Home

Achtergrond 229 x bekeken

Geen voorziening of KER door aanscherping varkensbesluit

Een varkenshouder wil in het jaar 2002 een voorziening of kostenegalisatiereserve (KER) vormen voor een bedrag van € 682.000. De reden voor het vormen van de voorziening of KER is dat hij met ingang van 2008 wil voldoen aan het vernieuwde varkensbesluit. Het gerechtshof in Den Bosch staat dit niet toe.

De (onzekere) toekomstige kosten kunnen niet worden toegerekend aan het jaar 2002.

Kort samengevat is de uitspraak van het Hof Den Bosch de volgende:

Belanghebbende exploiteert, samen met zijn echtgenote en een bv, in maatschapsverband een varkenshouderij. Belanghebbende ontvangt een mededeling van zijn veevoederfabriek dat hij, wil hij voldoen aan de eisen van het vernieuwde Varkensbesluit, een bedrag ad € 682.000 zal moeten investeren. Belanghebbende wil voor dit bedrag een kostenegalisatiereserve dan wel een voorziening vormen.

Het hof wijst de stelling van belanghebbende af. De voor de aanpassing noodzakelijke uitgaven worden niet opgeroepen door de bedrijfsuitoefening in 2002, maar dienen er slechts voor te zorgen dat belanghebbende niet met ingang van 2008 in overtreding is. Het verzoek om een integrale vergoeding van de kosten in de bezwaarfase wijst het hof eveneens af: er zijn geen bijzondere omstandigheden gebleken die dit rechtvaardigen. Het hoger beroep is vervolgens ongegrond verklaard.

Meer informatie: Hof Den Bosch 30 december 2009, 08/00560, LJN BM2133

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.