Home

Achtergrond 486 x bekeken 58 reacties

Huijbers: einde schaalvergroting in zicht

De land- en tuinbouw lopen aan tegen het einde van de schaalvergroting, zowel vanuit economisch als maatschappelijk oogpunt.

Dat stelt voorzitter Hans Huijbers van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie ZLTO. Hujibers nam vandaag deel aan een debat over de stand van zaken in de land- en tuinbouw met als thema 'Wind of Storm', georganiseerd door het Agrarisch Dagblad in samenwerking met Foodlog.nl.

Huijbers zegt dat er al ondernemers zijn die tot op de cent hebben uitgerekend dat de laatste duizend extra varkens of de laatste hectare kas qua kostprijs helemaal niets uitmaken. "En dan is er ook de omgeving van de boeren en tuinders die zegt: het is genoeg geweest."

Dat de land- en tuinbouw een omslag moet maken is duidelijk, zegt de ZLTO-voorman, maar hij weet niet precies op welke manier dat gaat. Hij vraagt zich af op welke manier agrarisch ondernemers van kostprijsdenken omschakelen naar denken in toegevoegde waarde.

In elk geval moet de sector in gesprek met maatschappelijke organisaties én de supermarkten, vindt hij. Boeren en tuinders moeten niet in de verdedigende houding schieten, maar open en eerlijk de discussie aangaan.

"Mijn worsteling is: hoe kunnen we echt met elkaar praten, zonder dat ons ridicule, onevenwichtige en oneerlijke eisen worden opgelegd. En zonder dat we aan de andere kant te maken krijgen met de concurrentie vanuit het buitenland, waarbij de supermarkten zich verschuilen achter het principe dat de normen en eisen van het land van herkomst leidend zijn."

Laatste reacties

 • no-profile-image

  akkerbouwer

  ik word een beetje moe van al die zogenaamde deskundigen als Huijbers. vaak is het ook achteraf geklets.
  iedereen weet dat er nog nooit een weg terug is geweest. en iedereen weet dat er altijd ondernemers zullen zijn die willen groeien net zo goed als er mensen zijn die tevreden zijn met wat ze hebben. lekker doen wat je het beste lijkt.
  als Huijbers vindt dat we in gesprek moeten met supermarkten met de nadruk op moeten komt hij echter van een andere planeet want dat is alleen maar eenrichting verkeer
  ga alleen het gesprek aan als je wat te bieden hebt en dat kan incidenteel wel eens gebeuren.
  kortom ik vond het een prietpraat artikel

 • no-profile-image

  Ani

  Einde schaalvergroting in zicht. Ja, wel in Nederland niet in andere landen. Dat betekent dus dat je lapje vlees straks uit het buitenland komt geproduceerd volgens plaatselijke eisen en gecontroleerd volgens plaatselijke gebruiken. Ik weet nu al dat ik daar niet blij mee ben.

 • no-profile-image

  gertje

  Schaalvergroting gaat toch voornamelijk via een logische natuurlijke weg? Gezien de gemiddelde leeftijd van boeren en de geringe opvolging is het niet meer dan een normaal proces. Er zijn wel mogelijkheden om er op in te grijpen, maar dan zal er een goed perspectief in de vorm van betere prijzen moeten liggen. Met de onzekerheid, de marges van heden en de ongebreidelde regelgeving moeten jongeren wel masochistisch zijn om nog voor het boerenvak te kiezen. Hogere marges houden kleinere bedrijven perspectiefvol en maken het andere bedrijven moeilijker om op te schalen. Er wordt veel geschreven over de grote schaal die bedrijven in de landbouw bereiken, maar dat is simpelweg een resultante van de niet aflatende wens om geen cent te veel te willen betalen voor voedsel, liefst uit eigen land. Dat kon lang door schaalvergroting, maar door de steeds kleinere marges biedt dat ook geen soelaas meer. Door kleinere bedrijven extra te steunen en door prijzen ruim boven de kostprijs in het verschiet te leggen krijg je voedselzekerheid, werkgelegenheid en een leefbaar platteland. Een welvarend platteland heeft verder geen kunstmatig beleid voor plattelandsontwikkeling (ter bestrijding van leegloop en vergrijzing) nodig.

 • no-profile-image

  koetje

  Nou Boerin USA,pas geleden was hier een mooie reportageserie over Friese boeren in Texas op tv,de meeste boeren waren daar ook niet echt happy met de huidige prijzen en deden ook al aan productiebeperking door veel koeien naar de slager te sturen.

 • no-profile-image

  jos

  De zlto krijgt in de gaten dat de landbouwscholen niet leeg lopen maar al bijna allemaal leeg staan,en als je de gemiddelde leeftijd van de nog aanwezige boeren ziet (53 jaar) en kijkt hoeveel er zonder opvolger zijn, dan weet je dat het heel hard achteruit gaat met het aantal bedrijven in nederland.de grote groeiers heeft ZLTO altijd gesteund,maar die groten zeggen het lidmaatschap op omdat ze lto niet meer nodig hebben.groeten Jos

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Beste ., . Tot op zekere hoogte hebt u gelijk, niet helemaal. Laatst las ik dat iemand uit wilde breiden naar 200 melkkoeien, maar de Bank adviseerde uitbreiden naar 300 melkkoeien, of... Of die Glastuinder, die in plaats van 3 ha. 5 ha. beglazen moest, of... U zit nog in uw schaalvergrotingsroes!!!... Maakt u zich geen zorgen, ook dat is een tijdelijke aangelegenheid !!!... groetje's, piet.

 • no-profile-image

  kleine boer

  Best boering USA, ik zie schaalvergroters inderdaad als markverziekers en niemand zit op ze te wachten. Alleen de bank en de voerleverancier. Ik zie liever 10 bedrijven met 50 koeien als 1 met 500. Ik begrijp dat er weerstand is tegen stallen met 400 a 500 koeien. Het zijn net fabrieken. Afschuwelijk! Doe dat maar in Amerika, maar niet in Nederland.

 • no-profile-image

  geen gejakker

  Beste Gertje, schaalvergroting met geleend geld is zeer riskant. Ook bij wegvallen van de quotering kan een klein bedrijf met lage kostprijs en financiering overeind blijven en overgenomen worden. Waarom zouden ze moeten stoppen. In Amerika zijn ook niet alleen grootschalige bedrijven. 30% van de boeren daar heeft minder dan 30 koeien. Die onzin over grote bedrijven praten we elkaar aan, of het wordt ons aangepraat.

 • no-profile-image

  mels

  Ik denk dat je eerst moet zorgen voor een dagtaak op je bedrijf,daarna zou je door kunnen groeien naar meer met het gevolg personeel ,wil en kun je dat geen probleem wil je dat niet idem dito,heb je geen dagtaak dan zul je net als ik buiten je erf moeten werken en zo heb je toch een jaarrond werk,maar ik zou ook wel een dagtaak aan mijn bedrijf willen hebben alleen vergt dat tijd en geld en dat komt er maar langzaam maar daarin sta ik denk ik niet alleen

 • no-profile-image

  .

  Beste Piet, je rept eerst over adviezen van een bank en vervolgens over de glastuinder die naar 5 ha glas 'moest'. Adviseren is toch logisch? Het kenmerk van een advies is dat het een niet bindend voorstel is. Het moeten uitbreiden is iets waar ik nog nooit van heb gehoord. Het kan ook helemaal niet, je bent tenslotte zelf ondernemer en neemt aldus zelf je beslissingen. Je almacht in je beslissingen verlies je meestal als die fout zijn uitgepakt en de bank de paraplu intrekt als het gaat regenen. Tsja, dat risico neem je als je om geld vraagt en niet kan terugbetalen. Het is een consequentie. Daarvóór ben je toch echt zelf verantwoordelijk voor je eigen beslissingen. Ik veroordeel niemand daarom, ieder bepaalt zelf hoe hij verder wil. Ik gaf al aan dat bij bedrijfsopvolging of -uitbreiding het bestaan van een bank onontbeerlijk is. Ook voor niet-boeren is dat zo; als je een huis wilt kopen dan heb je ze nodig, maar je mag ook blijven huren. Wat je wilt, dat noem ik vrijheid, een groot goed. Beslissingen kunnen dramatisch uitpakken en bij een situatie zoals nu zou dat voor de groten wel eens veel sneller kunnen gaan. Blijft dat het voor de kleintjes dan net zo goed onconfortabel ondernemen is. Net de schuldloze bedrijven zullen het redden op korte termijn, maar zullen dan ook het loodje leggen bij opvolging: BANK! Zelf ben ik niet van stilstand, meer van de geleidelijke groei, maar dat is volledig mijn eigen keuze. Dat zit hem misschien in het type bedrijf. Ik heb geen vee, maar akkerbouw, fruit en toerisme. Ik kan me voorstellen dat uitbreiding in de veehouderij meer schoksgewijs moet gaan. Je bouwt tenslotte niet bij voor 10 koeien. Tenminste, dat lijkt me per stuk nogal duur.

 • no-profile-image

  ronald kalter

  In Nederland mischien, maar op mondial nivea zeker niet.

 • no-profile-image

  geert_jan88@hotmail.com

  @ willy, markelo. ik denk niet dat jonge ondernemers het willen maar niet anders kunnen omdat anders de bank niet meewerkt. En het nadeel is dat schaalvergroting door bedrijven als frieslandcampina en voerfabrikanten wordt toegejuicht, met name kwantumtoeslagen en -kortingen.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Einde van de schaalvergroting? Als ik het Nederlandse nieuws volg ,zie ik dat het fout gaat aflopen met de geiten-,varkens- en pluimvee-houderij in Nederland. Voordat jullie het weten is het afgelopen daarmee. Op vele fronten wordt er aan jullie stoelpoten gezaagd. Denk aan discussies als megastallen,Qkoorts,resistentie antibiotica enz. Als na de verkiezingen de partijen die tegen de huidige landbouw zijn de macht krijgen ,is het klaar!

 • no-profile-image

  melkveehouder toen nu en straks

  huibers visie is toch nog een visie met wat achterban.

 • no-profile-image

  willy

  Gelukkig is het te hopen dat er een einde komt aan de schaalvergroting en steeds maar loeren op buurmans grond ,ik snap de jonge veehouders niet ze willen meer en meer maar verdienen en aflossen hoo maar
  Je leeft verdorie maar één keer

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Het is verheugend dat de meeste reactie's overeenstemmen met het betoog/mening van dhr. Huijbers. Meneer Huijbers komt uit de praktijk, daarom adviseer ik eerst na te denken, voordat iemand er tegenaan schopt. ''Elk voorjaar is weer anders'', schreef een reageerder. Dat is waar!!!... Niet alleen klimatologisch, maar ook financieel, economisch en de politiek is ook niet altijd stabiel. 'k Heb het al meer geschreven, de wereld veranderd sneller dan wij zien of denken.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Helaas moet ik u gelijk geven Student uit Volkel. De agrariche sector is er helemaal ingetuind, ik bedoel in de ''schaalvergrotingpropaganda''. Nu zitten velen met de gebakke peren. U heeft het goed gezegd Student, als je eenmaal in de stroom zit moet je meezwemmen. Nu gaan de Banken waarschijnlijk propaganda maken te Fuseren met de buurman of de overbuurman en ga zo maar door. Goed wij mogen niet doemdenken, ik weet het. Maar de reactie van Willy uit Markelo, geeft toch wel stof tot nadenken!!!...

 • no-profile-image

  Jacob de Vor

  Beste Piet, ik las op internet dat uw eigen bedrijf qua grootte ook nogal fors en bovengemiddeld is. Of wilt u alleen dat anderen klein blijven ? De preek klinkt wat hypocriet anders.

 • no-profile-image

  Han

  @Piet. Jij spreekt over fuseren als nieuw advies van de banken. Je weet toch dat zowel Ministerie als LTO studies hebben verricht naar >samenwerken< van collega's en dan liefst akkerbouwer en veehouder. Laten we zeggen KOLCHOZE vorming. Het moeten zeker geen NV 's worden met aandeelhouders buiten de boerderij. Dan wordt de productie te duur, loon naar werken en kapitaals vergoeding. Ik kan hoogsten blij zijn met een voorzitter die zegt >het moet anders maar hoe daar ben IK nog niet uit<. Aan dit soort bestuurders hebben we gebrek op de wereld. We zitten nu met een stel mafkezen die alles weten en overal een oplossing voor hebben. Hun zwakte zit in het beter weten, Huijbers zijn kracht zit in het >toegeven dat hij nog niet weet hoe het moet< Nu is er een opening voor dialoog met betrokkenen.

 • no-profile-image

  Boer uit Denemarken

  Het moet nu toch eens afgelopen zijn met de tunnelvisie dat de melkveehouderij in Denemarken veel hardere klappen krijgt dan in andere europese landen. De boeren waar u op doelt in Denemarken zijn waarschijnlijk degene (lees Nederlanders) die hier met een heel klein eigen vermogen boer zijn geworden. (eigen huis verkocht of wat geld van de ouders mee gekregen). Deze bedrijven maken nu inderdaad een moeilijke tijd door, maar dat zal voor iedereen gelden die met 200.000 euro een bedrijf heeft gefinancierd met 80 hectare en 1 miljoen liter melk. De gemiddelde melkveehouderijbedrijven in Denemarken ondervinden precies dezelfde problemen als in de omringende Europese landen.

 • no-profile-image

  Klein bedrijf

  Beste boer uit Denemarken. De boeren in DK zijn alleen maar groot geworden met geleend geld. Het is 1 grote armoe, daar moeten we in Nederland in ieder geval niet naar toe. Er komen niet voor niks veel boeren terug naar Nederland. Sommige willen wel, maar kunnen niet meer en dat is triest. In Frankrijk hebben ze gemiddeld 300.000 kg melkquotum en tijd voor andere dingen. Veel succes!

 • no-profile-image

  klein boertje

  Schaalvergroting? Je eigen te barsten lopen en nog niks verdienen, zeker met personeel in dienst. Zie Denemarken. Het is armoe troef. De banken zijn er goed mee. Zorg dat je niet te veel schuld heb en boer lekker relaxed. Net wat je zegt, je leeft maar 1 keer. Ze komen er van zelf van terug.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Beste Jacob de Vor uit Ommen, u mag zo groot worden als u wilt !!!... U moet er alleen voor zorgen dat de kosten lager blijven dan de baten!!!... Daar gaat het om!!!... Mijn broer heeft afgelopen jaar in NL met 30 koeien meer verdiend, dan ik met 300 koeien in het Buitenland. Misschien kunnen wij wel ruilen Jacob ???. Ik heb er niets op tegen, om daar over te praten. Met vriendelijke groet, Piet Slingerland.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Beste Henk Verreijken, wij melken gemiddeld genomen 160 koeien, de rest is jongvee en stieren. Als ik geen verstandige deelgenoot vindt, gaan wij de melkveestapel inkrimpen naar 100 melkkoeien!!!... Omdat wij een gemengd bedrijf hebben behoeven wij niet veel krachtvoer te kopen, hoofdzakelijk mineralen en vitamientje's. Beste Henk u staat misschien aan het begin van uw carrie-ere, u wil misschien nog groeien. Ik heb daar niets op tegen, ik maak reeds plaats voor u. Met vriendelijke groet, Piet Slingerland.

 • no-profile-image

  koetje

  Op zich is er niets op schaalvergroting tegen zolang we het rendement maar niet vergeten iedereen zoekt zijn heil in kostprijsverlaging maar vergeet dat de opbrengstprijs net zo belangrijk is of zelfs nog belangrijker.Vraag en aanbod bepalen de markt en het aanbod hebben we zelf in de hand als we dat echt willen.De Opec-landen weten precies hoe ze het spelletje moeten spelen om de olieprijs hoog te houden.

 • no-profile-image

  Leen

  Kennelijk leest heer Huijbers in een ander boek dan meneer van der Tak.
  Alleen maar lullen en zakken vullen,bah!

 • no-profile-image

  Realist

  Onzin, schaalvergroting gaat altijd door.Het wordt daarbij ook specialisatie, dit om efficient te werken met techniek en arbeid. Het voornaamste is dat de kostprijs door berekend wordt. Daar schort het aan, LTO heeft altijd voor zich zelf gewerkt. De boeren zijn hun gebruiksmiddel, maar het machtsspel van de cooperaties gaan voor! Wat er overschiet is voor de boer. Dit hele spel heeft geleid dat veel actieve leden hun lidmaatschap op gezegt hebben. Het vertrouwen is zoek!!!! Dat in Nederland de grote groei er uit is, is waar. Uitbreiding is meestal niet meer rendabel, in het buitenland waar veel ruimte is gaat het gewoon door. Dit kan Nederland niet meer bijbenen!

 • no-profile-image

  geen gejaag

  Kleine boer, ik ben het met u eens. Schaalvergroting voor een lage kostprijs is onzin. Je hebt niet veel koeien nodig als je geen veel te dure stal bouwt en de bank en de loonwerker niet te veel spekt. Bij weinig koeien heb je geen betaalde arbeid en kun je zelf je jongvee opfokken. Je houdt contact met de dieren en bent veelzijdig en flexibel. Ik ben een jonge boer, die met 45 koeien een melkquotum volmelkt van 450.000 kg. Ik heb een best leven en inkomen en peins er niet aan groter te worden. Bij 32 cent voor de melk koop ik een leuk machientje en bij 22 cent alleen een paar extra vetpatronen. Ik wens alle grote (kwetsbare) bedrijven heel veel succes!

 • no-profile-image

  gertje

  Schaalvergroting brengt misschien niet altijd kostprijsverlaging, maar als bij een kleiner bedrijf winstmarge x kg of liter te klein is voor een normaal inkomen, dan sta je voor een keuzemoment: buiten de deur je inkomen aanvullen, innoveren of meer produceren bij een lagere winst per eenheid; het kan dan zijn dat je kostprijs door bepaalde schaalvoordelen omlaag gaat. Dat is iets wat iedereen voor zichzelf moet berekenen. Het is nu wel zo dat er grenzen aan blijken te zijn. Krijg je minder dan de kostprijs, dan ben je als relatief kleintje misschien niet zo slecht af, maar je kunt je in die situatie net zo goed afvragen of je wel verder moet gaan. Ik zie in ieder geval dat bedrijven waar de afgelopen twintig, dertig jaar niks is gebeurd zonder opvolging komen. Dat is hoe dan ook een feit. Misschien dat je met melken de afgelopen 25 jaar nog best kon leven met een leuk verkregen quotum, maar als die sector de vrije markt op moet kom je er pas achter in wat voor een luxe positie er geboerd werd. Iets waar door collega's in andere sectoren met jaloezie naar werd gekeken. Iedereen daar, die niet meeging in de maalstroom van schaalvergroting en kostprijsverlaging is al lang uitgeschut. Om maar een paar voorbeelden te noemen: akkerbouwbedrijven met 22 hectare die in 1970 nog een prima inkomen hadden zijn zonder nieuwe initiatieven stuk voor stuk verdwenen; fruitboeren hadden met 4 hectare 25 jaar geleden een gemiddelde bedrijfsomvang, als ze hier niks in veranderd hadden, dan zaten ze zonder ingrijpende keuzes (elders werken, innoveren of opschalen) nu al lang aan de bedelstaf. De charme van het boeren gaat natuurlijk verloren door deze ontwikkelingen. Daarom zou ik pleiten voor fatsoenlijke minimumprijzen, waardoor het aantal boeren stabiliseert dan wel kan uitbreiden (= werkgelegenheid, daar zitten we toch op te wachten?). De mentaliteit van collega's kennende gaan we bij een fatsoenlijk inkomen op een klein bedrijf ons bedrijf nooit in de verkoop gooien. Onze kinderen zullen zich dan ook aangetrokken voelen voor ons fantastisch beroep. Dus einde schaalvergroting, op wat voor manier dan ook.

 • no-profile-image

  LTO-Hater

  Het was wel de bedoeling van de overheid dat die keuterboertjes er massaal mee zouden stoppen. Jammer dan, alleen daarom al moeten ze blijven zitten.

 • no-profile-image

  DC Melkland

  Wat krijgen we nou , net een aantal weken voorman en nu het bijltje er bij neer ? Wij zijn al wat meer gewend en dachten er anders over dan de heer Vermeer . Straks gaat Vion en Rendac onderuit in deze crises en dan ? Ja ,het is wat als je het volk tegen krijgt naar aanleiding van al die commissie`s die het allemaal denken te weten en te regelen . Zou zelf ook een aantal utopische wensen inbrengen om er de praat in te houden en om aan de ontbijt -vergaderingen te mogen deelnemen.Lekker eten noemen ze dat .Heel leuk is het om er ook nog een pad of straatnaam aan over te houden en er dan ook nog trots op te zijn . We moeten weer aan het werk wat wat opbrengt, kaas en vlees naar Duitsland en mercedesen terug. Ook mest naar Duitsland want daar gebruiken ze het graag!

 • no-profile-image

  koetje

  Beste Piet,zondagavond was er nog een reportage op de buis over de architect van het huidige landbouwbeleid,Mansholt.Hij gaf later ook ronduit toe dat het allemaal veel te veel is doorgeschoten met het schaalvergroten en produceren om te produceren,toch denk ik dat Europa zit te springen om een man/vrouw van zijn kaliber om het een en ander te herstellen.

 • no-profile-image

  .

  Misschien zitten Ot en Sien wel te ganzenborden bij kaarslicht.

 • no-profile-image

  klein boertje

  Juist melkveehouder! Jij snapt het. Heeft Ot ook nog een keer tijd voor Sien. Vindt Sien ook wel leuk (hoop ik). Sucseks.

 • no-profile-image

  willy

  Toch fijn als er meer mensen zo over denken als ik,werken werken ,lenen,lenen,lenen,niet betalen niet betalen,niet betalen en daarna naar de dokter lopen tabletten slikken om maar niet gek te worden.
  Het is te hopen dat de meeste "boeren/ondernemers' nog een beetje op tijd wakker worden en geen knechtje zijn of worden van de banken,maar dat is net als zovaak tegen dovemansoren gezegd, de goeten en een paar lekkere relaxe paasdagen

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  @Boerin USA, iedereen moet kiezen waar zij/hij gelukkig mee is!!!... Daar ben ik het roerend mee eens. Dat vele jonge boeren/starters nu hun droom in groot gevaar zien, of in zien storten is voor vele moeilijk te begrijpen/verwerken. Vooral in NL zijn voor velen de grenzen bereikt of reeds overschreden, dat is natuurlijk triest!!!... Groot worden en met personeel werken is ook niet voor iedereen weggelegd (persoonlijk werk ik bijna 40 jaar met personeel en met plezier, op een enkele uitzondering na, koeien trappen weleens en mensen gaan ook wel eens dwarsliggen, meestal worden de oneffenheden besproken en zo mogelijk opgelost), minder dan 10% denk ik. In de tweede helft van 2007 stonden de agrarische vakbladen vol met goed nieuws, daar hebben velen op ingehaakt die krijgen nu een bijzonder koude douche!!!... Eerlijk gezegd heb ik met deze groep beginners/starters medelijden.

 • no-profile-image

  boerin

  Ik begrijp eerlijk gezegd de aversie tegen schaalvergroting niet goed. Ziet men schaalvergroters als marktverziekers, vindt men schaalvergroting maatschappelijk onacceptabel, of wil men schaalvergroters behoeden voor extra werk en risico.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  @ Han, gij schrijft dat de banken ook adviseren samen te werken. Bij voorbeeld akkerbouwer samen met veehouder. In principe gaan wij dan weer zo'n 50 jaar terug in de tijd, persoonlijk vind ik dat heel erg goed!!!... De doorgeslagen specialisatie heeft mij nooit ge-imponeerd. Het echte Boerenleven is daardoor verloren gegaan en nu!!!, nu zitten wij met een eenzijdig opgevoede generatie!!!... Die zo extreem eenzijdig is, die mesjogge wordt als zij aan de toekomst denken, want hoe moet het nou verder???. Hoe moeten wij die ronde hoop met zand in dat vierkante gat krijgen???, hoe moet dat nou???... De specialisatie heeft uiteindelijk radeloosheid geproduceerd!!!... En wat nu?, nadenken, herori-enteren en innovatief zijn of worden. Nederland is uitgespecialiseerd, de specialisatiekoek is op en onsmakelijk geworden. Wij moeten weer ophouden te zweven en het eenzijdige denken be-eindigen. Han gij weet dat wel, vroeger kregen zenuwachtige paarden oogklappen naast de ogen, in de agrarische sector wordt het nu hoog tijd dat alle boeren de oogklappen die zij zichzelf aangedaan hebben, te verwijderen!!!... En ook te leren naar links en naar rechts te kijken, misschien gaan velen dan dingen zien waar zij nooit aan gedacht hadden (?). Ga de boeken van de groene reeks weer lezen, die zo'n 30 tot 40 jaar geleden geschreven zijn!!!...

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Beste Han, nog een woordje over de >mafkezen<. Geheel terecht hebt gij het goede woord daarvoor gevonden!!!... De meeste propagandamakers van de schaalvergroting zijn of waren persoonlijk niet actief in de agrarische sector. Daardoor zijn onrealistische waan-adviezen geproduceerd. Daarom mogen de leden van de ZLTO wel heel erg blij en dankbaar zijn dat zij nu een voorzitter hebben, die met beide voeten op de grond staat (dus niet zweeft). En de tekenen van deze tijd herkent en erkent!!!... Dat is heel belangrijk!!!... Dat ben ik helmaal met jou eens Han. groetje's, piet.

 • no-profile-image

  Realist

  Schaal vergroting in Nederland, bedoeld Huibers zeker. Bereken uit wat een koe meer houden kost . Kan bijna nooit meer uit, grond duur en mestafzet duur. Quotum ook nog duur! Buiten land, grond genoeg, dus uitbereiden leverd direkt rendement op! Hoe lang houden de kleine bedrijven in Nederland dit vol? Ik kijk op veel plaatsen in Nederland, veel bedrijven staan al leeg! Zelfs grotere stallen staan leeg.

 • no-profile-image

  boerin

  Koetje Boe, mijn reactie was gericht tot Piet die vindt dat de nieuwe generatie melkveehouders mesjogge en radeloos is. Naar mijn mening ligt de oorzaak van het uit balans zijn van de sector bij de vorige generatie en is de nieuwe generatie hier de dupe van. Zij staan voor bedrijfsovernames die in deze tijd niet gemakkelijk zullen zijn. Niet iedereen verkeert in de gelukkige positie zoals Geen Gejaag Geen Gejakker, die met een melkprijs van 22 cent uit de voeten kan, na overname.
  2009 was ook in de USA geen best jaar, wij waren een van de gelukkigen die de melk op contract voorverkocht hadden, overigens meer geluk dan wijsheid. Maar zonder geluk vaart niemand wel.

 • no-profile-image

  boerin

  Klopt, Geen Gejaag Geen Gejakker, maar deze bedrijven met 30 koeien, doen dit naast hun graanbedrijf of job buiten de deur, en verdwijnen als sneeuw voor de zon, omdat er geen opvolgers zijn. Ik juich deze situatie echt niet toe, maar het is wel de realiteit.

 • no-profile-image

  boerin

  Ik zie meer potentiele opvolgers op grotere bedrijven dan op kleine. Werken met personeel op een groter bedrijf, betekent niet perse, dat je de binding met het bedrijf verliest, of dat je harder moet werken. Er ontstaat wel een andere taakverdeling, zodat je als boer, boerin of opvolger, datgene doet waar je goed in bent. Juist omdat je met personeel werkt kun je gemakkelijk een weekend vrij nemen.
  Ik vindt dat er ruimte en bestaanrecht zou moeten zijn voor zowel kleine als grote bedrijven, en dat iedereen moet kiezen voor hetgeen waar hij of zij gelukkig mee is. Wij zijn dat met een groter bedrijf, en jij bent dat met een kleiner bedrijf, prima toch.
  En of je het geloven wil of niet, ook wij hebben een enorme binding met ons bedrijf.

 • no-profile-image

  Ot

  Mijn opa molk 10 koeien, dat wil ik ook. Het is mij veel te veel om er 30 te melken. Ik moet ook tijd hebben voor dit forum.

 • no-profile-image

  .

  Piet, je kan Jan en Alleman de schuld geven van de schaalvergroting, maar elke individuele ondernemer nam zelf zijn beslissingen, niemand zei dat hij/zij dit moest. Hierbij had men meestal de bank nodig. Persoonlijk deel ik je mening niet dat die de opschaling stuwen. Je moet toch met gedegen plannen komen voordat ze geld verstrekken. Er wordt net zo makkelijk 'njet' verkocht, als het risicoprofiel dat aangeeft. Wat zij wel zagen was, dat stilstand bijna altijd op termijn tot stoppen heeft geleid. Er zullen voorbeelden zijn van zulke bedrijven die opgevolgd worden door jonge gasten, alleen kan ik die niet vinden in de wijde omtrek, tenzij ze buiten de deur gaan bijverdienen of neveninkomsten genereerden. De marges zijn klein. Dat leidde tot schaalvergroting of tot het zoeken naar neveninkomsten. Er is een groep zonder schulden, maar onherroepelijk hebben hun opvolgers die wel. Die zullen er achter komen dat het zo niet meer kan of anders moet. De wal zal het schip keren, als ook de grote bedrijven het niet meer kunnen bolwerken. Op termijn zal het misschien kleinschaliger landbouw terugbrengen, maar die zullen dan hun hobby alleen kunnen volhouden via neveninkomsten. Tenzij, tenzij, de opbrengstprijzen op een aanvaardbaar niveau komen, maar dan redden de groten zich ook weer best of beter. Wat mij betreft moet er een beleid komen dat een meer dan voldoende vergoeding voor onze producten moet waarborgen. Dat stopt de schaalvergroting het eenvoudigst.
  Wie verkoopt nu zijn kleine bedrijf als het prima rendeert? Daar willen jonge gasten zo instappen. Heb zelf van die gasten lopen en zo de landbouw nu is probeer ik ze maar te stimuleren eerst een goede opleiding te volgen en als hun hart daarna nog steeds bij de boerderij ligt, ja, dan gaan ze er maar voor. Om hen dit mogelijk te maken zal ik echt niet mogen stilstaan, anders kunnen ze het zowiezo vergeten. Dan moeten ze overnemen en het bedrijf bij de tijd brengen. Deze twee dingen zijn mijns inziens te veel gevraagd onder de huidige omstandigheden. Wat ik maar wil zeggen, we doen het uiteindelijk allemaal zelf. Een ieder kan en mag stoppen.

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Ot, 10 koeien is misschien te weinig, maar met 15 moet het inderdaad ophouden voor mij.

 • no-profile-image

  stef beunk

  Prima samenvatting van een opmerkelijk standpunt van de ZLTO voorman. Nu LTO nog.

  Groeten van Stef Beunk

 • no-profile-image

  klein boertje

  Dan ga je toch lekker in het buitenland goedkoop produceren. In Nederland is geen plaats voor grootschaligheid. En dat lapje vlees uit het buitenland eet je toch gewoon niet. Kan hier prima, ook op kleine schaal.

 • no-profile-image

  Demeter

  Op de LNV-site kan je mooi zien hoeveel melkpremie iemand ontvangt, kun je mooi uitrekenen hoeveel quotum hij heeft.
  Molk vanmiddag weer lekker zonder een hijgende bank in de nek.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Daarin staat u niet alleen meneer @Nels uit Kantoor, ieder moet voor zichzelf uitmaken welke mogelijkheden er zijn en wat wil de betreffende persoon in kwestie graag doen!!!... Daar gaat het om!!!... De schaalvergrotingpropagandamakers cq. banken, hebben veel agrarische ondernemers in een keurslijf geperst wat zij niet wilden!!!... En nu?, nu zitten velen met de gebakken peren, jammerlijk is dat!!!...

 • no-profile-image

  Thijs

  Het gaat niet om schaalvergroting op zich! Diegene die niet mee gegroeit zijn , dus schaalvergroting, kunnen in de loop van tijd hun bedrijf sluiten. Er is geen boterham meer te verdienen en de bank geeft geen geld! Op de eerste plaats moet je het goed doen, schaalvergroting is daarbij noodzakelijk. Maar de opbrengsten voor de producten moeten kosten dekkend zijn! Nu krijg je wat er overschiet als iedereen in de keten zijn portie gepakt heeft! Helaas, werken onze eigen cooperaties al lang aan dit spelletje mee over de ruggen van de boer en tuinder! Als dit niet veranderd blijft er geen boer en tuinder meer over. En zeker in duur Nederland niet!

 • no-profile-image

  Henk Verreijken

  Piet, waarom moet jij zo nodig 300 koeien melken en ondertussen anderen de les voorschrijven dat groot niet zaligmakend is ? Wie houdt jou tegen om net als jouw broer er ook 30 te melken ?

 • no-profile-image

  De Boer

  Een melkveehouder zou gewoon moeten kunnen leven van 65 melkkoeien, dan heb je ook nog een sociaal leven. Meer dan 100 koeien in je eentje houden is gewoon onmenselijk.

 • no-profile-image

  Twan van Zeeland

  De tijd dat schaalvergroting een wondermiddel is, ligt al ruime tijd achter ons. Vroeger was het inderdaad van
  Koop maar raak, het kan niet kapot.
  Tegenwoordig is alleen voor de allerbeste ondernemers nog enige groei
  te behalen. Ook het gezonde boerenverstand gebruiken net als Piet Slingerland, want groot is zeker niet zaligmakend.
  Uiteraard moet iedereen voor zichzelf uitmaken, waar hij het gelukkigst mee is.

 • no-profile-image

  koetje

  Door middel van schaalvergroting de kostprijs verlagen worden alleen de banken en de toeleverende bedrijven maar beter van,iedereen heeft het altijd maar over de kostprijs maar de opbrengstprijs is veel belangrijker.Dat wij de opbrengstprijs niet zelf in de hand hebben is grote onzin,dat is een kwestie van het aanbod afstellen op de vraag. Milkmarketingplan.com is een initiatief waar wel wat voor te zeggen is of op zijn minst over is te brainstormen,minder werken en meer verdienen klinkt mij als muziek in de oren.It's never too late to change your mind.

 • no-profile-image

  boerin

  Eerst minstens 10 jaar discussieren over afschaffing quotering, dan uiteindelijk beslissen dat dit de 'juiste' weg is, dan nog voordat het zover is (2015) komt iedereen tot de conclusie dat dit 'een historische vergissing' is geweest. Tja, daar wordt je idd radeloos van.

 • no-profile-image

  geen gejaag

  Best boerin, zijn er voor die grote bedrijven wel opvolgers dan? Na de MKZ dachten ze in Nederland ook dat die keuterbeuren op de Veluwe massaal zouden stoppen. Mooi niet, ze spreiden hun risico, groeien met kleine stapjes uit eigen middelen en zijn niet kapot te krijgen! De oorzaak van weinig opvolgers is mijns inziens juist dat ze steeds harder moeten gaan werken voor steeds minder. Bovendien raken ze de feeling met het ouderlijk bedrijf kwijt als hier al het werk uitbesteed wordt aan loonwerker, personeel ed. Ze krijgen er geen binding meer mee.

 • no-profile-image

  kleine boertje

  Dag Otje, beter een kleine baas dan een grote knecht (van de bank en het werk). Denk daar maar eens over na.

Laad alle reacties (54)

Of registreer je om te kunnen reageren.