Home

Achtergrond

Vergoeding voor belastingschade valt onder landbouwvrijstelling

In tegenstelling tot het Hof Arnhem is de Hoge Raad van mening dat een bedrag van 40.000 gulden onder de werking van de landbouwvrijstelling valt.

Volgens de Hoge Raad is de hoofdregel van toepassing. Namelijk dat er – bijzondere omstandigheden daargelaten – ervan uit moet worden gegaan dat de waarde in het economische verkeer van de verkochte grond gelijk is aan de waarde van de tegenprestatie van de koper. De 40.000 gulden die door de verkopende agrariër is uitonderhandeld ten titel van ‘belastingschade’ is een vergoeding voor de grond en daarom onbelast.

Kort samengevat is de uitspraak van de Hoge Raad de volgende:

Belanghebbende heeft zijn agrarische onderneming in 2000 gestaakt. Hij heeft een deel van zijn landbouwgrond verkocht aan een projectontwikkelaar. De koopprijs bestond uit een bedrag ineens bij de levering en voorts uit 20 kwartaaltermijnen. In verband met de mogelijke fiscale gevolgen van de in de kwartaaltermijnen begrepen rente heeft belanghebbende een extra bedrag van 40.000 gulden ten titel van ‘belastingschade' van de verkoper kunnen bedingen. De boekwinst op de grond valt onder de landbouwvrijstelling. In geschil is of dit ook geldt voor het bedrag van 40.000 gulden.

Het gerechtshof Arnhem heeft die vraag ontkennend beantwoord. Hiertegen komt belanghebbende met succes in cassatie. Indien, zoals hier, tussen van elkaar onafhankelijke derden landbouwgrond wordt verkocht zal volgens de Hoge Raad namelijk – bijzondere omstandigheden daargelaten – ervan moeten worden uitgegaan dat de waarde in het economische verkeer van de verkochte grond gelijk is aan de waarde van de tegenprestatie van de koper. Hier maakt het bedrag van 40.000 gulden deel uit van de tegenprestatie die de koper verschuldigd was ter zake van de levering van de grond. Het cassatieberoep wordt vervolgens gegrond verklaard.

Meer informatie:
Hoge Raad 5 maart 2010, nummer 08/03683, LJN BL6446
Hof Arnhem 29 juli 2008, nummer 06/00285

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.