Home

Achtergrond 1 reactie

Zaaimachine aangepast op wensen proefveldonderzoek

Het Uien Innovatie en Kennis Centrum (UIKC) heeft een nieuwe proefveldzaaimachine voor uien laten bouwen.

Hiermee kan volgens het UIKC, een samenwerking tussen DLV Plant en Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve, beter worden ingespeeld op nieuwe toepassingen op het gebied van bemesting en de inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Ook kan beter worden voldaan aan wensen van opdrachtgevers voor onderzoek.

De zaaimachine is speciaal ontworpen voor proefvelden en voorzien van de nieuwste technologieën om op allerlei manieren vloeibare en vaste stoffen toe te kunnen dienen. Het apparaat is voorzien van een granulaatstrooier waarmee granulaten of poeders kunnen worden meegegeven in de rij. Met de Powerstart toedieningsapparatuur kunnen vloeibare (mest)stoffen worden toegediend en de Flex-apparatuur zorgt ervoor dat vloeibare (mest)stoffen via kouters naast de rij worden geïnjecteerd.

De machine is te zien op de Uiendag van het UIKC op 26 augustus. Ook op de open dag van Rusthoeve en CZAV, op 23 juni, worden proeven van het UIKC in de rondleiding opgenomen.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Han

    Petra Vos. Gaan onze onderzoekers onderzoeken wat andere landen al jaren toepassen. Bemesten in of naast de rij doen Grote Graanboeren op de wereld al decennia lang. Er zijn zelfs die de zaad en bemestings afgifte regelen aan de hand van electronische grondbemonstering gemonteerd op de zaaicombinatie. bemonstering op meststoffen en bodemvocht gerelateerd aan de neerslag verwachting de komende maanden.

Of registreer je om te kunnen reageren.