Home

Achtergrond

Maat: we moeten optimistisch blijven

"Deze visie is ons op het lijf geschreven".

Dat zei LTO-voorzitter Albert Jan Maat vanochtend bij de presentatie van de visie 'Optimistisch over duurzame groei en werkgelegenheid' van de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland.

Volgens Maat is de Nederlandse agrosector koploper als het gaat om duurzaam ondernemen: een efficiënte productie, met zo min mogelijk uitstoot van broeikasgassen, verwerking in de regio, en consumptie in een straal van 500 kilometer.

Maat erkende dat veel agrarisch ondernemers, mede door de economische crisis, in de problemen zitten. "Maar als wij gaan meejanken, schieten we daar niks mee op. Wij moeten juist zoeken naar vooruitgang, door een scherpe belangenbehartiging." Dat heeft ook succes, zei hij, wijzend op de investeringsaftrek voor agrarisch ondernemers en het schrappen van de voorgenomen aanscherping van het Varkensbesluit.

Als grote, nog te nemen hobbel noemde Maat de Natura 2000-problematiek. Daar moet volgens hem veel meer gezocht worden naar een samengaan van bedrijvigheid en natuur. Maat haalde ook hard uit naar Vrom-topambtenaar Bernard ter Haar, die deze week in de Kamer pleitte voor afschaffing van de landbouwvrijstelling, omdat die een schadelijk effect zou hebben op natuur en milieu. "Dan heb je het echt niet begrepen."

Lees ook: Nederlandse landbouw deelt in 'Optimistisch'

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.