Home

Achtergrond 61 reacties

Hoogleraren willen andere veehouderij

Meer dan honderd hoogleraren van Nederlandse universiteiten en van uiteenlopende disciplines keren zich in een manifest tegen het beleid van minister Gerda Verburg (LNV) voor de intensieve veehouderij.

In hun gezamenlijke pleidooi voor een duurzame veehouderij stellen ze dat er een einde moet komen aan ”de georganiseerde onverantwoordelijkheid.” Niet de markt, maar de overheid moet de noodzakelijke verandering van de veehouderij sturen, aldus de hoogleraren.

Ze vinden dat Verburg zich niets aantrekt van kritische rapporten van haar voorgangers en stellen dat een ”doemscenario” dreigt uit te komen. Ze wijzen op ziekten die veroorzaakt worden door de bio-industrie: ”We zijn geconfronteerd met Q-koorts, vee-gerelateerde MRSA, ESBL, dreiging van een H5N1-pandemie, en de effecten van de intensieve veevoederindustrie en veehouderij voor de uitstoot van broeikasgassen zijn nog duidelijker geworden.”

”Nog nooit heeft de productie van voedsel zo’n enorme impact gehad op onze leefomgeving”, schrijven de hoogleraren. ”De kosten van ons voedsel zijn gedaald. De prijs wordt betaald door dieren, natuur en milieu – en daarmee op termijn door onszelf en komende generaties. De intensieve veehouderij trekt diepe sporen in ons milieu, de biodiversiteit, de wereldvoedselvoorziening, de mineralenbalans, de zoetwatervoorraden, de volksgezondheid en vooral ook in het welzijn van dieren.”

De vestiging en uitbreiding van grootschalige vee-industrieën moeten aan banden worden gelegd, bepleiten de hoogleraren.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  berend

  Helemaal eens met dit manifest, het kan zo niet langer met de intensieve veehouderij. Je kunt niet honderden miljoenen dieren na een kort en ellendig leven over de kling blijven jagen, louter omdat het geld oplevert. Dit zal het definitieve einde inluiden van wat het manifest noemt de 'georganiseerde onverantwoordelijkheid'met levende wezens.

 • no-profile-image

  dirk

  De hoogleraren volgen in rap tempo de verenigde huisartsen op die kortemetten met de landbouw wil maken!
  Het pluche en de upperclass wat betreft inkomen ,kan dit makkelijker verkondigen dan de rest (97 %) van de bevolking!Hun hebben er geen probleem mee om 1 euro voor een ei te betalen.Het is ook erg hip en trendy om tegen de landbouw te blijven schoppen in die kringen,dan scoor je erg goed!Maar inderdaad wel even de grenzen dicht dan voor alle producten die niet geproduceerd zijn zo als de upperclass wil!Dan gaan we lachen, en niet als een boer met kiespijn!Ik noem het rattegedrag,die vallen elkaar ook aan als het te druk wordt in een bepaalde ruimte.Heel raar als de mens met allemaal leugens eigenlijk de productie van voedsel onmogelijk wil maken.Want mensen met boerenverstand zien dat hun zogenaamde alternatieven onhaalbaar zijn en ook blijven!Jammer dat er steeds minder zijn met nuchter boerenverstand!

 • no-profile-image

  Uni versi teit

  @ Piet
  Je reactie is mij duidelijk. Toch praat je m.i. steeds over de economische belangen. Ik heb het gevoel dat in je reactie alleen geld, kosten en opbrengsten belangrijk zijn. Misschien lees ik het wel verkeerd maar toch.,..

  Maar juist die groep hoogleraren ( en zij niet alleen gezien alle steunbetuigers), hebben het ook over de ethische-, morele- , en soms ook religieuze aspecten en bezwaren.
  En dat o.a. gebaseert op het tien jaar oude rapport van Wijffels. En natuurlijk de vervolg stappen van Brinkman en Braks, waar niets, maar dan ook helemaal niets mee gedaan is.


  Toch bedankt voor je reactie. Mijn verzoek aan jou: lees dat manifest nog eens door met wat extra aandacht voor de niet-economische motieven.

 • no-profile-image

  uni ver siteit

  Maar wat doen we, als al die artsen, gewone burgers en een groot aantal hoogleraren nu wel het gelijk aan hun zijde hebben?
  En dus, dat de huidige intensieve veehouderij aangepast moet worden?

  Let wel, het gaat hier niet om een select groepje hoogleraren. Ze zijn afkomstig van bijna alle Universiteiten en disciplines. Bovendien stemmen steeds meer gewone mensen en ook andere wetenschappers ermee in. Kijk maar eens op hun site.
  Daarmee wordt het niet aannemelijk dat ze een goedkoop "politiek doel" nastreven of willen streven.

  Zou het dan niet verstandig zijn, om na te gaan wat voor goede zaken ze naar voren brengen en hoe snel die ingevoerd kunnen worden?

 • no-profile-image

  Professor P.

  Als deze hoogleraren het allemaal zo goed weten, moeten ze ook met realistische mondiale oplossingen komen. Op deze manier is het alleen boertje het land uit pesten. Omdat er tegenwoordig meer kennis is, zien mensen ook steeds meer problemen. Vroeger was alles heus niet beter en waren er veel ziektes die niet behandeld konden worden, zowel bij mens als dier. Mensen zouden eens moeten accepteren dat ze bovenin de voedselketen staan en dat de mondiale bevolking blijft toenemen.

 • no-profile-image

  Elk doel

  In de oorlogsjaren kwam de elite massaal naar de boeren om voedsel te halen. Hun kinderen en kleinkinderen zijn wellicht geen hoogleraren in de geschiedenis, ze komen nu naar de boeren om de hele boerderij te halen.

 • no-profile-image

  niek

  ik heb het stuk net gelezen, en het valt me erg tegen van deze hoogleraren.Ze halen veel zaken door elkaar. Zo lichten ze er maar een puntje uit de samenleving uit. Hoogleraren zijn toch mensen die veel zaken groter kunnen overzien. Als je naar de intensieve veehouderij kijkt kun je veel zogenaamde misstanden rechtstreeks terugprojecteren naar de mensen zelf. Zo zijn steden eigenlijk grote intensieve houderijen van mensen. De fijnstof problematiek heerst grotendeels in de steden en langs drukke wegen.(fijnstof van de dierhouderij is veel anders dan fijnstof van bv. de auto's, anorganischfijnstof sla je namelijk op in je lichaamsvet en daarmee is de kans dat het je hele verdere leven ziekmakend is. Ik mis ook een aantal feiten waaruit blijkt dat het reizen van de mens over de hele wereld vele malen gevaarlijker is voor onze gezondheid, denk hierbij aan de mexicaanse griep of MRSA en ESBL. Over doden gesproken, de auto veroorzaakt veel meer doden maar is tot nog toe niet verboden. Tot slot krijgt de intensieve houderij geen subsidie. Dit verhaal is niet om alles te bagataliseren, alleen moet een hoogleraar wel oppassen dat niet een sector alles in de schoenen geschoven krijgt. Er moet aan gewerkt worden, en niet om zeep geholpen worden.

 • no-profile-image

  boerinneke

  Eh, even tussendoor hoor maar we weten toch allemaal wel wie Roos Vink is die ten tijde van de uitzending van Nova aan de tafel zat?
  Juist! Oud-voorzitster van Wakker Dier.......
  Dus m.a.w. als men niet via de actiegroepen de boeren om zeep kan helpen dan maar via haar graad hoogleraar!

 • no-profile-image

  uni versi teit

  Ik heb per ongeluk de "gapen en de scheiten" door elkaar gehaald.
  U wordt verzocht om in mijn reactie in plaats van "schapen" natuurlijk "geiten" te lezen.
  Maar dat U allang gezien en gelezen.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Lol Lol, Bij de LTO hoef je niet aan te kloppen, zij hebben deze mestwetten bij het ministerie doorgedrukt. De productschappen bestaan grotendeels uit LTO-ers dus daar geldt hetzelfde voor. In het bestuur van de NMV houden de intensieve veehouders het tegen en de NVV doet ook of z'n neus bloedt, zij weten best dat 85% een saldo opbouwt. Ze doen net alsof ze zich hard maken voor de slachtoffers van de minasgaten, maar dat kan natuurlijk niet als je de kern van het probleem ontkent. De enige die eens iets zou moeten doen (behalve de NMV voor de extensieven) is de NAV. Maar deze vakbond is kennelijk nog in winterslaap. De akkerbouwers zijn echter wel de grootste slachtoffers van dit rekenkundige dieptepunt.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Zielepoot!

 • no-profile-image

  natuurboer

  Je kunt het beter omdraaien. .... De veehouderij wil andere hoogleraren......

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  @uni, het ligt minder eenvoudig als het manifest doet voorstellen. In mijn vorige reactie heb ik dat al aangegeven door de verschillende belangen te noemen. Voor luchtkwaliteit en milieu zijn de nieuwe grote stallen vaak een zegen vergeleken met een kleine vervuilende stalletjes. Een hoogleraar ethiek zal in veel gevallen pleiten voor een hoog dierwelzijn of biologische productie. Dit is meer belastende voor het milieu. Een sterke inkrimping kost daarnaast geld. Er wordt gesproken over flankerend overheidsbeleid bij een transitie. Dat is makkelijker opgeschreven dan gedaan, zelfs bij een piepkleine sector als de nertsenhouderij lopen saneringskosten al op tot boven de miljard. Zoals het in het manifest staat klinkt het heel aannemelijk en aantrekkelijk, vanuit de praktijk zie ik dat dit veel moeilijker ligt. Het grote probleem waar wij als veehouderij mee kampen is dat de consument te weinig wil betalen. Ik denk wel dat de genoemde hoogleraren op een voor hen verantwoorde wijze consumeren, maar veel andere burgers doen dit niet. Een manifest voor een andere veehouderij is dan wel makkelijk te ondertekenen, het mag absoluut geen geld kosten. Zowel in het supermarktschap als via de belastingaanslag. Want aan de afschaf van de hypotheekrente aftrek heb je niet genoeg als de complete intensieve sector warm wil saneren. Hierbij laat ik alle opbrengsten van de agri-sector nog buiten beschouwing.

 • no-profile-image

  Realist

  Je kunt als hoogleraar de verbeelding hebben dat je alles weet, maar het blijkt hier weer uit dat je alles door elkaar gooit. De dieren in de grote stallen van nu hebben het veel beter dan in de meeste kleine bedrijven. En veel beter dan in het verleden. De burger staat er helaas veraf, want het intreseerd ze niets als ze maar goed en goedkoop eten! Die log gebieden met de bedoeling dat daar alle intensieve veehouderijbedrijven moeten komen, is niet door de boeren zelf verzonnen. Het zijn de overheid en LTO met de milieuorganisaties geweest die dit door drukten! Dit had en mag nooit gebeuren, de bedrijven moeten afstand van elkaar hebben. Dit is beter voor de gezondheid voor mens en dier. En veel meer ontwikkelingsmogelijkheden en aanpassingen voor elk bedrijf. En elk bedrijf heeft er alleen maar belang bij dat het goed is.

 • no-profile-image

  S

  Wat betreft dierenwelzijn: IS HET NOU ZO GEK DAT VEEL MENSEN 0.65 M2 TE KLEIN VINDEN VOOR EEN VARKEN??? Hij kan zich niet eens draaien, wat zal hij zich lekker voelen?!?.
  Mee eens: de meeste burgers willen niet betalen, daarom pleiten deze hoogleraren voor overheidsmaatregelen. Deze hoogleraren zijn neutraal, maar zeggen niet wat veehouders willen horen.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Je kunt wel voldoen aan die wet, maar als de wet niet klopt...tja!

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  Mij mogen ze aan alle kanten controleren, ik voldoe volledig aan de wet. Toch vind ik de reactie van kritische lezer getuigen van weinig deskundigheid en heeft zijn intepretatie van mij geen toegevoegde waarde. Ik zal dan ook vragen of deze reactie verwijderd word.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Hoezo,"nu het ons allemaal goed gaat" Realist? Ik heb niet de indruk dat het de boeren zo goed gaat.

 • no-profile-image

  uni versi teit

  Beste Realist, je schrijft o.a. over dat "soort mensen die zich overal mee menen te moeten bemoeien".

  Heb je je wel eens afgevraagd waarom dat zo is?
  In mijn geval kwam ik er op een dag tot mijn grote schrik achter dat onze CDA overheid en twee bioindustrielen mijn hele leefomgeving wilden verpesten, door het invullen van een ongewenst LOG gebied. Niet door het plaatsen van gewone boerenbedrijven, maar met het ruecksichlos plempen van grote industriele gebouwen. En dat in een fraai open landschap, waar normale industrie niet eens mag komen.

  Dat was het sein om ons met de sektor te gaan bemoeien. Nu , zo'n twee jaar later blijkt dat we niet alleen staan en dat er steeds meer gewone mensen begrijpen dat er met de bioindustrie iets goed fout gaat.
  Zelfs de "creme de la creme" van onze samenleving zoals je medici, artsen en hoogleraren en heel veel andere wetenschappers wel mag noemen, komt nu met een oproep om de bioindustrie te veranderen.


  Da's geen bemoeien, maar oprechte zorg voor onze samenleving. Want of je het nu leuk vindt of niet, de bioindustrie zal samen moeten leven met alle andere mensen. En daarbij hoort dat ze zich moeten aanpassen aan de wensen van de gewone mensen. Zeker nu het keer op keer fout gaat met ziektes etc. Na ruim tien doden tgv het industrieel houden van schapen lijkt het erg nodig dat de aanbevelingen van de commissie Wijffels binnen 1 jaar worden uitgevoerd.

  Waarom heeft de sektor daar niets mee gedaan?

 • no-profile-image

  Realist

  Ikdenk dat je het niet begrijpt wat ik schreef! Van buiten uit onder druk van de natuur en milieuorganisaties de LOG gebieden afgedwongen. Dit om van veel buitengebied natuur te maken. De boeren moeten van hen daar vertrekken! De stedn en dorpen willen enorm uitbreiden en daar voor moeten de bedrijven verdwijnen of verplaatsen. Deze twee hebben het grote probleem veroorzaakt. De meeste veehouders zijn daar tegen omdat ze niet alleen dicht op elkaar willen zitten. Dit van wege de ruimte en gezondheid! Wat men vergeet is , dat ze van buitenaf willen bepalen hoe het moet met de gezondheid van de dieren. Dus vooral de entingen die als het nodig is gewoon uit gevoerd moeten kunnen worden. Daar gaat het nu net om, met kennis en verstand omgaan om problemen te voorkomen! Daar heb je mensen met kennis voor nodig en mensen die hierin meegaan. Geen mensen die proberen de sector kapot willen maken!!!

 • no-profile-image

  Realist

  Natuurlijk zijn er boeren bij die je niets kunt leren, maar er zijn mensen bij die dat zo maar schrijven! Die zijn wel heel dom, want de meeste boeren weten veel meer dan de meeste mensen en zeker op hun gebied. Vaak veel ervaring en ze laten zich daarom door al die beterweters niet zo maar iest op de mouw spelden. Je wordt getilt waar je bij staat!!!! Soms zit er nog wat waarheid in, maar dat wordt al niet meer gelooft omdat het bijna nooit klopt! Daar zit ook het grote probleem, met dat soort mensen die zich overal mee menen te moeten bemoeien is een goede discussie niet mogenlijk. Zij zijn toch niet voor rede vatbaar!

 • no-profile-image

  boerke

  Ik denk dat hoogleraren niet zo veel zin hebben om zich met dat gehannes van ons bezig te houden. Dat doen alleen boeren. Hoogleraren etc zijn er om voor ons alles wat te reguleren, denk je niet? Die gaan niet in de stront zitten zooien/klooien, die hebben wat geleerd. Laten we in ieder geval niet de pretentie hebben op dezelfde hoogte te staan als die mensen. Ach, uiteindelijk hebben wij 1 voordeel, we worden niet gehinderd door enige kennis

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Laten we om te beginnen eens extra controle uitvoeren bij het mest uitrijden van Piet Wisse, als hij zijn 10 ha bemest met mest van zijn 2000 kalveren. Het zal duidelijk zijn dat hij ruim boven de wettelijk toegestane 170 kilo stikstof uitkomt. Zit je vast niet op te wachten, hè Piet?

 • no-profile-image

  theo

  Och ja ook hier geld de beste stuurlui staan aan wal,ook al zijn het hoogleraren.

 • no-profile-image

  gert

  Ze hebben gemakkelijk praten vanuit hun comfortabele positie

 • no-profile-image

  john

  dan begin maar met een import verbod van producten die niet volgens de principes van het manifest geproduceerd zijn. Daarna hebben onze boeren de kans om om te schakelen. Anders hebben we de hypocriete nederlander die denkt van leuk dat jullie zo produceren maar die producten uit het buitenland zijn net zo goed en een stuk goedkoper! bij een gelijkblijvend bedrijfssaldo wil ik best de helft minder dieren houden.

 • no-profile-image

  LTO-Hater

  Wijsneus, het zijn niet alleen de napraters, maar ook degene die nagepraat worden, die van toeten noch blazen weten. Het niveau van de wetenschap in dit land is zó diepdroevig laag, dat je het met goed fatsoen geen wetenschap meer kunt noemen. Men bedenkt een theorie en vervolgens zal die, hoe dan ook kloppen.

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  En onder de ondertekenaars een hoogleraar ethiek: alle dieren volop ruimte en een natuurlijke habitat (en veel ammoniak uitstoot), een hoogleraar luchtkwaliteit: alle dieren in megastallen met een beste luchtwasser erop (nee, nooit naar buiten), een seksuoloog: elke koe haar eigen stier (nog meer dieren in Nederland), een hoogleraar sociologie/geschiedenis: terug naar vroeger (lekker, koetjes in de grupstal) en dan nog wat hoogleraren economie: landbouw is niet sexy (maar brengt wel tig miljarden in het laatje!). En nog Paul Cliteur, maar die man nam ik al niet serieus. Wel jammer dat hoogleraren zo snel de steun geven aan een initiatief wat sympathiek klink maar wat aan alle kanten rammelt. Maatschappelijke kosten verdisconteren in prijs? Hoe? En krijgen we dan ook wat voor de maatschappelijke opbrengsten? // Hormonen verbieden? Ja, natuurlijk, doen we al jaren niet meer. // Flankerend overheidsbeleid in een transitiefase.. Laat me niet lachen, de overheid komt nu al 30 miljard tekort. // Grens stellen aan het aantal dieren? Is al zo.

 • no-profile-image

  De boer van toen nu en straks

  De nederlandsche melkveehouder produceert melk met een harnas aan als kwaliteit van de hoogste plank.
  en dieren verzorgen en voeren uigeballanceerd zodat deze zich lekker voelen en zodoende en betse melk en veel produceren.De boer moet de koeien binnen houden omdat dit het beste is om precicie bemesting in het kader van de meststoffen wet toe te passen en zuinig te zijn met mineralen.Ook mag de boer geen kunstmest vervangen door dierlijke mest volgens de huidige wetgeving.
  En om het inkomen jaarlijks te indexeren moet de schaalvergroting en ontboering wat hij niet wil doorgaan.
  Het leefklimaat is in Nederland de afgelopen 40 jaren(ondanks de manier van boeren) voor de meeste mensen niet verslechterd.
  Wat De boeren doe is niet veel anders dan de wet volgen.Hebben de HOGE Hoogleraren soms iets tegen de huidige wetgeving?

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Die hoogleraren hebben het vast niet zo goed begrepen. Ze moeten maar eens in de leer bij dhr. Scholten (directeur ASG), die stelt dat extensieve, kleinschalige landbouw veel vervuilender is voor het milieu. Wat zouden we toch zonder deze "wetenschappers" moeten.....

 • no-profile-image

  jan

  Redacteuren, enige nuance op dit bericht is wel gewenst. 100 Hoogleraren lijkt wel veel, maar hoeveel procent van de hoogleraren is dat? Als je kijkt op www.duurzameveeteelt.nl zie je dat de meeste hoogleraren op een heel ander gebied bezig zijn dan veehouderij of het zijn 'duurzaamheidspredikers'. Je zou het kunnen vergelijken met dat je een boekhouder de bouw op stuurt. Schoenmaker, blijf bij je leest!

 • no-profile-image

  Frits

  flauwekul wat je verkondigd. De luchtwassers waar je over praat stonden niet aan in brabant, waren niet de wassers die het moesten zijn of waren niet eens aangeschaft.
  De luchtwassers worden gesubsidieerd door het Rijk, daarnaast heeft nagenoeg elke Provincie een aanvullende regeling.
  Dus of die stal nou groot of klein is die wasser bijdrage blijft hetzelfde echter door de wasser kan er juist een grotere stal komen.
  Het biologisch verhaal wat je neerkalkt klopt ook voor geen meter omdat je uit gaat van de hoeveelheid dieren die dit land heeft. We zouden terug moeten naar dat wat de grond kan verdragen iedere boer met verstand zal knikken als je dat zegt.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Hier zat zeker geen Wageningse hoogleraar bij? Daar zijn ze nl. net tot de "wetenschappelijke" conclusie gekomen dat intensieve veehouderij juist veel beter voor het milieu is dan extensieve veehouderij. Maar ja, dit is dan ook wel een topuniversiteit natuurlijk.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Er zijn behoorlijk wat valse wetenschappers die hun politieke voorkeuren wetenschappelijk proberen te onderbouwen. Het aanzien en vertrouwen in de wetenschap is hierdoor tot het nulpunt gedaald.

 • no-profile-image

  gert

  Wat let hun om een boerderij te kopen

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  LNV iets eerlijk toegeven? Het is één grote criminele bende daar. Het wordt de hoogste tijd dat de boeren zelf eens in actie komen wb. de mestwetgeving. Het raakt allemaal kant noch wal, dat weet iedereen. Toch doen die stomme sukkels van boeren er gewoon aan mee. Ik heb het al eens vaker gezegd: er is geen enkele beroepsgroep die zich zo laat belazeren als boeren. Henk van der Pol heeft nu al zo vaak uitgelegd wat er mis is en toch doet verder niemand iets. Beste mensen, we hebben de macht in handen, het enige dat we hoeven doen is massaal weigeren mee te doen, totdat LNV een deugdelijke onderbouwing kan geven voor deze trieste achterlijkheid. Tot die tijd zijn velen de pineut. Het ligt echt aan jullie zelf, stelletje STOMMELINGEN!!!!

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Als boeren zoveel weten op hun vakgebied, waarom laten ze zich dan zo belazeren door LNV? Ze laten zich als makke schapen naar de slachtbank leiden. Ik kan niet zeggen dat ik hier veel bewondering voor heb. Kom dan eens met tegenargumenten naar die critici. Een hoop van die onzin is zo te weerleggen. Houd op met dat gepiep van "ze moeten ook altijd ons hebben" maar kom met FEITEN.

 • no-profile-image

  boerke

  Beste mensen, nu ben ik maar een gewone boerenlul. Maar ik vraag me eigenlijk ook af waarom het leefmilieu in ons overbevolkte land nog verder verziekt moet worden t.b.v. het geldelijk gewin van enkele industriele varkens-, geiten-, kippenhouders enz.. Ga die industrie opzetten op die plaatsen waarheen nu bijna alles wordt ge-exporteerd. Maar weet je, ik denk dat er invloedrijke intellectuelen voor nodig zijn om onze beleidsmakers cq. machthebbers er van te overtuigen dat we het niet meer pikken. En gelukkig hebben we die in dit land. Boerenlullen zoals ik en andere gewone mensen die dit jaar weer ziek zijn geworden en zijn gestorven door oa. Qkoorts (heeft het Brabants Dagblad deze week over bericht) worden in dit land toch niet gehoord danwel serieus genomen. We mogen blij zijn, dat er invloedrijke mensen zijn die de problemen zo zachtjes aan onderkennen en tot actie overgaan.

 • no-profile-image

  boerke

  ah leuk. ik krijg supporters, dank

 • no-profile-image

  realist

  zodra er geen overschot meer zou zijn , zouden al deze discussies niet meer plaats vinden , de boer zou een goede prijs voor zijn produkt krijgen en over dierwelzijn sprak niemand meer; een boer is toch als eerste er in geinterresseerd dat het met zijn vee goed gaat ,zowel direkt als ook indirekt ;maar de politiek heeft ervoor gekozen ( ook Mansholt : nooit geen hongerwinter meer ) voeding mag niet veel kosten , de burgers moeten geld aan luxe uit kunnen geven , we zijn nl geen agrar-staat meer , maar een industrie staat : WAT WILLEN WE NU EINDELIJK , NU HET ONS ALLEMAAL GOED GAAT ?? de klok terugdraaien ?

 • no-profile-image

  boerin

  Het moet anders; het moet beter.
  Daar hebben die Hoogleraren gelijk in. Laat die hele kluit ipv voor subsidie/belasting-geld in hun vrije tijd eens goed SAMEN overdenken wat goed is voor dier-natuur-milieu-boer. Laat ze eerlijk toegeven dat de mest-regelgeving op drijfzand is gebaseerd. Weg met de emotie, na 10-tallen jaren nu Beleid op basis van feiten / objectieve metingen / kringloop-gedachte zou voor velen een zegen zijn. Minder werk , meer levensvreugde, minder zorgen en een eerlijk loon naar werken zou een zegen zijn voor veel gezinnen.
  De consument zal dus moeten leren te betalen voor dier-welzijn en kwaliteit.
  Dat heb ik uit NOVA begrepen.

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  @Uni, wij boeren en kritische consumenten praten vaak langs elkaar heen. Terwijl wij de sector verdedigen met economische argumenten hebben burgers en sommige consumenten met name kritiek op ethische en morele gronden. Dat laatste vinden boeren dan weer lastiger te begrijpen. Wij als ondernemers gaan op een verantwoorde wijze met de dieren om. Daarbij leggen we voor onszelf de lat steeds hoger om tegemoet te komen aan veranderde eisen van de consument, maar wel binnen de grenzen die de prijs ons biedt. Die ruimte is echter bijzonder klein, omdat de consument niet meer wil betalen voor zijn vlees, melk of ei. Toch worden de eisen die wij aan onszelf stellen (de verschillende sectoren hebben een eigen ketencontrole) en de eisen die de overheid stelt steeds strenger. Een geweldige mogelijkheid om aan deze eisen tegemoet te komen is door schaalvergroting. De onwetende burger ziet dit echter als onethisch en tekent protest aan, dat dit protest niet mag kosten blijkt uit de consumenten bestedingen in de supermarkten. Verder er, ook door agrariërs, kritiek op exporterende sectoren. Ons land is echter groot geworden door de export van zowel agrarisch, industriële als kennisproducten. Ik zie het niet als minder ethisch wanneer dit in Nederland plaatsvindt in plaats van in het buitenland. Het is slechts een gevolg van een geglobaliseerde wereld.

 • no-profile-image

  geen boer

  Kritische lezer; je bent flauw en zielig bezig. En wat betreft die hoogleraren: waarom beginnen ze zélf geen landbouwbedrijf. Kunnen ze het helemaal inrichten volgens hun eigen eisen en wensen. Het geld zullen ze er met z'n honderd wel voor kunnen vrijmaken. Is toch wat anders dan vrijblijvend en gratuit een documentje voor een vriendje meetekenen...

 • no-profile-image

  Uni versi teit

  @ Piet Wisse
  Dankzij jou reactie snap ik nu waarom er zoveel tegenstand en zoveel tegenstellingen zijn in deze situatie. Je noemt het rapport Wijffels voor een groot deel een dagdroom. Echter, de tegenstanders van intensieve veehouderij ( IV) vinden dat er in dat rapport sprake zal zijn van minimale eisen en aanbevelingen. Door nu als IV sektor strak en stijfhoofdig vol te houden dat er geen concessies nodig zijn kan men ontkomen aan de aanbevelingen van dat rapport.

  Het vervelende is nu, dat de IV tegenstanders in "gewicht" en in aantallen toenemen in Nederland. Straks hebben die tegenstanders de meerderheid. In dat geval is de situatie voor de IV als een slinger. Hoe minder toegeven en hoe minder concessies men nu als IV sektor doet, des te verder zal straks de slinger doorslaan naar de andere zijde van het verhaal.

  Beter zou het voor de IV sektor zijn, om nu de tegsntanders van IV tegemoet te komen. In dat geval zal de slinger uiteindelijk minder ver doorslaan naar de andere zijde.

  Uiteindelijk zal dat voor Nederland en voor de gewone boeren de beste situatie kunnen worden.

  Ik denk niet dat je je in het bovenstaande zult kunnen vinden. Toch wil ik je bedanken voor je heldere reactie. Het is me nu duidelijk geworden waarom men geen zinvolle concessies wil doen omdat men spreekt over een dagdroom....

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  Beste uni, er is wel het nodige gedaan met het rapport Wijffels, zo zijn de regels mbt tot dierwelzijn zijn aangescherpt en zijn gebieden aangewezen voor intensieve veehouderij bedrijven. (LOG's) De grote transitie waar Wijffels het over heeft zie ik als een leuke dagdroom, maar was en is niet haalbaar. Ten tweede: de prijs in de winkel is in elke geval verantwoordelijk voor het deel dat voor de Nederlandse markt geproduceerd wordt, en dat is toch een cruciaal deel. De export is echter van ontzettend grote waarde voor Nederland, evenals de werkgelegenheid die geboden wordt. Nu hoor ik je zeggen dat dit niet ten koste mag geen van het volk, zeker dat is zo. Daarom moeten we er ook alles aan doen om gevaarlijke situaties te vermijden. De oplossing is daarbij niet rucksichtlos alles te verbieden, maar om te zoeken naar een betere werkwijze. De economie in Nederland rust ook deels op een grote transport- en doorvoersector. Een gevaarlijke sector als je het mij vraagt. Nu kunnen we alle vrachtauto's die niet voor de binnenlandse markt rijden gaan verbieden, maar beter kunnen we een dodehoekspiegel en een euro-5 motor verplichten. Ten derde: natuurlijk, handhaving hoort bij regels. Dus het probleem verdwijnt met handhaving? Dan dat direct intensiveren. Zelf heb ik echter de indruk dat de handhaving in de agri-sector juist doorgeschoten is met bizar hoge boetes. Maar als jou buurman een luchtwasser op zijn stal heeft, en toch constateer je te veel ammoniak, dan kun je prima naar de gemeente gaan en vragen om controle.

 • no-profile-image

  lol

  kritische lezer, er wordt juist zeer streng gecontroleerd bij bemesting, wanneer een loonwerker bij de kopakker even de zodebemester optilt heeft de AID dit direct in de gaten en krijgt direct een waarschuwing, doet hij dit een tweede keer dan krijgt DE BOER een fikse boete! Het is zelfs zo zot dat ze met een rolmaat de meststrepen meten, is deze te breed dan krijgt de boer alweer een fikse boete, en dat zijn bedragen waar je een leuke auto van kan kopen!

 • no-profile-image

  lol

  Kritische lezer, waarom niet aankloppen bij de productschappen of bij LTO of NMV?

 • no-profile-image

  gert

  Veel hoogleraren verdienen boven de Balkenendenorm en weten dan dit te vertellen.

 • no-profile-image

  wim meuleman

  Misschien dat elke amsterdammer en lelystedeling zelf maar weer zijn voedsel moet gaan verbouwen?

 • no-profile-image

  prof wijsneus

  Er zijn in Nederland 2500 hoogleraren cq professoren. Een aantal van 100 is maar 5 procent van het geheel. Het vakgebied van veel van de hoogleraren die dit manifest onderschreven hebben, heeft niets te maken met de milieu wetenschappen. Het zijn dus ordinaire napraters, die zelf geen wetenschappelijke onderbouwing aan dit manifest kunnen geven.
  Ongelukkig de studenten die van zo'n professor college moeten hebben

 • no-profile-image

  gras.....polleke

  Ik krijg het gevoel bij deze discussie van veel emotie en weinig daden. Als alle hoogleraren nu eens energie inzetten op het grootwinkelbedrijf om daar vlees te verkopen met de gewenste standaard, dan hoef je maar met een paar partijen afspraken te maken. volgens mij kun je dan met een paar AID medewerkers toe om te controleren dat het gebeurt bij die verkooppunten en kunnen veehouders produceren wat de markt vraagt. de veehouder te dwingen iets te doen wat vervolgens niet in het schap gekocht wordt, is een lastige en eindige weg en het ministerie heeft terecht gesignaleerd dat je daarmee het welzijnsprobleem of het milieuprobleem exporteert. Ik heb niet de illusie dat het dit jaar is opgelost, maar als er al vast een paar anders gaan denken gaan we wellicht een keer vooruit. Laat aid boetes uitschrijven als consumenten vlees kopen van volledig rooster en 0,65 meter.......... en zich niet richten op de producent in Nederland die de wettelijke standaard volgt

 • no-profile-image

  Veehouder

  Laat die hoogleraren zich bezig houden met het hoogleraar zijn , dan kan de veehouder bezig zijn met de juiste veehouderij

 • no-profile-image

  Han

  Helaas staat in het stuk niet of de aangegeven bezwaren alleen gelden voor Nederland of ook voor onze buitenlandse collega's. Ik zou zegen dat die netzo vervuilen en zeker dezelfde gezondheids risico's nemen met mega stallen. Geldt dit verhaal voor alle mondiale vlees producenten dan kan onze minister van LNV hier donders weinig aandoen, zij heeft alleen invloed op de Nederlandse boeren. Grijpt ze in heeft ze deboeren omzeep geholpen, grijpt ze niet in gaan ze ook omzeep maar dan via de markt werking en de sociale druk van de omgeving. De keuze is dus aan de intensieve veehouderij!!

 • no-profile-image

  Eerlijkheid

  Hoogleraren en kleuterschoolwerk!
  De vraag is,wie zit hier achter en wat voor bedoelingen hebben ze! Iemand die deskundig is weet wel beter, die leent zich niet voor zo iets. Zo lang de dieren het veel beter hebben dan diegene die ze houden, moet men oppassen wat men zegt! Het is gewoon schandalig dat men de sector op zulke wijze benaderd. de dierhouders hebben maar een belang, als de dieren het goed hebben dan gaat het hen ook goed. Maar er moet wel een eerlijke vergoeding voor zijn! Die overal tegen aanschoppen zijn er blijkbaar op uit om er zelf op een gemakkelijke manier veel aan te verdienen! Men moet is ophouden met onzinverhalen. De bossen gingen ook dood van de zure regen, dit zou door de intensieve veehouderij komen. Maar het is en was onzin, het kwam door de grote verwaarlozing en armoede van de bossen, daardoor gingen ze dood! Het zelfde als de dieren in de Oostvaardersplassen, ze stierven van armoede de hongerdood!

 • no-profile-image

  patrijs

  Boeren kun je niets leren,het probleem is dat ze het idee hebben dat ze altijd gelijk hebben,en dat ze altijd het idee hebben dat iedereen tegen hen is.
  Dus boeren vooral zielig blijven klagen en subsidie innen,en wachten op de volgende veeziekte.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Ik denk dat we het meer van gewone boerenlullen moeten hebben dan van hoogleraren, Boerke.

 • no-profile-image

  op persoonlijke titel

  Gert Leers moest weg omdat hij zijn titel als burgemeester misbruikte voor zijn vakantiehuis in Bulgarije. Dankzij dit initiatief kunnen we nu ook een zooitje hoogleraren naar huis sturen. Krijgen ze weer tijd om zich in hun eigen vakgebied te verdiepen zodat onze 'kenniseconomie' niet links en rechts door de Aziaten wordt ingehaald.

 • no-profile-image

  Uni versi teit

  Beste Piet Wisse,
  Toch blijft de vraag bestaan, waarom er niets gedaan is met het rapport Wijffels. Want dat is immers de kernvraag van de Hoogleraren.

  Ten tweede je spreekt o.a. over het beperken van de bewegingsruimte die ontstaat doordat de consument in de supermarkt te weinig betaald voor het produkt. Laat ik nu denken dat slechts een heel klein gedeelte van de produktie van bioindustrie, in Nederland zelf wordt afgezet. Het overgrootte deel ( jij zult vast de getallen paraat hebben) verdwijnt over de grenzen naar het buitenland. Hoe kan dan de prijs in onze winkels bepalend zijn voor de bewegingsruimte van bioindustrielen?

  Ten derde , nog een opmerking:
  Of er nu veel of weinig strenge regels zijn is an sich niet belangrijk. Als nl. de overheid niet handhaaft en controleert helpen die regels niet. Ik denk hierbij aan het rapport Luchtwassers 2009, waarin te lezen valt dat bijna driekwart van de luchtwassers niet werken : kapot, niet aangezet of zelfs niet aanwezig. En de Overheid doet niets....

  Het allerbelangrijkste in mijn ogen is, dat de aanbevelingen van de Commissie Wijffels eindelijk eens worden uitgevoerd.
  Of, indien er echte feiten zijn die dat onderbouwen, het rapport en zijn aanbevelingen ontkrachten.

 • no-profile-image

  Arjan Mieras

  Ja, ik wil ook duurzaam produceren. Ja, ik wil erg graag duurzaam produceren. Maar, ik wil ook mijn gezin van een modaal inkomen voorzien. Nederland, kijken, kijken en bij de buurman kopen. Overheid doe er wat aan. De rek is er uit voor ons. Schaalvergroting en intensivering is voor ons meer een noodzaak dan een wens. Preventief antibiotica voeren is ook geen oplossing. Vroeg of laat zullen we hier met z'n allen de rekening voor betalen. Ik ken mensen in mijn omgeving die resistent zijn voor antibiotica. Als we niet oppassen met bv. MRSA of een andere enge ziekte gaan er vreemde dingen gebeuren. Ik hoop dat er ook eens een keer knopen doorgehakt worden in den Haag. 3 jaar praten over Q-koorts, en nu in een soort paniekreactie alle geiten maar ruimen? Wat als er een resistente griep uitbreekt onder de mensen? Doe er wat aan den Haag. Groeten uit het zonnige zuiden.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Dat is nu precies de reden dat ik blijf hameren op die foute mestwet, Lol Lol. Als we met z'n allen nu eens zouden snappen dat anorganische en organische mineralen verschillende waarden hebben, dan komt er ook meteen uit dat er helemaal geen mestprobleem is. Helaas is het zo dat door de fouten in de mestwetten het zodanig uitpakt, dat de intensieve bedrijven flink saldi op kunnen bouwen. Ik zeg dit niet om deze bedrijven aan te vallen, want het zal me worst wezen al plempen ze heel Polen en Oost Duitsland vol mest. Waar het mij om gaat is dat we eindelijk eens van die flauwekul verlost worden die je hier zelf beschrijft. En niet te vergeten het imago van de hele sector. Als die saldoboeren hun mond blijven houden, LIJKT dat wel heel slim, (ha ha, we hebben de overheid mooi te pakken), maar ze blijven de hele kermis wel mee in stand houden. Bovendien, wat hebben die lui nu zelf aan die saldi die ze zwart weg moeten werken? Kost toch alleen maar geld? En dan hebben we het nog niet eens over het risico dat ze lopen. Dus beste mensen, willen we nu eindelijk eens van het "vervuilende" imago af? Of kiezen we ervoor om met al het gezeur te blijven zitten. Geloof me, als eens onderzoek gedaan zou worden naar de werking van en de verhouding tussen de verschillende mineralen, dan komt er al snel een heel andere waarheid aan het licht. Het is niet voor niets dat LNV weigert om dit onderzoek uit te laten voeren en om uberhaupt ergens antwoord op te geven. Dáárom ben ik hier zo fel op.

 • no-profile-image

  rob van haarlem

  Al eerder is gezegd dat we produceren voor de Nederlandse markt en voor de wereld/buitenlandse markt. Zouden die twee markten niet wat meer uit elkaar gehaald kunnen worden? Dan zijn kwaliteitseisen voor de Nl-markt en zijn er kwaliteitseisen voor de buitenlandse markt. Dan kan je ook beter de kwetsbaarheden van beide systemen in kaart brengen t.a.v. voedselzekerheid.
  En denk ook eens Europees. Als de stap van Brabant naar Zeeuws-Vlaanderen wordt gemaakt, waarom dan niet de log gebieden over de grens. Of naar de Tweede Maasvlakte.
  rvh bkom

Laad alle reacties (57)

Of registreer je om te kunnen reageren.