Home

Achtergrond 453 x bekeken

Drenthe tegen intensief bedrijf

Drenthe blijft bij het voornemen om de vestiging van nieuwe niet-grondgebonden veehouderijbedrijven tegen te houden.

In de ontwerp-omgevingsvisie heeft de provincie de passage over intensieve veehouderij herschreven.

Dat blijkt uit de ontwerp-omgevingsvisie die Gedeputeerde Staten na de inspraak hebben toegezonden aan het provinciebestuur.
In reactie op de inspraak zegt de provincie onder meer dat ze niet de intensieve veehouderij wil stigmatiseren. Desalnietemin sluit de provincie nieuw-vestiging van niet-grondgebonden intensieve veehouderijbedrijven uit. De provincie zet een streep door de mogelijkheid om een neventak in de intensieve veehouderij te beginnen, of de omschakeling van grondgebonden landbouw naar een veehouderijbedrijf. Bestaande intensieve veehouderijbedrijven mogen een maximale omvang hebben van 1,5 hectare. De provincie wil juist de melkveehouderij en de akkerbouw ontwikkelingsmogelijkheden bieden.

Als het bouwperceel van een intensief veehouderijbedrijf nu al groter is dan 1,5 hectare dan wil de provincie alleen nog uitbreiding toestaan als dat rechtstreeks een gevolg is van aangescherpte milieu- of dierenwelzijnseisen.

De provincie vindt "dat een te sterke groei van de intensieve veehouderij de toch al beperkte milieuruimte voor de landbouw in zijn
totaliteit onder druk zet. Om deze reden kiezen wij voor de focus op de grondgebonden melkveehouderij en de akkerbouw."

De ontwerpvisie van de provincie komt in mei aan de orde in de commissie van Provinciale Staten. Op 2 juni nemen Provinciale Staten een beslissing.

Of registreer je om te kunnen reageren.