Home

Achtergrond 192 x bekeken

Commissie werkt aan Belgische varkensnotering

De Vlaamse minister-president Kris Peeters heeft een werkgroep ingesteld die een officiële notering voor varkens moet gaan opstellen.

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van de Belgische Boerenbond, de Veva (Vereniging van Varkenshouders), het ABS (Algemeen Boerensyndicaat), de slachterijen, veehandel, uitsnijderijen en vleesverwerkers. Ook de Vlaamse overheid en de mededingingsautoriteiten spreken mee.

Dit voorjaar protesteerden ABS en Veva tegen de manier waarop in België de varkensprijs tot stand komt. Dat had tot gevolg dat slachterij Westvlees, die tot dan toe eigenlijk de leidende notering had in België, stopte met het bekend maken van zijn notering. Het doel is te komen tot een goede verwachtingsnotering voor een standaardvarken. Een van de punten waarover de commissie zich buigt is de vraag hoe dit standaardvarken er uit ziet. Doelstelling is ook om toeslagen tot een minimum te beperken. Een derde doel is om te komen tot een objectieve notering voor deelstukken van het varken.

Ook de manier waarop zo’n notering vastgesteld wordt is onderwerp. De vertegenwoordigers van de mededingingsautoriteiten doen mee om te voorkomen dat er problemen op dit vlak ontstaan. De commissie bekijkt onder meer ook hoe in Nederland, Duitsland en Frankrijk de noteringen tot stand komen. In België worden veel varkens verhandeld op basis van een levend-notering. Volgens medewerker Bert Bohnen van de Belgische Boerenbond zal het een zware opgave worden om eruit te komen. "De marges bij bijna alle partijen in de keten zijn klein."

Of registreer je om te kunnen reageren.