Home

Achtergrond

Weer veroorzaakt veel schade in Frankrijk

De zware storm en grote overstromingen van afgelopen weekeinde hebben ook in de Franse landbouw grote schade aangericht.

In de twee zwaarst getroffen departementen, Vendée en Charentes-Maritimes, zijn zeker duizend dieren omgekomen en tienduizenden hectare akkerbouwgrond en veel boerderijen overstroomd door zout zeewater.

"De zee is overal, het is een catastrofe. En wat ons nog het meest bevreesd is dat niemand denkt aan de boeren", verklaarde Bruno Giraud, een landbouwer in de Vendée, tegenover de lokale krant.

Volgens de regionale Kamer voor de Landbouw staat in Charentes-Maritimes 30.000 tot 50.000 hectare akkerbouw- of weidegrond onder water terwijl het in de Vendée om 4.500 hectare gaat. Gevreesd wordt dat veel grond door het neergeslagen zeezout jarenlang niet te gebruiken is.

Bovendien is in veel schuren ook de voorraad zaad verloren gegaan. Verder zijn volgens de eerste schattingen minstens duizend dieren omgekomen. Vooral in de Vendée worden nadat het water geweken is veel dode schapen aangetroffen. Ook in Bretagne, het belangrijkste veeteeltgebied van Frankrijk, zijn een aantal dorpen onder gelopen. Dat water is veelal afkomstig van overgelopen rivieren en beken.

Of registreer je om te kunnen reageren.