Home

Achtergrond

Kwaliteit classificatie CBS in slachterijen is goed

De kwaliteit van de classificatie die het Centraal Bureau Slachtveediensten uitvoert in de slachterijen is goed.

Dat concludeert de Commissie Kwaliteitsbewaking Classificatie die namens de overheid het classificatieproces controleert en beoordeelt. Het Centraal Bureau Slachtveediensten (CBS) heeft in 2009 13, 8 miljoen varkens geclassificeerd. Een jaar eerder was dat 14,1 miljoen. Verder classificeerde het CBS ruim een half miljoen runderen, en 1,5 miljoen kalveren in 2009.

De CKC controleert de kwaliteit van het classificatiewerk van het CBS door parallelclassificaties uit te voeren en de resultaten vervolgens te vergelijken met die van de classificator van het CBS. In 2009 voerde de CKC in totaal 489 parallelclassificaties uit gerekend over alle diersoorten. Daarbij kwamen ook nog 222 parallelclassificaties typebeoordeling bij varkens. Slechts in vier gevallen vond de CKC het nodig dat er een herhaalde beoordeling nodig was. In deze vier gevallen was de beoordeling in tweede instantie alsnog voldoende.

De Commissie Kwaliteitsbewaking Classificatie is bovendien verantwoordelijk voor het examineren van nieuwe classificators. In 2009 nam de CKC zes examens af. Het ging om één varkensclassifcator, drie kalverclassificators en twee runderclassificators.

Het classificeren van slachtdieren valt in Nederland onder de verantwoordelijkheid van het Productschap voor vee en Vlees. Het PVV heeft de uitvoering van de classificatie uitbesteed aan het Centraal Bureau Slachtveediensten.

Of registreer je om te kunnen reageren.