Home

Achtergrond 349 x bekeken

Toch toepassing HIR in Duits bedrijf?

De Hoge Raad beslist dat de verplaatsing door een ondernemer van zijn bedrijfsuitoefening niet leidt tot staking van zijn onderneming als de identiteit van de onderneming ondanks de verplaatsing ervan wezenlijk dezelfde is gebleven.

De eerdere beslissing van het gerechtshof Leeuwarden dat er geen herinvesteringsreserve (HIR) kon worden gevormd wordt vernietigd. De zaak wordt terugverwezen naar het gerechtshof Amsterdam dat zich er opnieuw over zal buigen.

Kort samengevat is de uitspraak van de Hoge Raad de volgende:

Belanghebbende (X) exploiteert met haar man in maatschapsverband een melkveehouderij. Zij besluiten om de onderneming in Duitsland voort te zetten. Zij verkopen hiertoe in 2004 bijna de helft van het melkquotum. In 2005 verkopen zij de rest en het merendeel van het land. Machines en melkvee worden overgebracht naar het bedrijf in Duitsland. In Duitsland is het bedrijf grofweg dubbel zo groot als in Nederland. In geschil is of in 2004 de boekwinst op het melkquotum in een HIR ondergebracht kan worden. Volgens Rechtbank Leeuwarden kan belanghebbende aan de HIR doteren. Hof Leeuwarden beslist dat er geen sprake is van voortzetting van de onderneming. Volgens het hof is de onderneming gestaakt.

De Hoge Raad beslist dat de verplaatsing door een ondernemer van zijn bedrijfsuitoefening niet leidt tot staking van zijn onderneming als de identiteit van de onderneming ondanks de verplaatsing ervan wezenlijk dezelfde is gebleven. Om te beoordelen of hiervan sprake is, is bij een agrarische onderneming onder andere de aard van het vervaardigde product van belang en de wijze waarop en de middelen waarmee dat product wordt gemaakt. Verder zijn volgens de Hoge Raad het wettelijk kader dat voor de bedrijfsuitoefening geldt en de mate waarin dat wordt gehandhaafd en de voor de onderneming relevante marktomstandigheden van belang. De Hoge Raad verwijst de zaak naar Hof Amsterdam om een en ander uit te zoeken.

Meer informatie: Hoge Raad, 19 maart 2010, nr. 08/02813

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.