landje gaat. In hety westen hebben ze dit systeem zo aangepast dat iedere boer alleen maar eigen landje heeft en geen loon. Ieder jaar moet hij meer produceren voor gelijk blijvende armoede (t.o.v. andere groepen). Nu heeft dus de micro bioloog hem ook ontdekt als >melkkoe<.

 • no-profile-image

  koetje

  @Han, zou u er ook op tegen zijn als de GMO-techniek nu op een andere manier zou worden gebruikt,bv zaai of pootgoed resistent maken tegen bedreigende ziektes waardoor er minder hoeft worden gespoten?In de Bijbel wordt al gesproken over misoogsten door zwarte tarwe(meeldauw?).Tegen dit soort ziektes bestaan nu bestrijdingsmiddelen waar ook altijd wel wat over te doen is maar als boer heb je wel een keus. Wat er nu aan de hand is met Monsanto is dat zij de monopolie-positie bezitten over het zaaigoed en de bestrijdingsmiddelen en dat is ronduit verwerpelijk.

 • no-profile-image

  benoni

  @Hans, Brasil: Gek toch, nu dat het bulk GMO soja is, is gewone soja ineens een ongewoon product geworden. Het moet apart worden verwerkt, op contaminatie worden gecontroleerd en gecertificeerd. Allemaal kostenposten die je vroeger niet had.

 • no-profile-image

  Hans

  Benoni, hoeveel ben je bereid meer te betalen voor Gecertificeerd non GMO? Dat is de open zenuw. We hebben massa boeren die best wel non GMO soja telen en willen telen, en grote professionele coöperaties die dat perfect apart kunnen verwerken en transporteren, maar het zijn die hypocriete afnemers die niet bereid zijn dat verschil te betalen.

 • no-profile-image

  piet

  Stel.... - ik lanceer eens een discussie -... dat je je varkens veel lijnzaad voert, of andere gewassen die rijk zijn aan omega3 vetzuren. Wordt je varkensvlees dan ook eigendom van Monsanto?

  En ... als mijn tofu vervuild raakt met de omega3 soja van Monsanto?

 • no-profile-image

  Hendrik Rietman

  Als secundaire claims toegestaan worden, zullen tertiaire claims dan ook toegestaan worden? Oftewel ik eet vlees van varkens die met Monsanto (primair geclaimd) voer gevoerd zijn. In een tertiaire claim behoor ik dus aan Monsanto toe. Als dit doorgaat ga ik er stevig over nadenken om vegetariër te worden...

 • no-profile-image

  Patrick

  @Hendrik, wel ik zie geen aanleiding om mijn toon aan te passen. De CDA is de partij die geen enkel belemmering of negatieve wanklank vind en ziet bij elke toepassing van GMO, gen-manipulatie of wat dan ook.
  Syngenta claimt al dat minimale vermenging transgeen moet kunnen. Heb je een voorstander van GMO al horen zeggen, ik ben voor gmo's, maar wil en eis wel een gescheiden keten? Kijk, als de CDA dat zou zeggen, kijk dan valt er te luisteren naar wat uit de mond vol gezwellen van de CDA komt. Rentmeesterschap zou een christen in zijn vaandel moeten hebben. Wel dat kun je bij de CDA wel vergeten. Die lijken laf geboren te zijn, en uit op euro's, en wat de toekomst brengt dat interesseert dat klapvee niets. Mijn toon zal niet veranderen voor planeet en generatie vernietigers.

 • no-profile-image

  gaatze

  Hoe kan een "gen" nu van "iemand" zijn? Vooral bij planten die kruisbestuiven is dit lastig te controleren dat "je genen" niet wegwaaien. Wat dat betreft zou een genetisch gemannipuleerd varken beter controleerbaar zijn. Maar hier gaat het over varkens die genetisch gemanipuleerd voer krijgen. Is dit niet wat vergezocht? In de supermarkt is bijna niet meer een product zonder "genetisch gemodificeerd zetmeel etc" te vinden. WAT IS VAN WIE EN WIE OORDEELD HIEROVER??

 • no-profile-image

  Hans

  Beste Benoni, het verschil zit 'm in de eerste plaats in het feit dat je met glyfosaat kunt spuiten en je de duurdere giftiger herbiciden niet hoeft te gebruiken, bovendien heeft bij het gebruik van glyfosaat het gewas geen last van terugval vanwege verbranden. Kostprijs per ha +/- $ 100 tot $ 150 goedkoper is ongeveer € 30/ton
  Voor het Amazone woud maakt GMO of non GMO geen verschil, ontbossen van Amazone woud is een criminele bezigheid, moeilijk aan te pakken maar de huidige minister Minc , als 't ie het er levend afbrengt, doet zijn uiterste best.

 • no-profile-image

  koetje

  Ach Han er is niks nieuws onder de zon,in de Middeleeuwen waren boeren lijfeigenen van de adel,nu zijn ze de lijfeigenen van banken en multinationals en dat wordt alleen maar erger er is nergens meer aan te verdienen dan aan voedsel,zeker die met een gezondheidsclaim.

 • no-profile-image

  Han

  Koetje Boe. Zwarte tarwe is dat geen aar fusarium? dat geeft een idee nl. van zwarte aren en korrels. Als dazo is wordt dat op dit moment via Roundup Ready techniek versterkt en is de fusarium stam die is ontstaan in gebieden waar de RR al langer wordt toegepast >niet< meer uit te roeien met de normale methoden zelfs extra zware bespuitingen helpen niet meer. Ik a uit van het feit dat de natuur een antwoord zal hebben op ons ingrijpen. Dat is steeds zo geweest, maar als we via gen tech. de plant beschermen tegen schimmels, insecten etc. en deze bescherming wordt verbroken en dat gebeurt. Dan krijgen we te maken met belagers die we op totaal andere wijze moeten aanpakken. Hoe lang zal dit duren??? Wat te denken van planten die hun eigen insecticide of fungicide produceren?? Denk aan de aanwezifheid van dit gif in de plant na de oogst!!

 • no-profile-image

  Han

  Hans. Soya convencioneel of GMO is als eiwit waarde gelijk. mijn bezwar tegen GMO soya zit in 1) (On)veiligheid op termijn is onbekend, 2). Via licenties en koppelverkoop (zaaizaad+chemie) kom je als boer voor 100 % in de klauwen van één bedrijf. 3). Nu wordt via een gelokaliseerd Gen ook nog licenterechten op het vlees geclaimed. Hiermee zijn jouw prijsvoordeel van 10 - 20 % voor Gen soya verdwenen in de zakken van Monsanto q.c. Als jij als boer je de blubber wilt werken om licnetie afdracht te MOGEN doen aan de chemie reuzen die straks onder één hoedje gaan spelen met de wereld graan handelaren ( maxi. 5 spelers) is het hek van de dam.
  Hans jouw Glyfosaat is tijdelijk goedkoer dan andere herbicide omdat na verloop van tijd resistentie blijkt op t etreden tegen Glyfosaat en dan is een extra zware dosis van de welbekende herbiciden nodig. voorbeelden te over in USA en Canada. Daar komt bij dat uit Canadese en Franse onderzoeken is gebleken dat Glyfosaat of het residu niet zo ongevaarlijk zijn als we Monsanto ons steeds heeft voorgehouden. Verhoogd Abortus risico, onvruchtbaarheids bevorderend bij zoogdieren, dodelijk voor reptielen. Al deze zaken zijn bij Monsanto in de doofpot gestopt en de "Klokkenluider" heeft de keus gehad, bekhouden of opkrassen. Als jij nu nog zweert bij RR gewassen dan ben je netzo kortzichtig bezich als de hypotheek verkopers die aan de wieg hebben gestaan van de financiele crisis, die te voorzien was als deze mensen het beurs verleden (afgeoolpen 400 jaar) hadden gekend en ter harte genomen.
  @Benoni. De GMO soya prijs is lager dan de prijs van "zuivere" soya doordat er een groter aanbod is dan vraag en de "zuivere" soya heeft vooral uit Europa een grote vraag en een gering aanbod. Althans dit gebruiken de beleidsmakers als excuus om de GMO erdoor te drukken. Ik wil niemand bang maken maar Monsanto en andere zullen als de Genen patenten worden erkend een oneindig grote greep krijgen op ons voedsel, met als eind resultaat een Monopolie die zijn weerga niet kent.

 • no-profile-image

  Hans

  Han, wat mankeert eraan dat bijv. CEFETRA een koopoptie neerlegt in Ponta Grossa (grootste soja centrum Latin America) van zoveel 1000 ton Gmo vrij voor die en die prijs? De gouverneur van Parana heeft er alles aan gedaan om de haven van Paranaqua GMO vrij te houden, maar de Europeanen hadden liever de goedkopere GMO. Ik ben het met al je argumenten helemaal eens, maar wanneer resulteren je argumenten in een prijsverschil, welke ook telers die het niet met je eens zijn overhalen? Als de EU keihard zegt: "geen GMO soja" dan wordt de conventionele vanzelf zoveel duurder dat telers hem graag telen.

 • no-profile-image

  Hendrik Rietman

  En voor de vis en garnaal moeten we straks ook al aan Monsanto gaan betalen... Wat een piraterij wordt er gepleegd met moeder Aarde!

  AQUACULTURE FEED, PRODUCTS, AND METHODS COMPRISING BENEFICIAL FATTY ACIDS

  Bibliografische gegevens Beschrijving Conclusies Mozaïekweergave Origineel document INPADOC statusgegevens
  Octrooinummer: WO2010027788 (A1)
  Publicatiedatum: 2010-03-11
  Uitvinder(s): HARTNELL GARY F [US] +
  Aanvrager(s): MONSANTO TECHNOLOGY LLC [US]; HARTNELL GARY F [US] +
  Classificatie:
  - internationaal: A23K1/16; A23K1/18; A23L1/325; A23L1/33; A23K1/16; A23K1/18; A23L1/325; A23L1/33
  - europees: A23K1/16I; A23K1/18S; A23L1/325; A23L1/33
  Aanvraagnummer: WO2009US54898 20090825
  Prioriteitsnummer(s): US20080091910P 20080826

  Bekijk INPADOC equivalenten
  View list of citing documents
  View document in the European Register

  Geciteerde documenten:

  WO2009102558 (A2)
  WO2007056823 (A1)
  WO2008085841 (A1)
  XP005873164 (A)
  XP002559020 (A)

  View all

  Report a data error here
  Samenvatting van WO 2010027788 (A1)
  Translate this text
  Embodiments of the present invention provide enhanced and renewable aquaculture products and methods of producing such aquaculture products by incorporating healthier lipids containing stearidonic acid and gamma linolenic acid into the aquaculture feed. This in turn improves the health profile of the aquatic animals promoting growth and allowing for additional and scaleable commercial growth. Furthermore, embodiments of the present invention provide methods for producing said products. In one embodiment of the invention, an aquaculture animal may be fed a feed comprising a transgenic plant product. In other embodiments of the invention, cold water fish meat, warm water fish meat, and crustacean meat products comprising SDA, GLA, EPA, and DHA are disclosed. In further embodiments of the invention, other aquaculture feed products comprising SDA, and GLA are disclosed.

 • no-profile-image

  keutelboer

  Eigenlijk gaat het hele verhaal alleen maar over geld . Als je alles in handen hebt zorg je dat je afnemer net niet kapot gaat . Dit door zijn produkt net boven de kosprijs af te nemen . Verwerken zo goedkoop mogelijk laten uitvoeren en dan eindprodukt tegen hoge vast gestelde prijs verkopen . Door maar overal patent op aan te vragen probeert men de concurentie uit te schakelen . Nu wil men gen teg toepassen om zogenaamd de groeiende wereld bevolking te kunnen voeden . Maar pas op als het zover is dat zij de macht hierin hebben wordt het verhaal anders . Zij gaan bepalen wat eten gaat kosten en dus mensen met weinig geld zullen niet worden ontzien . Het heel gebeuren stinkt naar veel geld voor hun .Dus alleen patent op merk maar niet op vlees of ander voedsel van welke samenstelling dan ook .
  En Patrick de genteg man Het CDA maakt niet alleen de dienst uit in Nederland . Geldwolven zitten er in alle lagen van de bevolking en bij elke partij . En met grove taal maak je geen echt standpunt duidelijk . Als je maar een ding begrijpt . Dat geld regeert de wereld ongeacht welke kleur ,geloof ,partij of stand . En het aantal spelers wordt steets minder , maar wel machtigger . En de politiek heeft jaren geslapen . Nu de burgers beter op de hoogte gehouden worden door de media worden ze wat actiever . Maar helaas slachten ze soms gezonde bedrijfstakken af met hun regelzucht . Dit omdat de kosten die hier aan verbonden zijn alleen door heel grote bedrijven op te brengen zijn . De enkeling die te lastig is bied men maar een commisarisbaan aan na zijn politeike loopbaan . En zie ze zijn niet meer lastig . DUS ALLES DRAAIT OM GELD >

 • no-profile-image

  keutelboer

  Beste Koetje Boe je hebt gelijk . Maar wat is macht en hoe kom je er aan . Heel soms door hard werken en soms door veel geluk . Maar meestal is macht gebaseert op geld iemand die veel geld heeft heeft ook veel macht . Dit kan verdient zijn met eerlijk hard en veel werken . Maar ook door soort uitbuiting van mensen door voor weinig geld hard laten werken of veel te veel voor noodzakelijke dingen laten betalen .Macht en geld gaan meestal samen .Dit zal in de toekomst alleen maar erger worden . Weinig rijken die als maar rijker worden ,en dus nog meer macht krijgen om zo nog meer geld uit de bevolking te persen . De mindere inwoner wordt ook nog eenkeer door de staat op de pijnbank gelegd om zo het geld bij elkaar te krijgen wat de machtige jongens vergokt hebben .Het is altijd de mindere die onderspit delft .Je mag zelf invullen bij wie Monsanto hoort en wie nog meer bij die klup hoort .

 • no-profile-image

  Rosemarie

  Monsanto (Monsatan, voor vele gedupeerden) is alleen uit op macht en winst. Onze gezondheid en die van onze kinderen interesseert ze geen zier. In Europa hebben we tot nog toe genmodificatie nog kunnen tegenhouden. Laten we dat vooral zo houden, nu de effecten op de langere termijn nog steeds niet in beeld zijn. Monsanto laat alleen weten"schappelijk" onderzoek door met gegevens die voor hun gunstig zijn, al het andere verdwijnt onder de tafel. Willen wij echt meewerken aan de verspreiding van allergien, gedragsstoornissen en kanker ? Voor Monsanto en haar vriendjes in de farmaceutische industrie tellen alleen de winsten en de bonussen voor de top. Steun de petitie die de Europese Commissie oproept geen genmodoficatie toe te staan voordat ONAFHANKELIJK wetenschappelijk onderzoek een antwoord geeft op al die gestelde vragen en we weten dat het echt veilig is.
  ga naar : http://www.avaaz.org/en/eu_health_and_biodiversity/?vl
  en teken

 • no-profile-image

  Han

  Deze discussie spitst zich to op; "Kunnen we GMO's weren, opsporen etc.' Weer eens een technische oplossing zoeken voor een zelf bedacht probleem. Het kan simpel; "Verbied patent op genen. Alle niet soort eigen genen zouden we kunnen verbieden als speciale soort eigenschappen. Soya bonen soorten hebben altijd bestan uit soorten waarbij de specifieke Genen hooguit anders waren geordend om betere planten te leveren. Nu worden er Genen van andere organismen als extra in gestopt. O.K. hier wil ik het kwekers recht laten gelden, maar geen rechten op de daarvan afgeleide producten gemaakt door omzetting van de soya (plant) zoals Vlees, melk, eieren maar tevens bv. bio plastic of wat dan ook.

 • no-profile-image

  koetje

  Nog gefeliciteerd Rosemarie Twente.Wat dan te denken van al die E-stoffen die in ons voedsel worden gedouwd,voor een mooie kleur,smaak,glans,houdbaarheid enz.Chemische troep hoort ook niet in voedsel thuis en veroorzaken ook vaak dezelfde kwalen die je noemt.

 • no-profile-image

  Hans

  Misschien moeten de regels voor patenten aangepast worden. Brasil heeft toendertijd het patent van de AIDS medicijnen opengebroken en ook hebben we te maken gehad met een multinational die Jatropha voor biodiesel wou patenteren, ook met Japanners die Açai wilden patenteren. Op een gegeven moment heeft de westerse wereld in de gaten dat ze het kostprijs verhaal gaan verliezen en proberen ze via patenten hun winsten te beschermen. Opkomende economieën waaronder de BRIC landen gaan hun plaats opeisen, en als ze het nodig achten trekken ze zich niets van patenten aan. Wat Monsanto hier doet geeft tevens de zwakheid van het eigen systeem weer.

 • no-profile-image

  Hendrik Rietman

  Het kan de EU zelfs onmogelijk gemaakt worden om een zaadbatch te testen op toekomstige GGO producten van Monsanto. Hiervoor zullen ze letterlijk toestemming en een licentie moeten krijgen van Monsanto. Teminste, als het volgende patent van kracht wordt. Een erg ongewenste gang van zaken. Overheid moet op knieën voor Monsanto om soyazaad te gaan testen.

  SOYBEAN TRANSGENIC EVENT MON87705 AND METHODS FOR DETECTION THEREOF

  Bibliografische gegevens Beschrijving Conclusies Mozaïekweergave Origineel document INPADOC statusgegevens
  Octrooinummer: WO2010037016 (A1)
  Publicatiedatum: 2010-04-01
  Uitvinder(s): WAGNER NICHOLAS [US]; BURNS WEN C [US]; GODSY ERIC J [US]; ROBERTS PETER D [US] +
  Aanvrager(s): MONSANTO TECHNOLOGY LLC [US]; WAGNER NICHOLAS [US]; BURNS WEN C [US]; GODSY ERIC J [US]; ROBERTS PETER D [US] +
  Classificatie:
  - internationaal: A01H1/02; A01H5/00; C12N5/04; A01H1/02; A01H5/00; C12N5/04
  - europees:
  Aanvraagnummer: WO2009US58591 20090928
  Prioriteitsnummer(s): US20080100859P 20080929

  Bekijk INPADOC equivalenten
  View list of citing documents
  View document in the European Register
  Eveneens gepubliceerd als:

  US2010080887 (A1)

  Geciteerde documenten:

  US2004107459 (A1)

  View all

  Report a data error here
  Samenvatting van WO 2010037016 (A1)
  Translate this text
  The present invention provides a transgenic soybean event MON87705, and cells, seeds, and plants comprising DNA diagnostic for the soybean event. The invention also provides compositions comprising nucleotide sequences that are diagnostic for said soybean event in a sample, methods for detecting the presence of said soybean event nucleotide sequences in a sample, probes and primers for use in detecting nucleotide sequences that are diagnostic for the presence of said soybean event in a sample, growing the seeds of such soybean event into soybean plants, and breeding to produce soybean plants comprising DNA diagnostic for the soybean event.

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.