Home

Achtergrond 541 x bekeken 48 reacties

Estafettestaking in zuivel

De vakbonden in de zuivelsector starten vanaf woensdagmiddag 12.00 uur een estafettestaking als de werkgevers voor die tijd niet ingaan op hun looneis.

De vakbonden CNV en FNV willen voor dit jaar een loonsverhoging van 1,25 procent plus nog een aantal aanvullende punten op gebied van scholing en tewerkstelling van jong-gehandicapten.

Tot nu toe zijn alle gesprekken met de werkgevers op niets uitgelopen. Zij vinden dat hun bod voor een gewone inflatiecorrectie ruim voldoende is. De werknemers zien dat anders en hebben de afgelopen week de gelederen verder gesloten. Er zijn op tal van plaatsen actiebijeenkomsten belegd. Daaruit bleek ruime steun voor eventuele acties.

De bonden willen geen nadere toelichting geven op hun acties in die zin dat ze niet bekend willen maken waar de acties starten.
Ze benadrukken dat de acties gericht zijn tegen de zuivelwerkgevers, niet tegen de melkveehouders. De melkontvangst kan dus gewoon doorgaan, ondanks het feit dat fabrieken de komende dagen mogelijk worden platgelegd. De bonden willen de veehouders zo veel mogelijk ontzien.

In eerste instantie zal steeds een andere fabriek voor één dag worden stilgelegd. Heeft dat geen effect op de werkgevers, dan zijn de bonden van plan om steeds twee dagen lang een serie opeenvolgende fabrieken lam te leggen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Boer

  Je hebt de nadenkers en de meelopers. Bij de meelopers is een compliment en een klop op de schouder vaak al voldoende om ze mee te krijgen in een bepaalde richting. Ik denk daarbij vooral aan Siem Jan Schenk die de melkveehouders wijs wil maken dat de enige juiste weg de weg van de wereldmarkt is. En wonderbaarlijk genoeg lukte hem dat. De nadenkers daartegen openden ondanks het compliment en de klop op de schouder de ogen en kwamen al snel tot de conclusie dat de keten barst van het geld en iedereen goed geld verdiend, bonussen opstrijkt en met de regelmaat van de klok een loonsverhoging krijgt. Ik kan me heel goed voorstellen dat de NMV en DDB boeren balen van het feit dat de melkveehouder de enige partij is in de keten die het door de wereldmarktse inkomsten en de hoge niet wereldmarktse onkosten gecombineerd met chronische overproductie met een flink stuk minder inkomen moet doen.

 • no-profile-image

  realist

  de werkgevers moeten 10 % lager loon bieden !!
  Als dat niet acceptabel is dan 10 % ontslag.
  De zogenaamde winst van RFC komt doordat ze de inefficientie afwentelen op de leveranciers door hun te weinig te betalen.

 • no-profile-image

  Boer

  En als je als boer zo graag aan de achterste tit wil liggen kunnen die mensen ook niks aan doen.

 • no-profile-image

  Hans

  Als een boer aandeelhouder is en melkleverancier van de melkverwerkende coöperatie dan zijn dat 2 tegenstrijdigheden. Als aandeelhouder wil hij de hoogste winst en als melkleverancier de hoogste melkprijs. Dat kun je oplossen door als boeren de melk te gaan aanbieden via een leveranciersvereniging, via zowel spotmarkt als langlopende overeenkomsten met daarin zowel vaste als variabele prijs/hoeveelheid afspraken aan verschillende melkafnemers. De aandelen van de melkverwerkende coöperatie kun je m.i. dan het beste beursgenoteerd maken. Dan heb je als boer de keus om wel of geen aandeelhouder te zijn, of om bijv aandelen te hebben van Albert Heyn.
  Als er dan een staking in de zuivel komt dan kun je daar als aandeelhouder niet zo blij mee zijn, maar als melkleverancier zal het je een worst wezen.

 • no-profile-image

  boerke

  Nee, Ik denk zelf niet,dat ik een betere ondernemer ben. Integendeel wij hebben altijd veel rekening gehouden met de belangen van anderen. En da's in materieel opzicht niet goed voor jezelf. Maar daar hebben wij geen spijt van. Ik zie met lede ogen aan hoe verdeeld het boerenwereldje is. Ik heb niet de illusie (lees levenservaring) dat ik dit kan veranderen, daarin zijn wij helaas te vaak teleurgesteld. Het zij zo. Onverkort mijn mening, dat het van de zuivelbonden hun goed recht is voor de belangen van hun mensen op te komen. Vindt U dan dat het welbevinden van de mensen die voor U werken niet belangrijk is? Wij wel! Maar om in dit alles het voortouw te nemen? wij niet, daar zijn anderen voor die dit beter kunnen.

 • no-profile-image

  boer

  kan iemand mij uitleggen waarom een vakbond het wel lukt om een fabriek stil te leggen wanneer er meer loon geeist wordt, en waarom melkveehouders dat niet kunnen als ze een hogere melkprijs eisen?

 • no-profile-image

  koetje

  Dat bonden voor hun leden opkomen is niet meer dan normaal,wij boeren kunnen hier best jaloers op zijn met alleen lto en al die afgesplitste vakbondjes die niets anders doen dan elkaar afzeiken en compromissen sluiten met jan en alleman.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ik heb nog nooit geweten dat er onder de boeren zoveel PvdA aanhang zat.
  Stelletje opmakers, die zijn de oorzaak van elke recessie periode, vervolgens moeten CDA en VVD jarenlang zorgen dat de economie weer aan de praat komt.
  Je hebt rechten, maar ook plichten.

 • no-profile-image

  Han

  @Han Meshovsk 11april 2010 09:24.. Maak je bekend maar gebruik niet mijn naam en plaats. Ik kan je wel zeggen dat mijn economische uitgangspunten in mijn reactie staan en dat ik dan ook mijn conclusie heb getrokken. Geen eigen BOER dus, zie mijn web log's.

 • no-profile-image

  koetje

  @Han,Het probleem ligt niet bij de zuivelaars maar bij de boeren,zuivelaars zijn verplicht om de aangeboden melk op te halen en te verwerken van hun leden.Als boeren met elkaar besluiten dat er minder geproduceerd moet worden om de marktprijs op te krikken dan kunnen ze dit plan voorleggen aan hun directie.De meerderheid beslist en er loopt al een initiatief (plan Bosma,Zeinstra),ik weet niet of je de Nieuwe Oogst ook leest maar Van Weperen stelde in zijn column de bonus structuur van de top van FC aan de kaak hier zijn de bonden ook vast wel van op de hoogte,persoonlijk vindt ik dit zelfverrijking (VOC mentaliteit) over rug van de boeren en werknemers.Om nog even bij de Nieuwe Oogst te blijven,hier stond ook een interview in met een LTO- lid in die vond dat LTO veel meer een vuist moest maken richting die lui van de DDB, hij heeft zeker niet door dat dit zijn eigen collega's zijn die strijden voor een hogere melkprijs,iedereen heeft het maar over vraaguitval maar overaanbod heeft een veel grotere invloed op de melkprijs.

 • no-profile-image

  boerin

  De winst is zo hoog omdat er te weinig voor de melk betaald is ! Winst = inkomsten-kosten. Hoe lager de melkprijs hoe hoger de winst des te hoger de bonus van de directie en commissarissen. Ook de loonsverhoging pakken de hoge heren mee. Een paar euro's voor de gewone man is vele euro's extra voor een groot salaris.

 • no-profile-image

  koetje

  Helemaal mee eens boerin,waar hebben het over,1%dat is ongeveer 18 euro per maand/werknemer,dit staat in geen verhouding tot wat die zakkenvullers in de directie en eerste en tweede graad van het bestuur bij elkaar graaien=10-30% aanvulling op het al uitstekende loon.Wij boeren staan erbij en kijken ernaar, op fabrieksvergaderingen zitten we als een stel makke schapen bij elkaar en niemand die zijn muil opendoet en wat kritisch tegengas geeft.

 • no-profile-image

  Boerin

  Geen enkele boer wil in een ledenvergadering door een directielid terecht gewezen worden. Als vragensteller heb je veel te weinig achtergrond informatie. Het is voor iemand die de vragen beantwoordt, maar een peuleschil om je met een kuitje in het riet te sturen. Als leden op de vergadering elkaar niet ondersteunen met vragenstellen wordt het nooit wat met de coöperatie en blijft het eenrichtingsverkeer.

 • no-profile-image

  Han

  @Boerin. Ik weet dat het niet makkelijk is om door te dringen in de koppen van de top, maar het zal moeten als er nog iets terecht zal komen van de cooperatieve gedachten. Kan dit niet bouw dan de winkel om in een NV waarbij het ledenkapitaal omgezet wordt in beurs genoteerde aandelen en koppel de melk leverantie los van het aandelen bezit. Zal de fabriek moeten concureren op prijs met de collega's want einde contract betekent al dan niet opstappen. Meer ideeën om aan dit ongenoegen een eind te maken heb ik zo niet. Ja de meest rigoreuse >opstappen<.

 • no-profile-image

  Benny Wijs

  Het is niet gepast dat werknemers in de zuivel loonsverhoging krijgen terwijl de melkprijs zo laag is.
  Maar ondertussen gaat de directie wel met tonnen aan bonus naar huis omdat de fabriek wel weer de nodige miljoenen aan winst heeft gemaakt.....

 • no-profile-image

  LTO-Hater

  We laten dit toch allemaal zelf gebeuren Benny.

 • no-profile-image

  @han

  @han: wanneer je invloed op je prijs had willen hebben had je geen boer moeten worden. Dat is een bewuste keus geweest (neem ik aan) en dus niet zeuren over iets meer dan 1 % voor de mensen die met hart en ziel de melk van jullie verwerken! Neem een voorbeeld aan Boerin: die snapt het gelukkig wel.

  @melkveehouder:
  Kijk eens hoe de wet in elkaar steekt. Staken is een recht.......Dus handjes thuis aub

 • no-profile-image

  ?

  Met Uw reakties bevestigd U mijn beeld, dat ik van boeren heb.
  Eerst een ontkenning in een verhaal en dan later opschepperig verklaren van een groot quotum.
  Als je dan zo groot bent, zou je als mogelijk "betere" ondernemen je stem moeten laten horen naar jullie eigen fabriek!

 • no-profile-image

  ?

  Melkboer kort door de bocht.
  Het is hier anoniem, dus iemand kan wel zeggen dat ie melkveehouder.

 • no-profile-image

  lol

  Een loonsverhoging in tijden van crises is toch van de zotte. Melkveehouders hebben te maken met een forse daling in hun inkomen, vele moeten nu voor een tweede keer zelfs bijlenen om het jaar door te komen en de werknemers van de cooperatie mogen meer geld krijgen?.......

 • no-profile-image

  Demeter

  Als die zuivelarbeiders nou eens net zo veel subsidie kregen als de gem. melkveehouder dan konden zij ook lekker thuis blijven bij moeder de vrouw.

 • no-profile-image

  Boerin

  Boeren zijn toch best tevreden met de melkprijs van RFC, die hoort bij de marktwerking. Vele willen geen melkprijs van 40 cent, omdat dit vraaguitval zou betekenen. Daarom snap ik niet waarom werknemers geen loonsverhoging mogen krijgen, de directie zal ook wel een bonus gekregen hebben voor het goede resultaat.
  Als boeren zelf niet strijden voor een goede melkprijs, kunnen ze dit de werknemers toch niet verbieden.
  Je moet dit zakelijk bezien en niet opmerken, bij een slechte melkprijs hoort geen loonsverhoging. Het zijn twee verschillende zaken.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  in crisistijd moeten ook werknemers pas op de plaats maken. de zuivel CAO is al een van de betere, dus een loonsverhoging op dit moment is ongepast. Ook hoge bonussen voor hogere kaderleden zouden aangepast moeten worden aan het economisch tij.
  Als deze stakingen doorgang vinden ben ik van mening dat de leden-melkveehouders in actie moeten komen, en desnoods met z'n allen deze staking moeten breken. Stakende medewerkers mogen wat mij betreft ontslagen worden en de schade moet op de bonden verhaald worden. In het verleden hebben we hier in Drenthe dit al eens meegemaakt, als boeren massaal in actie komen, willen ze maar wat snel weer aan het werk.

 • no-profile-image

  Han

  @Hans. Je plan van een leveranciers cooperatie en dan lang en ckort lopende afzet contracten van deze co-op met verwerkers. Pracht idee. Helaas in de markt voor industrie aardappelen heeft het niet gewerkt en geeft de zgn. pool geen betere prijs dan de contracten of directe verkoop aan de fabriek. Neem uiteraard meerdere jaren als vergelijk materiaal.

 • no-profile-image

  paul

  vreemd dat nu juist in de zuivel gestaakt moet worden, in andere bedrijfstakken hoor je er weinig van.
  Als het niet de overheid is, die je pakt, zijn het wel de werknemersvakbonden.
  Boeren zijn blijkbaar gemakkelijk uit te buiten.

 • no-profile-image

  Han

  Dat de vakbonden zeggen, "We ontzien de boer". Dat duidt er op dat ze geen idee hebben wat de verhouding boer -- co-op is. Iedere verhoging van loon of niet verwerken van wel afgenomen melk kost de boer geld. Bij elke staking binnen de verwerkde industrie, gaat het de boer geld kosten. Eerst de productie schade van de staking en daarna de schade van het feit dat de bonden min of meer hun zin krijgen. Gaan de besturen niet door de knieen dan krijgt de boer so wie so geen geld voor zijn product en is het einde verhaal. Bonden weten dit en kunnen dus best even dreigen en tegelijk beloven de melk af te nemen, ze beloven niet het te verwerken en af te leveren.

 • no-profile-image

  Han

  Boerin waarom mogen de boeren / eigenaren van de co-op's geen prijs ontvangen die de totale productie kosten voor de melk + rente + (over)uren van het boeren gezin dekken ontvangen??
  Ik begrijp dat u bereid bent om via een (te) lage melkprijs de maatschappij te >subsidieëren<. Voor mij was en is dit als ondernemer >onacceptabel< als dit standaard wordt en de gemeenschap (overheid, vakbond) rekent op deze gift.

 • no-profile-image

  boerke

  Ik heb het hier al vaker gezegd. Voor al diegenen die het hebben gemist herhaal ik het nog eens. In tegenstelling tot boeren zijn werknemers in de zuivel wel goed georganiseerd. Als lid van frieslandCampina vind ik, gezien de forse winst van deze coop, dat ze het volste recht om salarisverbetering te eisen. Die ruimte is er. En als de direktie ze met een fooi het bos in wil sturen, mogen ze wat mij betreft alle rechtmatige middelen inzetten om hun eisen kracht bij te zetten. Waarom zouden deze mensen niet mee mogen delen in de winst, die mede dank zij hun inzet tot stand is gekomen? De hogere leiding graait toch ook maar een eind weg? Schiet toch op, we leven niet in de middeleeuwen. Dat die boeren (incl. ikzelf)niks krijgen, is hun eigen schuld. Moeten ze het maar slimmer aanpakken. Tegen de vakbonden zou ik willen zeggen: Ga door!

 • no-profile-image

  ?

  Vraag u zelf eens de vraag, wat hebben loonsverhoging voor nut?
  Iedereen over de hele sector krijgt 1 % erbij,alle prijzen zullen dus ook weer 1% stijgen, wat is het voordeel?
  Het enigste wat men bereikt is dat productie werk verdwijnt naar lagere loon-landen.
  Geen probleem als iedere werkende de capaciteit heeft om service werk,lab werk, het hogere educatieve werk te doen. Maar de realiteit is helaas anders, dus zouden we als land/EU eens moeten nadenken, wie we nu gek maken?!

 • no-profile-image

  ina

  wat nu loonsverhoging...
  nog even zo doorgaan en de boeren kunnen de tent sluiten en die werknemers staan op straat.

 • no-profile-image

  Joep

  Het gedrag van de vakbonden is evenals dat van directies schaamteloos. De eersten door iets te eisen wat niet past bij de huidige opbrengsten en de laatsten door een bonus op te strijken ( naast een riant salaris). Nogmaals : schaamteloos. Vakbondsleden en boeren moeten zowel vakbondsbonzen als directie te plek zetten !Z.s.m. benoemen van bestuurders die over een geween beschikken !

 • no-profile-image

  koetje

  Dat is juist gesteld Hans,het vreemde is dat FC, een van de grootste zuivelondernemingen ter wereld,zijn melkprijs laat bepalen door de concurrenten,dus 0.5 cent erboven en je kunt rustig tegen je leden zeggen dat je het helemaal niet zo slecht doet.Van zo'n grote zuivelgigant zou je op zijn minst mogen verwachten dat zij prijszetter zijn.

 • no-profile-image

  boerke

  U krijgt toch niks van de winst. U krijgt slechts een garantieprijs die gerelateerd is aan de uitbetalingsprijzen van andere west-europesche zuivelondernemingen.
  U krijgt als fooi een "prestatietoeslag van 0,45 euro/100 kg (dat dacht ik hoor, het is me de moeite van het terugzoeken niet waard). Kortom, U wordt toch kort gehouden, van de winst krijgt U nagenoeg niks. Geef dan de mensen die "onze" zuivelonderneming mede draaiende houden wat extra. Komt hun motivatie ten goede. Zou U van kunnen profiteren, als U ook wat van de winst zou krijgen. Het zou Uw imago kunnen verbeteren. Met Uw reakties bevestigd U mijn beeld, dat ik van boeren heb. Voor de boerkes die twijfelen of ik wel boer ben? Afgelopen quotumjaar hebben wij hier een quotum volgemolken ter grootte van 2x het gemiddelde. Wij zijn hier wel heel breed maatschappelijk georienteerd. Zeg maar, wij kijken wel eens buiten ons erf. En ja, wij zijn inderdaad sociaal opgevoed. Raar he?Neem een voorbeeld hoe andere beroepsgroepen zijn georganiserd. Ik zou U nog zo een paar op kunnen noemen, die met een normale werkweek (en dus een normaal sociaal leven) een veel beter inkomen hebben dan U. Vr.groet aan u allen

 • no-profile-image

  melkboer

  Gezien de reacties gunnen veel melkveehouders hun werknemers geen loonsverhoging!!
  En waarom zouden deze werknemers hiervoor niet mogen staken?
  Ze hebben hiertoe het volste recht vind ik want vorig jaar waren er (collega-) boeren die hun melk over de weilanden sproeiden omdat zij ook loonsverhoging wilden!
  Als je ondernemer bent dan ben je afhankelijk van de markt en da ga je niet op dit forum zitten katvechten over wat werknemers wel of niet mogen.
  Wij melkveehouders krijgen ook één keer per jaar een uitkering(toeslagrechten) waarvan veel van onze mede-burgers ook niets begrijpen!!!
  Let wel ik ben dit geld ook nodig om te overleven maar tegenover varkenshouders, kippenhouders etc kan ik het niet eens uitleggen waarom wij dat geld moeten blijven houden.
  Laat staan tegenover een werknemer/burger.

 • no-profile-image

  ////

  Het heeft helemaal niets met de onderwerpelijke aangelegenheid te maken, maar varkens-en kippenhouders die in de referentiejaren landbouwgrond in gebruik hadden en premiewaardige gewassen verbouwden of premiewaardige dieren hielden krijgen volgens mij evengoed toeslagrechten. Maar ja, als je je nooit met die tak van sport hebt bezig gehouden val je naast de boot.
  By the way, ook ik vind dat de zuivelbonden groot gelijk hebben. Er is bij de zuivelondernemingen voldoende financiele ruimte om hun personeel geld bij te geven. Prima

 • no-profile-image

  Hans

  Daarom Koetje Boe, moeten de aandelen van FC zo gauw mogelijk beursgenoteerd worden gemaakt. Wil je je geld investeren in je boerderij of in een melkverwerker? Of wil je aandelen in een super? Dat heeft toch niks meer met melkprijs te maken! Bovendien als zo'n groot bedrijf als FC op de beurs wordt verkocht duurt het niet lang, en dan zeggen vooral de korte termijn aandeelhouders, opsplitsen die hap. En dat is het beste om de concurrentie in prijs weer de kop te laten opsteken. Dan moet je als boeren de koppen bij elkaar hebben gestoken en een leveranciersvereniging in het leven hebben geroepen,die naar de verwerkers toe prijs en hoeveelheid bepaalt dmv lang en kortlopende contracten, en naar de boerenleden toe ook prijs en hoeveelheid bepaalt. M.i. zou een dergelijk systeem opvolger van het quotum systeem kunnen worden. Als boeren dan toch eigenaar willen zijn van een verwerker bijv. FC dan moeten ze naar de beurs toe, maar de leveranciersvereniging heeft daar niks mee te maken, haar opdracht is louter en alleen en afzet regelen voor haar leden.

 • no-profile-image

  Hans

  Toch zou ik het een kans willen geven Han, De melkboeren hebben zich nog nooit bezig gehouden met het commercialiseren van hun product, 't is melken en de vrachtwagen komt wel, en de prijs dat zien we later wel. Als in de EU of NL de hoeveelheid melk terug gebracht moet worden om de prijs te verbeteren, dan kan dat alleen door de melk te verkopen voordat ze geproduceerd wordt dmv contracten. Als boeren van te voren weten dat ze de laatste contracten vol moet melken voor 20 cent, dan bedanken er een hoop, dan maar wat minder koeien. Wij beginnen ook soja te verkopen voordat ze gezaaid is, en gedurende het seizoen probeer je iedere keer wat te verkopen al naar gelang je geld nodig bent en hoe de prijs zich houdt. Je wacht toch niet totdat je alles in de silo hebt en dan een keer gaan verkopen? Tja nu is de soja ook geen donder meer waard en wie niet verkocht heeft die is de klos. Je weet toch niet van te voren wat de prijs zal zijn?

 • no-profile-image

  ondernemer

  Iedereen moet een stap terug doen. En zij willen loonsverhoging. Dat gaat nergens over. Zij moeten blij zijn dat ze nog loon krijgen. Naar mijn mening kunnen zij die nu staken allemaal tegelijk ontslaan. Er zijn er genoeg die werk zoeken. Desnoods sluiten ze een melkfabriek en laten ze de rest maar iets efficienter draaien.

 • no-profile-image

  Boerin

  In Nieuwe Oogst gelezen, dat de directieleden en het magenement de nodige plussen op hun salaris krijgen uitgekeerd, dan kan je er op wachten dat het personeel ook loonsverhoging vraagt. Het maakt de directie niets uit hoe en waar de winst is gemaakt, dan kun je zo'n instelling ook niet van het personeel vragen. Vraag me wel af of de mensen van de kaasdivisie ook meedelen.

 • no-profile-image

  lol

  Zoveel mogelijk de boeren ontzien? Die loonsverhoging wordt anders wel met ons geld betaald straks hoor... Het concept cooperatie is totaal zoek geraakt in de wereld..

 • no-profile-image

  Han

  @Koetje Boe. Dat bonden opkomen voor hun leden is goed. Maar wat is opkomen voor je leden in deze tijd van crisis. Ik ken een co-op waar de bonden jaren lang hun eisen stelden en ook doordramden terwijl de boeren geen verhoging kregen. Nu na 30 jaar van >plukken< hebben de bonden de keuze gekregen, einde industrie of meer dagen werken voor zelfde loon en minder uitzendkrachten. Ze hebben voor het laatste gekozen en de boeren zijn accoord gegaan met 20 % minder product aanvoer in de hoop dat de markt weer in evenwicht komt. Waarom kunnen / willen de zuivelaars hier niet over praten / denken?

 • no-profile-image

  Han

  @Koetje Boe. Dat u het oneens bent met de directie bonussen kan ik me begrijpen, u als melkleverancier had niet bepaald een bonus rijk 2009 en 2010 zal ook wel geen vette kluif brengen. Mijn advies is en blijft doe als LID van de CO-OP uw mond open op de vergadering en laat u niet afschepen met de al om bekende smoezen over >we moeten wel als we de beste willen< Heb ik liever de twee na beste voor een normale vergoeding (Balkenende +). Liever een directeur die werkt voor de / onze zaak dan één die werkt voor ZIJN bonus!!!

 • no-profile-image

  boertje van buten

  Laat ze eens kijken naar de inkomensdaling bij de melkveehouders, die indirect, als lid van zuivelcooperatie, 85 % van de melk, hun werkgever zijn. Hoeveel van hun inkomen zij in 2009 moesten inleveren. CAO-zuivel is toch al royaal, supermarkten betalen hun werknemers stukken minder!

 • no-profile-image

  betsie

  hoe willlen ze ons ontzien alles wat van invloed is op de kosten om onze melk te verwerken wordt direct of indirect door ons betaalt

 • no-profile-image

  Hans

  Er zit iets heel erg fout. Als de boeren de eigenaren van de coöperatie zijn, dan moeten de directie en functionarissen van de coöperatie dezelfde interesse hebben als de directe medewerkers van de boer op de boerderij als zowel de boer zelf ook namelijk, de winstgevendheid van de boerderij. Wat heb je er aan als je coöperatie dikke winst maakt en de boerderij verlies lijdt. Rijke coöperaties en arme boeren. fout fout fout. Bonussen moeten alleen dan betaald worden als zowel boer als coöperatie geld verdiend. Anders zou je als boer beter geen lid van de coöperatie kunnen zijn, maar aandelen in een private verwerkende onderneming kunnen hebben. Als deze private verwerkende onderneming dan winst maakt dan zijn je aandelen tenminste nog geld waard.

 • no-profile-image

  Han

  @Koetje Boe. Toen ik me gericht heb op buitenlandse landbouw projecten en mijn eigen bedrijf gesloten heb, heb ik ook LTO afgezworen inclusief Nieuwe Oogst. Ik ben al meer dan 20 jaar geen aanbidder meer van LTO. Betreffende Bonussen voor directie Zuivel verwerkers, hier zijn de boeren via de door hen gekozen Besturen ook debet aan. Ik heb na een rot opmerking aan mijn adres van een directeur van een co-op eens gezefd dat hij er rekening mee moest houden dat het sprak tegen >één van zijn werkgevers< en dat die deze benadering niet pikte.
  Over en uit en de toon was gezet. Laat de directeuren en besturen af en toen even horen wie uit eindelijk het laatste woord hebben, >de boeren<. Ik heb het gevoel dat er meer marge uit de melk te halen als de fabrieken bv. zelf de kaas >winkel< klaar maken en zelf smeltkaas maken van de slechte kwaliteit kaas. De mannne die deze activiteiten bedrijven verdienen een leuke marge. Helaas de meeste boeren willen alleen produceren en aan de straat zetten en dan centjes vangen. Helaas de co-op is aangesloten op uw achterdeur en een onderdeel van uw bedrijf. Dus neem actie als de zaken niet gaan zoals je verwacht en roep bestuur en directie ter verantwoording. Deze heren horen tussen de boeren / leden en uit die >ivoren toren< af te dalen als u als lid dat wenst / nodig acht. Bestuurders die dat niet kunnen opbrengen horen geen dag langer in de toren te bivakkeren!!

 • no-profile-image

  ?

  boerke met koeien,

  Wij moeten geloven dat jij boer bent en als het waar is vraag ik me af hoe het kan.
  Je bent toch ondernemer? Jij als aandeel houder van de coöperatie wil zeggen, ik hoef niet zoveel rendement te hebben, als mijn personeel het maar goed heeft??????
  Neem even bak koffie, ga een ochtend rtlz zien.

 • no-profile-image

  wij melken al weer te weinig als deze verhogingen

  Melkveehouders hoeven alleen maar melk te leveren .
  De zuivelverwerkers moeten met de werknemers in goede verhouding blijven;om voldoende prestatie en gemotiveerde,productieve werknemers in dienst te hebben.
  Deze hebben ook bijgedrage aan het resultaat.
  Als een bedrijf € 182000000,--winst maakt ;dan kan er voor het personeel ook nog wel een half procentje bij.
  Als wij als veehouders weten dat die gehele winst bij oze melkprijs is weggehaald ;dan moeten wij daar onze directeuren/bestuurders of anders daar op aanspreken en niet de werknemersbonden.

Laad alle reacties (44)

Of registreer je om te kunnen reageren.