Home

Achtergrond

Duits onderzoek naar knelpunten in residurisico’s

Het Duitse kwaliteitsorgaan QS heeft met de Duitse Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) een werkgroep opgericht om risico’s op residugebied te onderzoeken.

Daarvoor worden residu-onderzoeksgegevens van overheid en QS samengevoegd.

De werkgroep moet duidelijk maken voor welke producten risico’s bestaan op overschrijdingen. Dat gaat om Europese en niet-Europese producten, zegt een woordvoerder. BVL is een overheidsorgaan en controleert vooral op handelsmarkten. QS heeft controlegegevens voor groente- en fruit uit de Duitse, Nederlandse en Belgische groente- en fruitketen.

Een tweede doel van het onderzoek en het samenbrengen van de overheids- en sectorgegevens zijn maatregelen tegen overschrijdgen. Het is niet duidelijk of de werkgroep tot een zwarte lijst van producten komt. ”Het kan zijn dat we besluiten tot een managementsysteem dat al snel de risicoproducten moet benoemen. Ook kan het zijn dat we telers extra begeleiding gaan bieden”, aldus een woordvoerder van QS. In de werkgroep zijn twaalf vertegenwoordigers actief vanuit overheid en bedrijfsleven.

Of registreer je om te kunnen reageren.