Home

Achtergrond 239 x bekeken

Bedrijfswoning met bedrijfsgebouwen is gebaat bij aanleg riolering

Een veehouder is gebaat bij de aanleg van riolering in het buitengebied. Het bedrijfsgedeelte kan weliswaar geen gebruikmaken van de riolering maar de bedrijfswoning wel.

Het hoge tarief voor bedrijven is terecht verschuldigd volgens de rechtbank ’s-Hertogenbosch.

Kort samengevat is de uitspraak van de rechtbank ’s-Hertogenbosch de volgende:Eiser, X, is eigenaar van een veehouderij bestaande uit een bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen. De gemeente Lith legt hem een aanslag baatbelasting van 3.000 euro op in verband met de aanleg van riolering in het buitengebied. X stelt dat ten onrechte het hoge tarief voor bedrijven is gehanteerd in plaats van het tarief van 1.500 euro voor woningen aangezien het agrarische bedrijfsgedeelte niet op het riool is en mag worden aangesloten.

Rechtbank ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de onroerende zaak van X gebaat is bij de aanleg van de riolering in het buitengebied. Weliswaar mag de veehouderij geen gebruikmaken van de riolering maar de bedrijfswoning is wel aangesloten op het gemeentelijke rioleringsnetwerk. De gebruiksmogelijkheden van de gehele onroerende zaak zijn hierdoor verbeterd.

Dat de baat nog groter zou zijn indien ook de veehouderij haar afvalwater via de riolering zou mogen afvoeren, doet niet ter zake. Aangezien de onroerende zaak in het bestemmingsplan is aangeduid als bedrijf, is terecht het hoge tarief voor bedrijven gehanteerd. Het beroep van X is ongegrond.Meer informatie: Rechtbank 's-Hertogenbosch, MK, 25 maart 2010, nr. AWB 08/1754

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.