Home

Achtergrond 266 x bekeken

Versoepeling urencriterium

De minister van Financiën heeft een besluit gepubliceerd over het urencriterium.

Daarin geeft hij de Belastingdienst de opdracht voor de crisisjaren 2009 en 2010 in geval van twijfel enige soepelheid te betrachten bij de beoordeling van indirecte uren.

Als aan het urencriterium wordt voldaan (1.225 uur per jaar) dan komen er meer fiscale faciliteiten in beeld. Zo is bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek afhankelijk gesteld van dit urencriterium.

De economische crisis is volgens de Minister voor vele ondernemers niet zonder gevolgen gebleven. In menige branche is men geconfronteerd met het teruglopen van het aantal opdrachten en dalende omzetten. Als gevolg daarvan hebben ondernemers geprobeerd het tij te keren door meer tijd te besteden aan bijvoorbeeld acquisitie en het verkrijgen van grotere naamsbekendheid. De tijd die besteed wordt aan laatstgenoemde of vergelijkbare activiteiten blijkt in de praktijk niet altijd eenduidig te herleiden. Daardoor wordt het voor de ondernemer moeilijker aannemelijk te maken of wordt voldaan aan het urencriterium, dat toegang geeft tot een aantal fiscale faciliteiten.

Deze omstandigheden geven de Minister aanleiding om voor de beoordeling of wordt voldaan aan het urencriterium duidelijkheid te verschaffen over de kwalificatie van de werkzaamheden van de ondernemer. In het besluit wordt aangegeven hoe de invulling van het urencriterium plaatsvindt. Het moet gaan om werkzaamheden die worden verricht met het oog op de zakelijke belangen van de onderneming. In die gevallen waarin er twijfel mogelijk is over de aannemelijkheid van het aantal aan deze werkzaamheden bestede uren, zal de inspecteur voor de crisisjaren 2009 en 2010 enige soepelheid betrachten.

Meer informatie:
Besluit van 8 maart 2010, nr. DGB2010/1710M, Staatscourant 2010, 3872

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.