Home

Achtergrond 319 x bekeken

'Leefbaarheid platteland niet in ILG'

De leefbaarheid op het platteland kan beter niet structureel opgenomen worden in het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG).

Volgens minister Gerda Verburg heeft dat geen meerwaarde.

Dat schrijft Verburg aan de Kamer, op grond van onderzoek dat ze heeft laten doen door het Wageningse instituut Alterra. Volgens het onderzoek is de regionale praktijk zó divers, en zijn de lokale behoeftes dermate verschillend, dat dit niet zou passen in de systematiek van het ILG, met zijn afrekenbare doelen.

Bovendien bestaat er buiten het ILG al veel aandacht voor de leefbaarheid en sociaal-economische problematiek op het platteland, aldus Verburg. De Kamer had bij motie van Bas van der Vlies (SGP) gevraagd naar mogelijkheden om dit thema op te nemen in het ILG.

Het ILG is sinds 2007 van kracht en wordt beheerd door de provincies. Zij moeten hieruit allerlei taken in het landelijk gebied bekostigen, zoals (agrarisch) natuurbeheer. Rijk en provincies stellen in overleg doelen vast, en bezien achteraf of en in hoeverre deze zijn gehaald.
Door de looptijd van zes jaar hebben de provincies in beginsel de vrijheid om realisatie van de doelen te spreiden in de tijd. Dit jaar vindt een tussentijdse evaluatie van het ILG over de periode 2007-2013 plaats. Voor die periode heeft het rijk 3,2 miljard euro in het ILG gestopt.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.