Home

Achtergrond 1 reactie

Geen akkoord verlaging stikstofuitstoot

De provincie Overijssel heeft een aanpak vastgesteld voor het terugdringen van stikstofuitstoot door boeren rond Natura 2000-gebieden.

LTO Noord weigert echter een voorstel-akkoord hierover te ondertekenen omdat boeren door de aanpak zouden moeten krimpen.

In Overijssel heeft meer dan 80 procent van de veehouders te maken met een of meer Natura 2000-gebieden. Er worden geen vergunningen verleend en staan bedrijven stil in hun ontwikkeling. De provincie wordt door de Crisis- en herstelwet verplicht haast te maken met realisering van de Natura 2000-doelstellingen.

Voorzitter Roelof Steenbeek van brancheorganisatie LTO Noord Overijssel onderschrijft de doelstelling om in drie beheerplannenperiodes van zes jaar de ammoniakuitstoot 35 procent omlaag te brengen. Basisjaar wordt volgens Steenbeek 2009.

De provincie wil in de beheerplannen echter uitgaan van het agrarisch gebruik dat is vastgelegd in milieuvergunningen. Daarbij bepaalt het werkelijke gebruik op 7 december 2004 of een bedrijf voor stikstofemissie een natuurbeschermingswetvergunning nodig heeft.

Eén reactie

  • no-profile-image

    boer

    Klasse, daar kan "onze" ZLTO nog wat van leren!!!

Of registreer je om te kunnen reageren.