Home

Achtergrond 188 x bekeken

Vinger aan de pols

De discussie over het gebruik van bestrijdingsmiddelen houdt nooit op.

Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) houdt voortdurend de vinger aan de pols om ongewenste effecten te voorkomen.

Met de huidige technieken is het goed mogelijk de juiste dosering van de middelen toe te dienen aan een gewas. Maar wat gebeurt er met de middelen die in de machine achterblijven?

De reststoffen zijn lang een ondergeschoven kindje geweest, maar de sector is zich nu ten volle bewust van het feit dat ook de middelen die uit de machine gespoeld worden, op een goede manier moeten worden afgevoerd en verwerkt.

Maritza van Assen van Nefyto, de brancheorganisatie van de gewasbeschermings-middelen-industrie in Nederland, stelde op een bijeenkomst in Utrecht dat het probleem van de restvloeistoffen móet worden opgelost. "Als we dat niet doen, zal er worden ingegrepen in toelating van middelen. Dat moeten we vermijden, omdat het beschikbare middelenpakket al zo krap is."

Volgens Van Assen is iedereen in de sector zich inmiddels wel bewust van het probleem. "Maar iedereen heeft een eigen idee over hoe je machines moet schoonmaken, want iedereen heeft een idee van wat verantwoord is." Nefyto eigent zich de taak toe om richting te geven aan de oplossingen.

Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De brancheorganisatie verspreidde vorig jaar een poster (foto hiernaast) met het doel inzichtelijk te maken hoe je het best een gebruikte spuitmachine uitwendig kunt reinigen: niet op een verharde ondergrond maar op het gras, zodat het bestrijdingsmiddel niet op het oppervlaktewater of het riool wordt geloosd. De poster, hoe goed bedoeld en overdacht ook – leidde toch tot vragen.

Als een machine op het gras wordt afgespoten, kan de Algemene Inspectiedienst de vraag stellen of het gebruikte middel wel is toegestaan op grasland. En is het schoonmaken van de spuitmachine überhaupt wel geoorloofd zonder gemeentelijke vergunning?

Van Assen: "De intenties van de folder waren goed, maar de boodschap niet."

Of registreer je om te kunnen reageren.