Home

Achtergrond

Bijna alle suikerbieten gezaaid

Nagenoeg alle suikerbieten (99 procent) zijn gezaaid, meldt verwerker Suiker Unie.

Een voorjaarsbuitje is bijna overal zeer welkom. In het Zuidoosten zijn enkele millimeters regen gevallen. Enkele percelen, momenteel ruim 130 hectare, zijn overgezaaid. Korstvorming en stuifschade zijn de meest voorkomende problemen. Tegen korstvorming wordt op sommige percelen beregend. Vast staat al wel dat het plantenbestand niet overal optimaal is dit jaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.