Home

Achtergrond

Gebied beregeningsverbod vanwege bruinrot uitgebreid

Het gebied, waar gebruik van oppervlaktewater voor de beregening van aardappelen en andere waardplanten van de bruinrotbacterie is verboden, is uitgebreid.

Het ministerie van LNV heeft hiertoe besloten op grond van onderzoek door de Plantenziektenkundige Dienst (PD) naar het vóórkomen van de bacterie in oppervlaktewater. De kaarten met de gebieden waar een beregeningsverbod geldt zijn in te zien bij LNV en de PD, alsmede op de website van de PD.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.