Home

Achtergrond

Innovatieplatform: geld naar water,voeding en bloemen

Meer dan de helft van het innovatiegeld dat de overheid uitgeeft zou moeten gaan naar vijf strategisch belangrijke sectoren, waaronder water, voeding en bloemen.

Dat schrijft het Innovatieplatform, gevormd door invloedrijke ondernemers en wetenschappers, in haar laatste rapport.

De regering besteedt jaarlijks 2 miljard aan innovatie. Dat geld wordt wat betreft het Innovatieplatform, opgericht in 2003 om de economie te versterken, meer gericht uitgegeven. Het op orde brengen van overheidsfinanciën mag wat betreft het platform er niet toe leiden dat minder geld naar innovatie gaat.

Voorzitter van de Sociaal Economische Raad Alexander Rinnooy Kan: "Natuurlijk moet de staatsschuld gesaneerd worden maar wij zeggen: bezuinig niet op de motor van je economie. Bezuinig niet op onderwijs, kennis, onderzoek en innovatie. Investeer juist daarin, oplopend tot 6 miljard euro aan publieke middelen extra per jaar in 2020. Dat werpt vruchten af."

Bestuursvoorzitter Feike Sijbesma van DSM: "in feite roepen wij alle politieke partijen, de werkgevers- en werknemersorganisaties en de onderwijs- en kenniswereld op om samen tot een breed gedragen Deltaplan te komen om via gerichte keuzes en extra investeringen Nederland een duidelijk economisch en daarmee ook sociaal perspectief te bieden."

Of registreer je om te kunnen reageren.