Home

Achtergrond

Christenunie volgt Brabantse lijn

In navolging van de provincie Noord-Brabant wil ook de Christenunie de uitbreiding van intensieve veehouderijen aan banden leggen.

Stallen mogen niet meer dan één bouwlaag hebben en het bouwblok mag niet groter zijn dan 1,5 hectare, inclusief groen. In landbouwontwikkelingsgebieden mogen provincies een ontheffing verlenen voor bouwblokken tot maximaal 2,5 hectare. Dat staat in het verkiezingsprogramma Vooruitzien, dat de Christenunie heeft gepresenteerd. Provinciale Staten van Noord-Brabant besloten vorige maand tot een vergelijkbare begrenzing van de intensieve veehouderij.

Ook een onderdeel van het verkiezingsprograma is dat vlees onder het hoge btw-tarief moet worden gebracht. De partij vindt dat producten en diensten 'met een relatief grote ecologische voetafdruk' onder het hoge btw-tarief moeten vallen. Vlees hoort daar in elk geval bij.

Recent opperde een ambtelijke werkgroep, die de mogelijkheden om de overheidsfinanciën gezonder te maken onderzocht, ook al om het btw-tarief voor vlees op te trekken.

Voorts pleit de Christenunie voor behoud van het dierrechtenstelsel na 2015. Dat moet de milieubelasting door de veehouderij in toom houden. Ook melkkoeien moeten onder het dierrechtensysteem vallen, als de quotering wordt afgeschaft.

De huidige coalitiepartij staat een duurzame land- en tuinbouw voor, met een goede balans tussen economie en ecologie. De overheid moet dit stimuleren.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.