Home

Achtergrond

Aanvraag voor 100 miljoen GMO-gelden

Nederlandse telersverenigingen hebben voor 2010 voor circa 100 miljoen euro aan actiefondsen aangevraagd in het kader van de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO).

Dat meldt uitvoerder Productschap Tuinbouw (PT).

Daarmee houden de afzetorganisaties investeringen in kwaliteit, milieu en afzet overeind, ondanks de crisis in 2009. De telersverenigingen kunnen voor investeringen en projecten rond afzet, kwaliteit en milieu 50 procent ondersteuning krijgen via de Europese GMO-gelden.

Afgelopen week maakte het ministerie van landbouw (LNV) de bedragen bekend die in 2009 zijn uitgekeerd aan de erkende telersverenigingen. De cijfers laten een forse stijging zien. Zo groeit de GMO-toekenning aan FresQ van 7 miljoen euro naar 13,8 in 2009. Ook andere telersverenigingen laten een dergelijke stijging zien.

Volgens het PT is dat een vertekend beeld. ”De periode van uitkering loopt in een gebroken boekjaar van 15 oktober tot 15 oktober. Eind 2008 zijn nog betalingen over 2008 verricht, die zitten nu in de gegevens voor 2009. Onduidelijk is of de stijging effect heeft op de jaarcijfers van telersverenigingen, die het kalenderjaar volgen.

Navraag bij telersverenigingen levert hetzelfde beeld op. Peter van Osch, directeur van veiling Zaltbommel, herkent het bedrag van 1,5 miljoen euro in 2009 niet. Ook het cijfer over 2008 klopt niet met de gegevens uit het jaarverslag. "Het ligt in de orde van grootte van 1 miljoen." Ook Komosa en Best Growers Benelux (BGB) noemen de cijfers over 2009 van LNV te hoog.

Recent uitte PT-voorzitter Tjibbe Joustra kritiek op de Europe regels voor GMO. Volgens Joustra wordt het PT geconfronteerd met onduidelijke regels, waardoor verstrekkingen onzeker zijn. Nederland moet over eerdere jaren 23,4 miljoen euro onterecht verstrekte gelden terug betalen. Nederland ging daartegen in beroep.

Of registreer je om te kunnen reageren.