Home

Achtergrond

Jaar van de waarheid

Te vrezen valt dat 2010 niet alleen het jaar van de waarheid is voor geitenmelkverwerker Amalthea van Dijk, maar ook voor een aantal individuele leden van coöperatie Amalthea.

Naast alle problemen bij hun zuivelbedrijf – die een erfenis zijn uit het (recente) verleden – moeten de geitenhouders ook de financiële gevolgen van de Q-koortsruimingen zien te overleven. Daarbij hebben de Amalthea-leden het in een aantal opzichten moeilijker dan veel collega-geitenhouders. Laat duidelijk zijn: niemand wiens bedrijf geruimd is, valt te benijden. De Amalthea-leden ontvangen bij dat alles echter ook nog een aardig lagere melkprijs dan gemiddeld. Bovendien moeten ze dit jaar een deel van het, achteraf, te hoge melkgeld over 2009 terugbetalen. Dit komt door het afstoten van de kaasafzet.

Of Amalthea van Dijk het redt, moet in de komende maanden blijken. De eerste taak van de onlangs aangestelde directeur Cees Versteijen is om het lek boven water te brengen, eventueel verder te saneren of aansluiting te zoeken bij een nog grotere partij in de zuivel. Dat zal hij moeten doen in nauw overleg met grootaandeelhouder ZLTO. Die is via haar fondsen en andere vehikels de organisatie die feitelijk aan de touwtjes trekt bij de zuivelaar. Al is het wel zo dat het risico blijft liggen bij de leden van de coöperatie.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.