Home

Achtergrond

Gras met betere vezels, minder emissies

Gras met vezels die voedzamer zijn voor de koe, maar die toch in voldoende gehaltes aanwezig blijven, zodat het gevaar van pensverzuring beperkt is.

Dat is een van de onderzoeksrichtingen waar graswetenschappers mee bezig zijn, zo bleek op een internationaal symposium in Argentinië.
Het is een van de ontwikkelingen waar ook de Nederlandse veehouderij baat bij zou kunnen hebben, meent onderzoeksdirecteur Stefan van der Heijden van zaadbedrijf Barenbrug. Hij was ook op het symposium aanwezig.

Hij signaleert dat het onderzoek aan grassen in Nederland wel fors is teruggelopen, maar dat betekent niet dat er niets meer gebeurt. Vooral op het zuidelijk halfrond, maar ook in andere plaatsen in Europa, in Denemarken en Wales, wordt er nog steeds baanbrekend onderzoek uitgevoerd, signaleert hij.

Belangrijke ontwikkelingen zijn de geschiktheid van grassen als substraat voor energie-opwekking. Gras kan zowel hoofdproduct als restproduct zijn.

Ook staat productieverhoging hoog genoteerd, maar met name stabiliteit van grassen wordt steeds belangrijker. Doel hiervan is om rassen weerbaarder te maken tegen ongunstige omstandigheden, zoals droogte, hitte, zout, maar ook koude en wateroverlast.
Er vindt eveneens veel onderzoek plaats aan vlinderbloemigen om de gehaltes aan bepaalde stoffen te verhogen die een gunstige invloed hebben op de gezondheid van dieren. Een voorbeeld is het voorkomen of beperken van de methaan-emissie.

Veel energie wordt ook gestoken in genetische modificatie van grassen. Daarmee lopen veldproeven in met name Argentinië en Australië.
De ontwikkelingen hierbij lopen achter bij die van gewassen als mais en soja. Dat komt door onder meer de complexiteit van het gewas gras. Met de genetische aanpassing van grassen kunnen bepaalde kenmerken sneller worden aangepast, zoals betere droogteresistentie.

Of registreer je om te kunnen reageren.