Home

Achtergrond 439 x bekeken

Kosten voor onderhoud monumentenpand aftrekbaar

Kosten voor onderhoud van een monumentenpand zijn aftrekbaar.

Dit geldt echter niet als de verbouwing zo ingrijpend is dat er een nieuw pand ontstaat. Deze vuistregel heeft tot gevolgd dat een eigenaar van een monumentale stolpboerderij de herbouwkosten niet in aftrek kan brengen. Door een beslissing van het Hof Amsterdam was de eerdere uitspraak van de rechtbank vernietigd. De Hoge Raad bevestigd vervolgens de visie van het Hof. Geen aftrek dus.

Kort samengevat is de uitspraak van de Hoge Raad de volgende:

Belanghebbende heeft in 1999 een monumentale stolpboerderij gekocht, die voor belanghebbende als woning dient. Na aankoop heeft belanghebbende de boerderij, mede naar aanleiding van ontstane stormschade, nagenoeg geheel tot op de oude fundering afgebroken en opnieuw opgebouwd. Daarbij zijn wezenlijke veranderingen tot stand gebracht, zoals het plaatsen van een betonnen plaat op de fundering, het realiseren van nieuwe vertrekken in de dars en op de zolder, het wijzigen van raampartijen, van de achterzijde en van de indeling van het pand.

Met de werkzaamheden waren absoluut en relatief hoge kosten gemoeid. Belanghebbende heeft in haar aangifte een deel van de totale kosten afgetrokken als uitgaven voor een monumentenpand. Rechtbank Haarlem heeft geoordeeld dat de wijzigingen niet dusdanig ingrijpend zijn geweest dat sprake was van nieuwbouw. Hof Amsterdam heeft anders geconcludeerd. Als men de bouwkundige staat van de boerderij vergelijkt vóór en na de werkzaamheden, rekening houdend met de aard en de omvang van de werkzaamheden, kan niet worden gezegd dat de werkzaamheden beperkt zijn gebleven tot onderhoud en enige verbetering van de bestaande woning. Daaraan doet niet af dat zoveel mogelijk oude materialen zijn gebruikt en dat sommige wijzigingen noodzakelijk waren in verband met brandveiligheidsoverwegingen. De naar aard en omvang zeer ingrijpende werkzaamheden hebben geleid tot vrijwel volledige sloop, gevolgd door nieuwbouw, waardoor geen aftrek van uitgaven voor een monumentenpand mogelijk is.

De Hoge Raad heeft het ingestelde cassatieberoep ongegrond verklaard onder verwijzing naar art. 81 Wet RO.

Meer informatie:
Hoge Raad 16 april 2010, nummer 09/03721

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.