Home

Achtergrond

'Schoonmaken spuit kan leiden tot waterproblemen'

Het schoonmaken van de buitenkant van veldspuiten die in de bloembollenteelt worden gebruikt, kan leiden tot waterkwaliteitsproblemen.

Dat blijkt uit onderzoek van PPO Bloembollen. Bij het schoonmaken komt een grote hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel vrij. De metingen bevestigen dat het schoonmaakwater absoluut niet in oppervlaktewater terecht mag komen, omdat dit voor enkele stoffen leidt tot grote overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen. Ook bij afvoer via bezinkputten of de riolering.

"Je moet goed opletten waar je je spuit schoonmaakt", is de aanbeveling van Rik de Werd, onderzoeker bij PPO (Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, onderdeel van WUR). "Dan zijn we al een heel eind op weg."

Hij wijst erop dat het beleid hiervoor nu opnieuw wordt vastgesteld. De regels gaven geen ruimte voor praktische oplossingen. Niet zonder ontheffingen tenminste. PPO deed onderzoek omdat in andere sectoren het schoonmaken ook een risico bleek. Bewustwording is het belangrijkste doel van dit onderzoek. "Veel telers hebben dit al wel in de gaten, maar nog niet iedereen let er voldoende op."

Of registreer je om te kunnen reageren.