Home

Achtergrond

Verkoopwinst grond onbelast voor makelaar

In tegenstelling tot de Rechtbank Arnhem is het Hof Arnhem van mening dat een verkoopwinst op grond niet belast is bij een makelaar.

De belastinginspecteur slaagt niet in zijn bewijslast dat er sprake is van een resultaat uit overige werkzaamheid (ROW).

Kort samengevat is de uitspraak van het Hof Arnhem de volgende:

Belanghebbende (X) is makelaar. Hij heeft samen met A – een architect – een belang in C bv. Nadat is besloten om C bv te liquideren, nemen belanghebbende en A een perceel grond over van C bv. De koopprijs bedraagt € 126.000 en vertegenwoordigt een zakelijke prijs. Belanghebbende en A wilden een kantoorpand op het perceel stichten en dit pand gaan verhuren. Deze plannen worden in de ijskast gezet, omdat een potentiële huurder afhaakt. Na enige onderhandelingen wordt het perceel uiteindelijk – voor € 260.923 – aan E bv verkocht. Belanghebbende heeft het voordeel niet in zijn IB-aangifte aangegeven. Rechtbank Arnhem beslist dat het voordeel tot belanghebbendes resultaat uit overige werkzaamheden (ROW) behoort.

Hof Arnhem beslist dat de inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat belanghebbende en A werkzaamheden hebben verricht die naar hun aard en omvang onmiskenbaar gericht zijn geweest op het behalen van – redelijkerwijs te verwachten – voordelen die het bij normaal actief vermogensbeheer te verwachten rendement te boven gaan. Verder beslist het hof dat de inspecteur er niet in is geslaagd aannemelijk te maken dat bijzondere kennis van belanghebbende en van A er in belangrijke mate toe hebben bijgedragen dat het voordeel is behaald. Het hof stelt in dezen belanghebbende in het gelijk en vermindert de navorderingsaanslag.

Meer informatie: Hof Arnhem, MK II, 9 februari 2010, nr. 09/00174

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.