Home

Achtergrond 451 x bekeken

'Koe draagt niet bij aan klimaatverandering'

De Nederlandse koe draagt niet bij aan verandering van het klimaat.

Een verandering kan hoogstens optreden als het aantal koeien snel stijgt in verband met het afschaffen van de melkquotering. Dat zegt Hans Geurts, voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) tijdens het congres Koe en Klimaat in Zegveld.

Volgens Geurts zorgt de emissie van de koe niet voor een toename van de methaangehaltes, en daarmee een toename van de broeikasgassen, in de atmosfeer. De koe maakt volgens hem deel uit van een gesloten kringloop. Gekeken moet worden naar de netto-uitstoot. "Het gaat om de CO2-uitstoot min de vastlegging." Een hectare grasland legt volgens de bond 22.000 kilo aan broeikasgassen vast. Om deze reden zou de melkveehouderij nooit vergeleken mogen worden met bijvoorbeeld de transportsector. "De koe is niet de oorzaak van extra CO2-uitstoot en kan dus ook niet voor de oplossing zorgen."

Voormalig minister Jacqueline Cramer uit kritiek op de stelling van Geurts en geeft aan dat de kringloop van de koe niet sluitend is. De bijdrage van de zuivelsector aan het broeikaseffect is volgens haar aanzienlijk. Volgende week verschijnt er een update van de FAO-studie Livestock’s Long Shadow uit 2006. Hierin zou volgens Cramer met name naar de zuivelsector worden gekeken, en nieuwe cijfers betreffende de uitstoot worden gepresenteerd.

"De melkveehouderij in zijn geheel draagt ,net als andere sectoren, wel bij aan verandering van het klimaat", aldus Geurts. Het gaat hierbij volgens hem slechts om een relatief kleine bijdrage die veroorzaakt wordt door de verbranding van fossiele brandstoffen. "De verbanding van fossiele brandstoffen zorgt alleen maar voor uitstoot en niet voor vastlegging."

Doel van de melkveehouderij moet volgens Geurts zijn om de kringloop zoveel mogelijk gesloten te houden en het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken. Termen als regionaliseren, grondgebonden bedrijven en de koe in de wei horen hier volgens hem bij. De boodschap is duidelijk: stop de liberalisering en daarmee samengaande schaalvergroting en intensivering. Zorg voor regulering en een kostendekkende melkprijs.

Of registreer je om te kunnen reageren.