Home

Achtergrond 1 reactie

Glaskracht wil behoud lage energiebelasting

Een nieuwe regering moet het lage btw-tarief voor sierteeltproducten als ook de verlaagde energiebelasting voor glastuinders in stand houden.

Dat bepleit Nico van Ruiten, voorzitter van LTO Glaskracht, die bovendien aangeeft dat hij vreest voor de ontmanteling van stimuleringsregelingen voor duurzame energie .

Van Ruiten gaat in op bezuinigingsopties zoals door ambtelijke werkgroepen op 1 april gepresenteerd aan het kabinet. Van Ruiten benadrukt dat het voor de overheid slechts om een inventarisatie van mogelijkheden om geld bijeen te krijgen is.

Dat verhoging van het btw-tarief van 6 naar 19 procent weer op de agenda staat, verbaast de voorzitter niettemin. "Het is opmerkelijk omdat het in 2007 nog is onderzocht. Toen is vastgesteld dat het leidt tot enorm omzet- en banenverlies." Waarom bloemen, planten en bomen een ander btw-tarief verdienen dan bijvoorbeeld computers of boeken kan Van Ruiten niet aangeven. "Maar de opbrengst is niet zo hoog als de 189 miljoen euro die de ambtenaren denken op te halen. De sector zit al in zwaar weer en ik hoop dat de politiek dat ook ziet."

Nederland is volgens Van Ruiten op sierteeltgebied toonaangevend. "Dus het risico bestaat dat ook andere landen het btw-tarief gaan verhogen. Dat betekent een enorme vraaguitval. De politiek kan zich beter richten op het stimuleren van groei."

Afschaffing van het verlaagde energietarief vindt Van Ruiten oneerlijk. Er zijn volgens hem afspraken gemaakt met de overheid dat het verlaagde tarief in stand blijft in ruil voor een systeem waarin de tuinbouw zich inspant voor beperking van CO2-uitstoot.

Eén reactie

  • no-profile-image

    subsidie op subsidie

    Belachelijk van LTO glaskracht. BTW tarief op vlees omhoog dan toch ook zeker van de SIERteelt. Als andere ondernemers in Nederland 19% BTW betalen op hun energie moet ook de glastuinbouw dat OOK gewoon betalen.

Of registreer je om te kunnen reageren.