Home

Achtergrond

Draagvlak telers voor fusie nog onvoldoende

Er is nog geen tweederde meerderheid onder telers van Fruitmasters en ZON voor een fusie.

Een bedrijfsplan moet telers eind juni tijdens ledenvergaderingen over de streep trekken.

Uit interne correspondentie van beide organisatie blijkt dat onder medewerkers het draagvlak groter is dan onder telers. Bij telers staat een meerderheid neutraal of positief tegenover de fusie. Bij medewerkers is het overgrote deel vóór een fusie.

Hoe groot het draagvlak precies is, willen de organisaties niet zeggen. Volgens ZON-voorzitter Ton Reijnders is het gebrek aan draagvlak niet zorgelijk. "Er is statutair tweederde van de stemmen nodig voor een fusie, maar het is logisch dat telers neutraal staan tegen de ontwikkeling. Er zijn nog veel vragen onbeantwoord."

Zo moeten werkgroepen van medewerkers en telers antwoord vinden op de verschillen in tarieven en vermogenspositie.
Reijnders: "Het uitgangspunt daarbij is dat de tarieven niet stijgen." Eind juni moet er al een businessplan liggen. Volgens Reijnders is uitstel van de ledenstemming niet aan de orde.

De huidige aarzeling onder telers maakt het proces wel gevoeliger. "Het is een extra stimulans om zeer zorgvuldig te communiceren. Vanavond praten we bijvoorbeeld onze klankbordgroep bij." Verder voeren beide partijen meerdere peilingen uit. "Zonodig kunnen we bijsturen." Fruitmasters wil niet reageren op de memo.

Of registreer je om te kunnen reageren.