Home

Achtergrond

Melkveebedrijf met Montbéliarde-veestapel

Zo'n 50 kilometer ten noorden van Nantes staat een melkveebedrijf met kalvermesterij. Het bedrijf heeft een melkquotum van 490.000 liter melk met 4,2 procent vet.

Is Frankrijk nog interessant voor Nederlandse melkveehouders en zo ja, waarom? Die vraag zal Harm Hof ongetwijfeld te horen krijgen tijdens de informatiedag die Europe Ruris en LTO Vastgoed 12 april organiseren over emigratie naar dit land. Steeds meer Franse melkveehouders houden het voor gezien. Een van de gevolgen is dat Frankrijk afstevent op de grootste onderschreiding van het melkquotum sinds het begin van de quotering in 1984. En dat is juist een van de redenen wat Frankrijk interessant maakt voor Nederlandse melkveehouders, zegt Hof.

In een aantal departementen (met name in het midden en zuidwesten van Frankrijk) krijgen boeren die erom vragen, eenvoudig (gelimiteerde hoeveelheden) gratis quotum erbij. Ook is het sinds enige jaren mogelijk om, veelal geringe hoeveelheden, melkquotum aan te kopen tegen een vastgestelde prijs van € 0,15 per liter. Verder zijn de regels voor overdracht van quota sinds 1 april weer versoepeld, waardoor er minder afroming plaatsvindt, zegt Hof.

Voor veehouders die overwegen te emigreren naar Frankrijk heeft hij diverse bedrijven in portefeuille, waaronder een melkveebedrijf met kalvermesterij in het departement Loire-Atlantique, zo’n 50 kilometer ten noorden van Nantes. In deze streek, tussen Nantes en Rennes, staat een melkveebedrijf van 153 hectare. 105 hectare grenst direct aan de gebouwen. Hiervan is 80 hectare eigendom van de huidige boer. Deze grond kan worden gepacht, maar kan ook worden gekocht. De grondprijzen zijn een fractie van die in Nederland, in deze streek rond de 4.000 euro per hectare. De boerderij wordt in zijn geheel verkocht, inclusief veestapel, machines en inventaris.

Het bedrijf heeft een melkquotum van 490.000 liter melk met 4,2 procent vet. "Er wordt echter zo’n 1.200.000 liter melk geproduceerd", zegt Hof. "De melk die niet aan de fabriek wordt geleverd wordt gebruikt in de kalverhouderij. Op het bedrijf zijn ongeveer 240 kalverplaatsen (groepshuisvesting in strohokken)." Jaarlijks worden er 500 à 600 kalveren afgezet. De meeste bedrijfsgebouwen zijn nog maar enkele jaren oud. De melkkoeien staan in een stal van circa 60 meter lang. Aan beide zijden van de voergang is een rij ligboxen (in totaal 96). De stal wordt schoongehouden door een mestschuif. In het verlengde van deze stal is een opslag die gebruikt wordt als overdekte vaste
mestopslag en stroberging.

Parallel aan dit gebouw is een stal met aan één kant van de voergang nog 40 ligboxen voor melkkoeien (soms in gebruik voor droge koeien en drachtig jongvee) en aan de andere kant strooiselhokken voor jongvee. De kalveren worden op stro gehouden in groepshokken in een nieuwe stal van zo’n 900 vierkante meter en in een loods van zo’n 800 vierkante meter.

De koeien worden gemolken in een carrousel melkstal met 24 standen. De Montbéliarde-koeien hebben een mooie gemiddelde productie van circa 9.000 liter. De veestapel van 140 melkkoeien met 160 stuks jongvee kan ook worden overgenomen. Naast circa 40 hectare grasland wordt er zo’n 40 hectare snijmaïs geteeld en 75 hectare wintertarwe en zomergerst. "Juist de combinatie van melk, kalfsvlees en akkerbouw maakt dit bedrijf bedrijfseconomisch heel sterk", aldus Hof. Hoewel Franse melkveehouders somber gestemd zijn, lag de melkprijs in Frankrijk het laatste jaar toch een paar centen boven die in Nederland en de andere grote melkproducerende landen in Europa.

Bij de boerderij staat een ruime woning. "Het huis is typisch voor de streek en in goede staat." De woning heeft een woonkeuken, woonkamer, kantoor, twee badkamers, zes slaapkamers en twee wc’s.

Meer informatie: Europe Ruris, Harm Hof, 00 33 243 00 17 06, www.europeruris.com

Foto

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.