Home

Achtergrond 415 x bekeken

Finse landbouwvrijstelling ongeoorloofde staatssteun?

De Europese Commissie heeft een formeel onderzoek in verband met eventuele ongeoorloofde staatssteun van Finland opgestart.

Onderzocht wordt of een tijdelijke vrijstelling voor de vermogenswinstbelasting bij de verkoop van landbouwgrond verboden staatssteun oplevert.

De commissie heeft zijn twijfels of de voorgestelde Finse regeling strookt met het EU-recht. Door een formeel onderzoek op te starten krijgt de Commissie mogelijkheden om de maatregel in detail te onderzoeken. Tevens kunnen belanghebbende derde partijen commentaar leveren.

De Finse autoriteiten zijn van plan om een belastingvrijstelling te verlenen aan natuurlijke personen (of hun erfgenamen) als er landbouwgrond verkocht wordt in 2009 en 2010. Om in aanmerking te komen voor deze belastingvrijstelling moet de landbouwgrond verkocht worden aan een praktiserende landbouwer onder de voorwaarde dat de koper de grond landbouwkundig blijft gebruiken. Het doel van de regeling is om de eigendom van landbouwgrond door actieve landbouwers te vergroten. Hierdoor worden grotere en beter gestructureerde boerderijen gecreëerd.

Het voorlopige standpunt van de Commissie is dat de vrijstelling lijkt te voldoen aan de criteria voor ongeoorloofde staatssteun. De commissie nodigt de Finse overheid uit om een aantal punten van de vrijstelling te verduidelijken.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.