Home

Achtergrond 1 reactie

Locaties veldproef transgene aardappel niet openbaar

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu hoeft niet te vertellen waar de proeven met transgene aardappelen worden gehouden.

Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vandaag bepaald in twee zaken die waren aangespannen door Greenpeace Nederland.

Greenpeace was het niet eens met de milieuvergunningen die de minister aan Avebe had verleend voor veldproeven met genetisch gemodificeerde aardappelplanten in Aa en Hunze, Borger Odoorn, Coevorden, De Marne, Eemsmond, Emmen, Pekela en Veendam.

De Raad van State zegt dat voor de proef op grond van Europese regels niet is 'vereist dat de precieze geografische ligging van de percelen waarbinnen de proefobjecten zijn gelegen' bekend wordt gemaakt. Dit komt omdat uit eerdere proeven met aardappelplanten is gebleken dat er geen sprake is van schadelijke gevolgen voor mens en milieu, aldus de hoogste bestuursrechter.

Volgens de Raad van State is daarbij van belang dat het Europese Hof van Justitie in Luxemburg in een arrest van februari 2009 heeft uitgemaakt dat het vermelden van de precieze locaties van de percelen waar de proeven worden gedaan, afhankelijk is van het soort proef én de gevolgen daarvan voor het milieu.

De Raad van State heeft in 2009 diverse malen uitspraak gedaan waarin de minister wél verplicht was om de precieze locaties bekend te maken waar veldproeven werden gedaan met genetisch gemodificeerd mais. Het ging toen echter om vergunningen voor zogenoemde categorie 1-veldproeven waarbij, anders dan bij deze categorie 2-veldproeven, schadelijke effecten voor het milieu moeten worden voorkomen. In dat geval is inzicht noodzakelijk in de precieze geografisch ligging.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Patrick

    Wel gentech lijkt steeds meer een groter probleem te worden op alle vlakken, maatschappelijk, leugenachtige wetenschap en sociaal. Maar Avebe gaat gewoon door.
    Wel ik sta niet te kijken dat over 3 jaar er een erg grote consumenten boycot van 1 jaar komt en Avebe volledig failliet laat gaan.
    De toekomst zal het leren.

Of registreer je om te kunnen reageren.