Home

Achtergrond 867 x bekeken 1 reactie

Waarderingsnormen varkens bijgesteld

Wageningen UR Livestock Research (voormalig Animal Sciences Group) heeft in opdracht van het Productschap Vee en Vlees (PVV) nieuwe waarderingsnormen voor de rentabiliteitsindex en het productiegetal voor de varkenshouderij vastgesteld.

De normen zijn te vinden op de site van Wageningen UR.

Dat de resultaten in de vleesvarkenshouderij in 2009 niet al te best waren blijkt ook uit de nieuwe waarderingen van de Livestock Research. De onderzoekers berekenen een bedrag van € 1,08 voor 1 procent mager vlees per gemiddeld aanwezig vleesvarken. Vorig jaar lag dit kengetal op € 1,25. Een procent uitval per gemiddeld aanwezig vleesvarken kost minder dan een jaar geleden. Dat wijst er dus ook op dat de varkens minder waard waren.

De technische normen die Livestock Research hanteert voor berekening van het productiegetal zijn verbeterd ten opzichte van vorig jaar. De conclusie is dan ook dat de technische resultaten zijn verbeterd, maar dat de economische resultaten onder druk staan.
Ook voor de zeugenhouderij heeft Livestock Research nieuwe normen vastgesteld voor de waardering van de rentabiliteitsindex en het productiegetal.

Ook hier blijkt dat de technische resultaten zijn verbeterd. LR verhoogde de norm voor afgeleverde biggen per zeug per jaar van 25,5 naar 26,8 per jaar. De saldonorm per gemiddeld aanwezige zeug is verhoogd van 325 naar 331 euro per gemiddeld aanwezige zeug. Er wordt een hogere voerpakketprijs gehanteerd dan een jaar eerder. De prijs ligt nu op € 21,20 tegen 20 euro een jaar eerder.

De financiële waarderingsnormen liggen gemiddeld hoger dan een jaar geleden. Dat is een gevolg van de redelijk goede resultaten van het afgelopen jaar in de zeugenhouderij. Eén extra levend geboren big per worp per gemiddeld aanwezige zeug wordt bijvoorbeeld gewaardeerd op € 25,70. Vorig jaar was dat gewaardeerd op € 20,90. Eén procent uitval van zogende biggen per gemiddeld aanwezige zeug wordt gewaardeerd op € 8,06. Vorig jaar was dat € 6,49.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Kritische Lezer

    "De technische normen die LR hanteert voor berekening van het productiegetal zijn verbeterd t.o.v. vorig jaar. De conclusie is dan ook dat de technische resultaten zijn verbeterd". Weer zo'n sterk staaltje van de rekenkundige vaardigheden van Wageningen. Zo kan het ook; als de praktijk niet verandert, dan veranderen we de theorie toch?

Of registreer je om te kunnen reageren.