Home

Achtergrond 1 reactie

Eind mei meer duidelijkheid over VKI-schaap

De werkgroep die zich buigt over de invoering het Voedselketeninformatiesysteem (VKI) voor schapen verwacht eind mei meer duidelijkheid te kunnen geven.

Gezocht wordt naar een zo pragmatisch mogelijke werkwijze. Dat zegt Andries Kingma, vice-voorzitter van de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee. Zo moet de keteninformatie via de handreader, die gebruikt wordt bij het elektronisch identificeren van schapen, kunnen worden gemeld.

De nieuwe VKI-database, genaamd Infoschaap, wordt opgezet door het Controlebureau Dierlijke Sector. Ook komt er naar verwachting de mogelijkheid voor het machtigen van bijvoorbeeld de handelaar voor het versturen van VKI-gegevens. De boer blijft echter altijd verantwoordelijk. "Je kunt als handelaar geen verantwoording nemen voor de VKI van de houder", aldus Kingma.

Eén reactie

  • no-profile-image

    h.wouters@kollumerland.nl

    Kigma heeft boter op zijn hoofd. Er zijn al diverse systemen die de VKI mee sturen. Geen enker probleem, je moet alleen niet naar de "grootste" aanbieder kijken!

Of registreer je om te kunnen reageren.