Home

Achtergrond 2 reacties

Herindeling ministeries langdurig en lastig

Herindeling van de 13 rijksdepartementen is mogelijk, in sommige opzichten ook wenselijk, maar ook lastig, weerbarstig en langdurig.

Tot die conclusie komen twee werkgroepen die als onderdeel van de Brede Heroverweging gezocht hebben naar besparingen bij het overheidsbestuur. Evenals dat van andere werkgroepen zijn hun rapporten vandaag naar buiten gekomen.

De werkgroepen komen niet met concrete voorstellen voor het samenvoegen of opheffen van ministeries, zoals dat van LNV. Wel geven ze keuzemogelijkheden voor een nieuwe rangschikking van ministeries naar beleidsdomeinen, zoals veiligheid, economisch beleid, kennis en omgevingsbeleid. Deze herindeling sluit beter aan bij de opdrachten van deze tijd. het ministerie van LNV is bij elk van die 4 beleidsdomeinen betrokken.

Herindeling kan besparingen opleveren bij beleidsdirecties van het ministerie, geraamd op 4 miljoen euro per minister. De werkgroepen waarschuwen er voor dat de veranderkosten daarvan een veelvoud kunnen zijn. Een andere indeling van de ministeries zal veel tijd kosten, volgens het rapport. Een eventuele grootschalige departementale herindeling is een "majeure opgave", waar twee kabinetsperiodes (dus 8 jaar) mee gemoeid zijn.

Het aantal ministeries hangt sterk samen met het aantal ministers. De werkgroep waarschuwt dat vermindering van het aantal ministers stuit op praktische bezwaren. Eén persoon kan de functie van minister qua tijdsbesteding niet meer invullen.

Administrator

Laatste reacties

  • no-profile-image

    gert

    Ze werken nu al met een beperkt aantal ministers

  • no-profile-image

    Kritische Lezer

    Kortom: men wil gewoon niet!

Of registreer je om te kunnen reageren.