Home

Achtergrond

'Alweer een efficiencyslag dankzij SBR bij banken'

Volgens Berend Dinkla van ABN AMRO is de standaard bedrijfsrapportage een uitkomst voor ondernemer én bank.

AMRO, Rabobank en ING bieden ondernemers sinds 1 april 2010 de mogelijkheid om kredietinformatie geautomatiseerd aan te leveren. De GIBO Groep is van meet af aan betrokken bij dit innovatieve project en is nu als één van de eerste accountantskantoren klaar voor de verzending van gegevens. Berend Dinkla, directeur Marketing & Producten bij ABN AMRO: “Ons gezamenlijke doel is meer efficiency voor klanten. Standaard rapportages zijn daarvoor de oplossing, nu ook bij bankieren.”

De administratieve lastendruk voor ondernemers verminderen, daar is het bij SBR (Standaard Bedrijfsrapportage, zie kader) allemaal om te doen. De Belastingdienst, het CBS, de KvK, accountantskantoren en nu ook banken, allemaal werken ze nauw samen om de papierwinkel voor ondernemers - en ook voor henzelf – te verminderen. Gegevens die eenmaal zijn ingevoerd in de administratie, hoeft de ondernemer, de accountant of de bank niet nog een keer in te tikken. Als een instantie om cijfers vraagt die al in de administratie staan, kan de ondernemer zijn accountant toestemming geven deze gegevens direct vanuit de administratie te versturen. Bij banken gaat het dan bijvoorbeeld om gegevens voor een kredietaanvraag.

Minder tijd, minder kosten

Berend Dinkla van ABN AMRO is enthousiast: niet alleen ondernemers profiteren van SBR. De gezamenlijke aanpak van ABN AMRO, Rabobank en ING heeft legio voordelen, ook voor de banken zelf. “Het is een grote stap vooruit in de zakelijke dienstverlening. In alle situaties waar elektronisch of op papier gegevens
uitgewisseld worden, kan dit veel efficiënter met SBR. Het is de toekomst. De belangrijkste winst is tijdbesparing en een betere kwaliteit van gegevens. Je hoeft niet steeds opnieuw dezelfde gegevens in te voeren voor steeds weer andere
doeleinden. Daarmee voorkom je bovendien dat er fouten worden gemaakt.”
De samenwerking tussen de drie grote banken was nodig om tot een breed gedragen standaard te komen. Dinkla: “Voor gegevensuitwisseling tussen verschillende instanties is het belangrijk dat alle partijen dezelfde begrippen, regels en infrastructuur gebruiken. Of een accountant nu gegevens verstuurt naar ING of naar ABN AMRO, dat maakt niet uit. Onze computersystemen spreken als het ware dezelfde taal. De GIBO Groep heeft zich ingezet om tot deze standaard te komen. We hebben een gezamenlijk doel: een zeer efficiënte dienstverlening met minder papierwerk en minder fouten. SBR is daarvoor de oplossing, nu ook bij bankieren.”

Ondernemer bepaalt

De spil in de samenwerking tussen de banken is een internetportaal dat informatie doorzet van accountant naar bank. Deze zogenoemde ‘hub’ wordt beheerd door een onafhankelijke coöperatie die speciaal hiervoor is opgericht door de initiatiefnemers. Dinkla legt uit hoe het werkt: “Het portaal is een goed beveiligd digitaal doorgeefluik. Er wordt geen informatie opgeslagen, alleen doorgestuurd. En alleen met toestemming van de ondernemer. Als we informatie nodig hebben voor bijvoorbeeld een kredietaanvraag, zullen we het verzoek dan ook altijd aan de ondernemer richten. Hij is en blijft eigenaar van de gegevens.”
Enkele accountantsorganisaties en de overheid – de Belastingdienst, CBS en KvK – zijn met SBR begonnen. Rabobank, ABN AMRO en ING hebben het initiatief nu overgenomen, omdat het voor klanten belangrijk is dat ook banken hun dienstverlening verbeteren met de mogelijkheden die standaard rapportages bieden, vertelt Dinkla. “Het is dan wel essentieel dat er voor alle partijen één standaard is.
Dat alle banken dezelfde regels, begrippen en infrastructuur gebruiken. Dat is juist de
kracht van SBR, daarmee hoef je inderdaad maar één keer gegevens in te voeren voor
welk informatiedoel dan ook. Die standaard ligt er nu, andere banken kunnen inhaken en ook gebruikmaken van het portaal om hun klanten het gemak van SBR te bieden. Het portaal is onafhankelijk, het staat helemaal los van de initiatiefnemers.”

Snelle kredietbeoordeling

Vooral de dienstverlening rondom kredietverlening – kredietverantwoordingsrapportages, kredietaanvragen - zal door het gebruik van
SBR veel efficiënter en sneller verlopen. Omdat de informatievoorziening richting
bank verbetert, kunnen banken risico’s beter beoordelen. “Een ondernemer die in de oude situatie geen of nog geen krediet zou hebben gekregen, krijgt dat misschien nu wel, omdat we een beter beeld hebben van zijn financiële situatie.” De gegevensuitwisseling met SBR is voor de ondernemer kosteloos, zegt Dinkla. Voor banken, net als voor instanties als KvK of Belastingdienst, zijn de voordelen zo groot dat niemand om deze vernieuwing heen wil of kan. “Ondernemers hoeven geen softwarepakketten aan te schaffen, de taal die nodig is voor de gegevensuitwisseling
is al ingebouwd in de meeste pakketten. Bovendien hebben veel bedrijven het verwerken en versturen van informatie overgedragen aan hun accountant.”

Uitbreiding naar particulieren

Dat standaard rapportages in de toekomst nog meer processen eenvoudiger zullen
maken, is heel waarschijnlijk meent Dinkla. SBR kan worden gebruikt in elk proces waar informatie wordt uitgewisseld. “Denk aan taxatierapporten van vastgoed of salarisoverzichten. Een volgende stap zetten we waarschijnlijk voor particuliere klanten, ook zij vinden gemak belangrijk. Gegevens over banktegoeden hoef je dan niet meer zelf in te vullen bij je belastingaangifte, dat kan helemaal geautomatiseerd worden aangeleverd.” Dinkla zelf is alvast groot voorstander: “Het lijkt mij heerlijk als ik al die gegevens niet meer zelf bij elkaar hoef te zoeken en in te vullen. Dat scheelt veel tijd en veel gedoe. Lekker makkelijk.”

Lees ook:


‘Gemak dient de klant’
SBR voor u?
SBR wat is dat?

Foto

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.