Home

Achtergrond

Geitenmelkprijs naar laagste punt in vier jaar

De voorschotprijs voor geitenmelk bij de zeven Nederlandse verwerkers is in februari uitgekomen op een gemiddelde van € 44,54 per 100 kilo standaardmelk.

Daarmee is de voorschotprijs uitgekomen op het laagste niveau sinds de start van de melkprijsvergelijking in 2006, meldt het Productschap Zuivel (PZ). Het schap voert de vergelijking uit op verzoek van de sector zelf.

Kenners van de sector stellen dat de lage voorschotprijs niet extra wordt gedrukt door Q-koorts. Het is eerder andersom, menen ze. Zonder ruimingen was de druk op de markt voor geitenmelk nog groter geweest dan nu, met nog lagere melkprijzen. Een jaar geleden was de gemiddelde melkprijs nog € 7,46 per 100 kilo hoger. Ook in januari stond de prijs al stevig onder druk.

Het aan FrieslandCampina gelinkte CBM slaagde er als enige in om de vet- en eiwitprijzen wel te verhogen in de eerste twee maanden van 2010. De Bettinehoeve heeft de prijzen gelijkgehouden, terwijl BGNN, HGM, Henri Willig, De Jong en Amalthea de prijzen hebben verlaagd.

Amalthea heeft de prijzen het sterkst verlaagd. In januari werden de vet- en eiwitprijzen zo ver omlaag gedaan, dat per kilo standaardmelk € 5,63 minder werd ontvangen. Over februari ontvingen de leveranciers/leden van Amalthea een gemiddelde melkprijs van € 39,50 per 100 kilo standaardmelk. Dat is ruim 9 euro minder dan de toen beste betaler BGNN. Die keerde over februari een voorschot uit van € 48,64 per 100 kilo.

Bij Amalthea gebeurde meer. Over het jaar 2009 kregen de leden van deze coöperatie een negatieve nabetaling gepresenteerd van € 3,96 per 100 kilo melk. Dit bedrag is echter niet met terugwerkende kracht gekort. De negatieve nabetaling is omgezet in een lening die dit jaar maandelijks op de voorschotbetaling 2010 wordt ingehouden. Met de korting over 2009 wordt de samenwerkingsovereenkomst met kaashandel Zeijerveld betaald.

De Bettinehoeve heeft al wel een kleine positieve nabetaling over 2009 verricht.

Of registreer je om te kunnen reageren.