Home

Achtergrond

Koekoek één zang

Als een van de laatste partijen heeft de SGP haar programma voor de komende Kamerverkiezingen bekendgemaakt.

Wat daarbij opvalt: de SGP is de enige partij die expliciet extra geld voor de land- en tuinbouw wil uittrekken, 100 miljoen euro.

Voor de rest zijn de programma’s omtrent de landbouw een beetje Koekoek één zang: zo willen alle partijen minder ministeries; SGP en CDA zijn nog het meest genegen om daarbij de lettercombinatie LNV in stand te houden. Ook het aantal provincies en waterschappen mag fors minder, is te lezen in de programma’s.

De meeste partijen zijn voor behoud van het EU-landbouwbeleid, maar willen dan wel dat de steun meer wordt gericht op groenblauwe diensten. Ook nemen ze allemaal stelling tegen schaalvergroting en vóór het gezinsbedrijf, en vinden ze bijna alle dat de geplande natuur wel wat later klaar mag: kwaliteit staat immers voorop.

Nu zijn dit ’slechts’ beleidsvoornemens. Het is de vraag wat ervan overblijft als coalities gevormd moeten worden. Bovendien moeten de gekozenen uitvoering geven aan de plannen. Omineus is dat behalve bij CDA en VVD landbouwwoordvoerders vertrekken (Van der Vlies, Waalkens, Van Velzen) of laag geplaatst staan (Cramer). De kans is klein dat de PvdA vandaag een bekende uit de landbouw voordraagt.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.