Home

Achtergrond 1 reactie

Boerensuper beter dan dierengrondwet

Bas van der Vlies en Hans Maljaars (SGP) zien een Grondwet voor dieren niet zitten. De overheid is volgens hen niet de eerste verantwoordelijke voor het dierenwelzijn. Er zijn andere oplossingen.

Q-koorts, megastallen en veetransporten, de gemoederen lopen weer hoog op. Veel burgers en politici wraken de omgang met dieren in de intensieve veehouderij. Enkele politici vragen al langere tijd om grondrechten voor dieren. In de Grondwet zou een zorgplicht van de overheid voor het welzijn van dieren opgenomen moeten worden. Dit sluit aan op pleidooien van de dierenrechtenbeweging. Om het met de woorden van één van hun filosofen te zeggen: "Het dier is een nog niet aangekleed mens. Misschien is dat wel de boodschap van het darwinisme voor onze tijd: dat we het dier en de rest van de natuur zouden moeten aankleden."

Als je het darwinisme als grondslag voor de moraal neemt, kun je met evenveel recht en reden de andere kant op redeneren: het recht van de sterkste. Het is de overtuiging van de SGP dat alle dieren schepselen van God zijn. Deze waardering van het dier legt daarom op iedere burger en veehouder de plicht om goed voor dieren te zorgen. Deze plicht en verantwoordelijkheid ligt echter níet in de eerste plaats bij de overheid. Zij moet ervoor zorgen dat burgers en veehouders de ruimte krijgen om hun verantwoordelijkheid waar te maken. Ook moet zij uitwassen bestrijden.

Dilemma’s te over. Eén daarvan is de prijsvorming. Als veehouders moeten investeren in dierenwelzijn en milieu, gaat de kostprijs omhoog. Schaalvergroting is dan één van de weinige opties. Dat zint ook de SGP niet. Wat dan? Als op alle fronten de duimschroeven aangedraaid worden, gaan zowel dier als veehouder er op achteruit.

Als zij aan zij gewerkt wordt aan het uitbouwen van de vele positieve ontwikkelingen en initiatieven, gaan zowel dier als veehouder er op vooruit. De SGP kiest daarom liever voor een Hollandse boerensupermarkt, dan voor de import van Braziliaans varkensvlees.

Bas van der Vlies is voorzitter van de SGP in de Tweede Kamer; Hans Maljaars is SGP-fractiemedewerker

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    verstikkend woud van regelingen en steeds

    DE EEG heeft destijds voor globalisering en produceren waar het het goedkoopste op de wereld kan gekozen.
    wij als veehouders kunnen dan al niet anders meer ;als daar aan proberen te voldoen in deze race ;en anders liggen we er uit.ook zijn er nog EU regels en Nationale regels waarbinnen wij moeten produceren.In andere delen van de wereld kunnen die heel anders zijn of zelfs niet bestaan.Doordat wij als veehouders in dit harnas moeten produceren hopen wij dat er niet meer regeltjes bovenopgestapeld zullen worden zodat wij hier aan 250 voorschriften meer moeten voldoen als in b.v. Braziellie.Want onze minister van landbouw vindt toch dat wij als melkveehouders voor de wereldmarkt moeten produceren.Wat weer inhoudt met de meeste regels inachtgenomen door de boeren betaald(want de wereldmarktprijs daar staat het niet op of er overal aan is voldaan.laat de consument ook zelf eens kiezen.

Of registreer je om te kunnen reageren.