Home

Achtergrond 217 x bekeken 1 reactie

Biobrandstofbeleid moet veranderen

Het importbeleid van biobrandstoffen uit de derde wereld vergroot de uitstoot van broeikasgassen alleen maar. Dat stelt Klaas Hoekstra, bestuurslid van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV).

Europa moet zijn areaal beter benutten om zo zelfvoorzienend te worden.

Het Nederlandse en Europese beleid voor biobrandstoffen werkt niet, omdat het de uitstoot van broeikasgassen niet vermindert, maar juist vergroot. Dat stelt de Stichting Natuur en Milieu. De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) stelt dat dit veroorzaakt wordt door het importbeleid van biobrandstoffen uit de derde wereld.

Natuur en milieu stelt terecht dat het beleid niet deugt omdat het leidt tot een verborgen klimaateffect door de ontginning van nieuwe landbouwgronden in vooral Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Ontginning van nieuwe gronden leidt tot versnelde afbraak van organische stof uit de bodem. Het is dus de kunst om in de komende jaren zo efficiënt mogelijk met het huidige landbouwpotentieel om te gaan om dat tegen te gaan.

Europa kan hier morgen al mee beginnen door zijn claim op eiwit- en biobrandstofgewassen in vooral Zuid-Amerika aan banden te leggen. Europa is in staat om in belangrijke mate zelfvoorzienend te worden in plantaardig eiwit. Het marktinstrumentarium van het EU-landbouwbeleid zal dan niet alleen bescherming moeten bieden aan graan, maar ook aan eiwit. Europa exporteert nu nog veel graan buiten de EU en dat hoeft dan niet meer.

Als ook de vleesexport vermindert en de voerefficiëntie verder wordt verhoogd, zal het huidige landbouwpotentieel zelfvoorzienend kunnen worden met daarnaast nog voldoende potentieel om ook de Europese biobrandstofrichtlijn zelf in te vullen. Bioraffinage van gewassen heeft dan de beste toekomst. Bovendien heeft de productie van Europese biobrandstofgrondstoffen het voordeel dat een derde deel van deze grondstoffen een eiwitrijk bijproduct vormt die weer sojaschroot vervangt. Een LEI-studie over variabele bijmenging van graan in ethanol kan hier binnenkort waarschijnlijk meer helderheid over brengen.

Met goed Europees beleid kan biobrandstof wel positief werken voor het klimaat. Daarvoor is nodig dat het huidige importbeleid aan banden wordt gelegd. Vooral Nederland, maar ook Engeland, Zweden en Denemarken importeren nu op grote schaal biobrandstoffen. Daardoor wordt de Europese verwerkingscapaciteit van biobrandstoffen niet benut en ook niet gestimuleerd.

Als Europa zich voor de bulkgrondstoffen van de wereldmarkt terugtrekt, kan bovendien met het Europese landbouwmodel zoals wij dat na de Tweede Wereldoorlog kenden ook de landbouw elders (vooral in de ontwikkelingslanden) beter worden gestimuleerd. Vooral het beter benutten van het bestaande areaal moet daarbij voorop staan, zodat kringlopen regionaal gesloten worden.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Hans

    Ik vind het prima als de EU zijn eigen biobranstoffen wil produceren. Europa wil zijn grond het liefst zo intensief mogelijk gebruiken, en realiseert dat door producten te maken met zo'n hoog mogelijk toegevoegde waarde, vlees en zuivel en eieren. Het is zelfs zo dat, om zoveel mogelijk van deze voedsel-producten te kunnen maken, dus zoveel mogelijk waarde toe te voegen, de EU boeren enorme arealen grond buiten de EU gebruiken, via het importeren van soja, tapioca, maisgluten etc. Praktisch gezien gebeurd dat door bijv. bij koeien gras en snijmais zelf te verbouwen, een groot gedeelte van het krachtvoer via de voercooperatie te importeren en de zuivelproducten weer te exporteren, en bij de intensieve veehouderij net zo, alleen ben je hier geen ruwvoer nodig, maar des te meer eiwithoudende grondstoffen zoals soja. Om dit te realiseren is er echter wel een hele batterij aan regelingen overeind getrokken van subsidies marktbescherming en exportrestituties.
    Als de EU nu besluit om ook eiwit te gaan beschermen, omdat ze de productie van biobrandstoffen (koolzaad bijv.) wil stimuleren, dan denk ik dat dit een kostprijs verhogend effect zal hebben op zuivel, vlees en eieren, en de productie hiervan zal, voor het gedeelte wat geëxporteerd werd, zich gaan verplaatsen naar waar nu juist die biobrandstoffen vandaan komen. Dit zal de uitstoot van broeikasgassen niet verminderen, het is gewoon landje ruilen, lobby van de biobrandstoffenindustrie. Goed voor ontwikkelingslanden omdat de EU waarschijnlijk minder gaat produceren. TOP In Brasil komt er 7000 tot soms wel 12000 liter alcohol per ha suikerriet, wel 8 maal meer dan wat ze in de VS met mais halen. 'k vraag me af welke biofuel de EU wil gaan verbouwen?

Of registreer je om te kunnen reageren.