Home

Achtergrond 259 x bekeken 6 reacties

Knip bedrijf niet op bij ammoniakreductie

Het jaar 2020 komt steeds dichterbij en daarmee ook een belangrijke mijlpaal voor de melkveehouderij.

Het melkquotum is dan vijf jaar weg en we praten dan al minstens net zo lang over het verlagen van de ammoniakemissie.

Op dit moment schreeuwt de situatie rondom Natura 2000-gebieden om reductie van ammoniak, waarmee het ammoniakdossier de komende tien jaar bepalend wordt voor de bedrijfsontwikkeling. Liefst met ander beleid dan we gewend zijn, want veel is afgedwongen door maatregelen voor te schrijven.

Natuurlijk heeft mestbeleid een schonere en zuinigere melkveehouderij opgeleverd, maar of de boer en de koeien er ook van geprofiteerd hebben is echter maar de vraag.

Al sinds de eerste dag dat een koe melk geeft, heeft ze al oprispingen, dat hoort nu eenmaal bij herkauwen. Sinds er een teller staat op het ontsnappen van gas, wordt er diep nagedacht over het indammen ervan. Daarbij wordt vaak voorbijgegaan aan het feit dat de koe hét voorbeeld van hergebruik is. Van oorspronkelijk nutteloze materialen of grondstoffen, worden drie hele nuttige producten gemaakt; melk, vlees én mest. Van de opbrengst van een hectare gras wordt bijna een tankauto vol melk gemaakt, waarbij de mest van twee koeien weer op dat gras mag.

Er wordt met weinig dus heel veel gedaan en de vraag is nu of er een tandje bij mag. Met een pakket maatregelen gaat dat niet lukken, met maatwerk waarschijnlijk wel. Het cirkeltje rond maken tussen gras, koe, mest en boer is daarbij de uitdaging.

Een koe kan 20 procent minder ammoniak uitstoten als we haar beter voeren, een stal kan 50 procent minder uitstoten als we die beter bouwen en in mest kunnen we meer stikstof vasthouden. Dan moeten we wel een melkveebedrijf als geheel bekijken en niet opknippen in koe, stal en wei. Dat doet een boer ook niet

Wiebren van Stralen is beleidsadviseur mest en mineralen bij LTO Noord en spreekt morgen (in Heino) en vrijdag (in Heelweg)
bij workshops van de Melkvee Academie

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Wiebren

  @ boer on tour
  Ik ben erg benieuwd naar dat onderzoek van RIVM waaruit zou blijken dat er geen ammoniakprobleem is!
  Ammoniak op zichzelf is inderdaad niet zuur, het vliegt als NH3 de lucht in, reageert daar met de volop aanwezige waterstof (H+) en valt daarna terug op aarde als NH4, ammonium. Dat is de depositie waar we het over hebben en is een deken van 'vallende kunstmest' over Nederland. Voor landbouwgewassen geen ramp natuurlijk, voor kritische natuur is dat anders. Dat er jaarlijks 30-50 kg stikstof uit de lucht valt zorgt ervoor dat soorten die geen behoefte hebben aan stikstof in meer of mindere mate worden verdrongen door soorten die dat goed kunnen waarderen. In onze maakbare natuur wordt dat door een aantal partijen zoals grote natuurbeschermingsorganisaties opgevat als een probleem voor die natuurgebieden. We kunnen net doen alsof ze niet bestaan of kunnen doen alsof onze ammoniakemissie juist een mooie luchtzuivering is voor uitlaatgassen.....eens kijken hoe serieus ze ons dan nog nemen

 • no-profile-image

  Han

  Wiebren het is duidelijk, technisch is het probleem oplosbaar. Financieel is de vraag, mag / kan de melkprijs niet omhoog, dan zou het geheel wel eens dubieus kunnen zijn. Wij hier alles op alles zetten om de productie >gasvrij< te maken en onze concurent er een potje van laten maken ter wille van zijn concurentie kracht en ons hieraan overleveren. Lijkt me geen prettig idee voor de blijvers.

 • no-profile-image

  Wim

  En dan nog te bedenken dat het beleid gestoeld is op depositieberekeningen waarvan de onzekerheidsmarge groot is. Maar als je een kleine groep veehouders voor de lasten op kan laten draaien kan je de grote groep kiezers te vriend houden door hen te behoeden voor inspanningen op dit gebied.

 • no-profile-image

  boer

  Welk ammoniakprobleem?
  Er is niet eens een probleem, dat is het ergste. Op basis van RIVM onderzoeken blijkt dat ook.
  Is zoveelste achterlijke milieu-regel waarvan cijfers maar ff leuk verdraaid zijn om weer iets te kunnen toepassen.
  Ammoniak is nog nooit zuur geweest, is een base en bindt zich aan mineralen. Wordt zelfs gebruikt om uitlaatgassen te zuiveren, in grote hoeveelheden.
  Op mijn vraag waarom emissie beperken als het reinigende functie heeft kreeg ik als antwoord van ministerie-medewerker: die hoeveelheden ammoniak in de lucht zijn zo klein, dat er zelfs zonder beperkende maatregelen er nog bijna geen reinigeing zou plaatsvinden. Maak er dan ook geen probleem van!

 • no-profile-image

  Wiebren

  Han, zo is het, dat bedoel ik ook met niet opknippen. Want nu is er beleid voor de stallen (RAV, Besluit Huisvesting) wat is ondergebracht bij het Ministerie van VROM en er is beleid voor opslag en aanwenden van mest (meststoffenwet, emissiearme aanwending van mest) wat onder beheer van LNV gebeurt. Dan hebben we het nog niet gehad over de koe en de rol van de boer. Het is per definitie duurder als je op verschillende onderdelen stukjes van de oplossing zou gaan uitvoeren. Zeker als het mekaar overlapt. Samenhang in beleid zou hier welkom zijn. Als er 20% ammoniak bespaard wordt door anders te voeren en dat voer is niks duurder terwijl je toch je bedrijf kunt blijven ontwikkelen, dan is het kostprijstechnisch een mooi plaatje. Als je je stal voor opgestalde koeien (waarvan je zegt dat ze weiden) de komende jaren moet worden aangepast, dan hebben we het ineens over een heel duur grapje

 • no-profile-image

  Wim

  Beste Wiebren volgens mij komt H+helemaal niet vrij voor in de atmosfeer zou het dat wel doen dan reageert het direkt met O2.Het atoom H oftewel waterstofgas is het meest reaktieve atoom,De reaktie die wel plaatst vind is de reaktie met NO2.Hierbij ontstaat water en N2.Deze reaktie gebruiken de motorenmakers tegenwoordig ook.Dan noemen ze het Ad Blue.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.