Home

Achtergrond 770 x bekeken

Geen overdrachtsbelasting bij vrijwillige kavelruil

De bij een vrijwillige kavelruil verkregen onroerende zaken zijn vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

Dit is de conclusie van de rechtbank Leeuwarden. Ook voor de verkrijging van de opstallen, de ondergrond, het erf en de tuin is de vrijstelling van toepassing.

Kort samengevat is de uitspraak van de rechtbank de volgende:

Belanghebbende, X, heeft een agrarisch bedrijf. Om de verkaveling van zijn bedrijf te verbeteren neemt hij deel aan een vrijwillige kavelruil. Bij notariële akte krijgt hij op grond een ruilverkavelingsovereenkomst onroerende zaken toebedeeld. De plaatsvervangend directeur van de Dienst Landelijk gebied (DLG) keurt – in de brief van 5 juli 2001- de ruilverkavelingsovereenkomst goed. Bij het aanbieden van de notariële akte ter registratie doet X tevergeefs een beroep op de vrijstelling overdrachtsbelasting op grond van artikel 15, lid 1, letter l WBRV. De inspecteur stelt dat de vrijstelling niet geldt voor de overdracht van de opstallen, ondergrond, het erf en de tuin ter waarde van € 458.318 en legt X een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting op van € 27.499. X bestrijdt de aanslag.

Rechtbank Leeuwarden oordeelt dat de DLG - die namens de Minister van Landbouw en Visserij handelt - in zijn brief van 5 juli 2001 de vrijwillige kavelruil heeft goedgekeurd. Hiermee heeft de DLG ook de verplaatsing van het bedrijf van X, waarbij aan X ondermeer de omschreven onroerende zaken zijn toebedeeld onder de werking van de Landinrichtingswet (Liw) gebracht, zodat de verkrijging is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Dat de DLV in diezelfde brief bepaalt dat de kosten van de notariële akte niet worden gesubsidieerd, doet aan de conclusie niet af. De rechtbank verklaart het beroep van X gegrond.

Meer informatie:
Rechtbank Leeuwarden MK, 28 januari 2010, nummer AWB 07/877

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.